Fagleder byggesak Bjørn Helge Kristiansen og avdelingsleder for bygg- og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen. Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

NKF byggesak

Mot avklaring i en av Norges mest omtalte byggesaker

I november 2021 gikk Trysil kommune til det drastiske skrittet å trekke tilbake ferdigattest og utstede bruksnekt for til sammen 18 leiligheter i leilighetsbygget Pernup. Bakgrunnen for handlingen var bekymringsmeldinger fra byggets beboere om at brannsikkerheten i bygget ikke var tilfredsstillende.

25. januar 2023
Fredrikstad har nå kontroll på ventelistene på byggesak. Foto: Shutterstock

Byggesak / Fredrikstad kommune

Ventelisten på byggesak er snart borte

Etter en lengre periode med ventelister på byggesaker er situasjonen nå en helt annen.

26. januar 2023
Illustrasjonsfoto: Sindre Haarr

Kommunal- og distriktsdepartementet

Rapport: Evaluering av endringer i PBL

Det er nå lansert en rapport etter evalueringen av lov- og forskriftsendringer knyttet til plan- og bygningsloven som ble gjennomført i 2017/2018.

27. januar 2023
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementet svarer

Søknadsplikt for avvikling av heis, søknadsplikt for moring og bøye, kravet om vann, avløp og atkomst, markaloven og saksbehandlingstid. Dette er noen av stikkordene når KDD har gitt tolkingsuttalelser den siste uken.

27. januar 2023
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringsmøte: Vindkraft i plan- og bygningsloven

Departementene foreslår endringer i energiloven og plan- og bygningsloven, som gjelder prosesser for etablering av vindkraftanlegg. NKF arrangerer nå høringsmøte om saken.

26. januar 2023
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Webinar for hyttekommuner 7. mars

NKF vil starte opp et eget nettverk for kommuner med mange fritidsboliger. Nettverket vil ha fokus på både plan, byggesak og VAR.

26. januar 2023
Tromso 2023

Tromsøkonferansen / 27.-28. mars

Plan, byggesak og ledelse på plakaten

Under Tromsøkonferansen vil plan- og byggesaksbehandlere igjen få gleden av å samles for felles kompetanseheving og gode faglige diskusjoner. Vi har i år utvidet programmet med et ledelsesspor ved siden av plan- og byggesakssporene. Målgruppen vi håper å treffe er mellomledere og fagledere innenfor de kommunaltekniske tjenestene.
19. januar 2023
Nettmøte illustrasjon

NKF byggesak

Kjenner du noen som trenger en innføring?

Hver dag begynner det nye byggesaksbehandlere i norske kommuner, og disse nye trenger å forstå helheten i kommunene og oppgavene som følger som byggesaksbehandler.

19. januar 2023
Sporsmol og svar illustrasjon

Plan og byggesak

Departementet svarer

Departementet har kommet med en rekke svar den siste uken. Blant annet er klagemulighet, solcelleanlegg og levegg berørt.

19. januar 2023
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Vil gi kommunane større makt i vindkraftsaker

Regjeringa vil styrke rolla til kommunane i planlegging og utbygging av vindkraft på land. Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet foreslår mellom anna å innføre krav om områderegulering etter plan- og bygningslova før det kan bli gitt konsesjon etter energilova.

19. januar 2023