Norgeskart nettverk NKF avlang

NKF veg og park har 160 kommuner som deltar i nettverkssamarbeidet, med grupper i de aller fleste fylker.
Klikk her for å se hvilke kommuner som er med i nettverk.

Du kan lese mer om nettverksgrupper i NKF her.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt Iren M. Lundby.
 


 

Nettverk

Norsk Kommunalteknisk Forening

Dette er nettverkene i NKF

Under finner du en oversikt over alle nettverkene i NKF. I en overgangsperiode er det ingen filtrering direkte i lista. Men bruk hurtigtastene under for å søke i lista på nettsiden.

PC: CTRL+F for å søke
Mac: CMD+F for å søke

05. august 2022
Veglys tema nettverk 0121-2

NKF veg og trafikk

Nytt temamøte: Veglys

NKF veg og trafikk har gleden av å ønske velkommen til nytt temamøte innen veglys 21. april 2021. 

18. mars 2021
pexels-photo-409701

NKF veg og trafikk

Måling av veglysanlegg

NVE har bestilt en rapport/utredning fra Oslo Economics som blant annet ser på alternative metoder for måling av umålte veglysanlegg. NKF har gleden av å ønske deg som medlem velkommen til førlansering av resultatene. 

09. november 2020
veglys

NKF veg og trafikk

Etablerer temanettverk - først ut veglys

Vi ønsker å gå dypere inn på fagspesifikke tema og lanserer derfor nå en rekke temanettverk innenfor kommunal vegforvaltning

02. november 2020
Barcode_Oslo_VBT

NKF veg og trafikk og VBT

Lanserer vegfaglig storbynettverk for skandinavia

Norsk Kommunalteknisk Forening avd. veg og trafikk kan i samarbeid med Vegforum for Byer og tettsteder ønske hjertelig velkommen til samling i Oslo høsten 2019

19. august 2019
Vegfaglig samarbeid nord-norge

Ny vegfaglig nettverksgruppe - Troms og Finnmark

Kommuner samarbeider om felles mal for brøytekontrakter

6. april ble første ordinære møte i det nye vegfaglige nettverket for Troms og Finnmark avholdt i Tromsø

07. april 2017
samtalen

NKF veg og trafikk

Ny vegfaglig nettverksgruppe i nord!

Troms og Finnmark har nå fått en ny arena for vegfaglig kompetansedeling

15. november 2016