Illustrasjonsbilde. Foto: Sindre Haarr

Dispensasjon

Forslag til nye dispensasjonsbestemmelser i Plan- og bygningsloven

Det har de siste årene vært rettet et stort fokus på kommunenes dispensasjonspraksis. Både Sivilombud, Statsforvaltere, direktorat og departement har deltatt inn i debatten med rapporter og utredninger om at det innvilges for mange dispensasjoner, manglende begrunnelse i vedtak og feil i vedtak.

22. september 2023
Strandlinje illustrasjon

KS

Webinar om kommunenes dispensasjonspraksis

Kommunenes praksis med å gi dispensasjoner fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven varierer. Noen har lav terskel for å gi dispensasjon, mens andre gir det uten å vurdere om alle vilkårene i loven er oppfylt. KS inviterer nå til webinar om dispensasjonspraksis i norske kommuner.

04. september 2023
Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

NKF byggesak

Fikk du med deg: Høringssvar om endringer i PBL

8.august NKF byggesak åpent høringsmøte for sine medlemmer om endringer i plan- og bygningsloven og mulige konsekvenser. Endringene som blir foreslått er departementets første arbeid med å heve byggkvaliteten i Norge. Høringsforslaget inneholdt endringer i plan- og bygningsloven som skal gi kommunene bedre verktøy ved brudd på regelverket og økt forbrukertrygghet i byggesaker.  

30. august 2023
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Byggesak

Kommunalministeren med avklaring i betent byggesak

Kommunal- og distriksdepartementet gir dispensasjon for å sette opp to flytebrygger på en øy i Kragerø. – Departementet har lagt vekt på at bryggene fungerer som bølgebrytere, og at tiltakshaveren på grunn av sin helsetilstand er avhengig av bryggene for å kunne bruke hytta si, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding.

24. august 2023
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Nye tolkingsuttalelser fra departementet

Over sommeren har det dukket opp flere tolkingsuttalelser fra departmentet. Vi har samlet noen av dem her.

02. august 2023
null

NKF og Kartverket

Webinar: Nye brukstyper i matrikkelen

Høringen for nye bruksenhetstyper i matrikkelen utløper i begynnelsen av september. Onsdag 23. august inviterer vi til webinar om hva som skjer med matrikkelen fremover og hvordan det kan føre til oppdaterte data for deg som jobber med byggesak og eiendomsdrift og -forvaltning

26. juli 2023
Jon Adler Torp er rådgiver i NKF byggesak. Foto: Chris Capsersen

NKF byggesak

Sommerhilsen, rapporter, utredninger og naturmangfold

Det foregår mye i kulissene rundt byggesak om dagen. Det pøses ut med rapporter og utredninger om fagmiljøer, naturmangfold og byggkvalitet og de første høringene rundt nye lovbestemmelser er allerede ute.

27. juni 2023
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli på Kommunal- og distriktsdepartementet sitt ansvarsområde. Vi merker oss boligsosialt ansvar, midlertidige endringer i PBL og mikrohus.

27. juni 2023
KT2-23 forside

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Nå kan du lese sommernummeret på nett

Les om UU, søknadsplikt, brøytekurs, naturvern, digitale løsninger og mye mer. Medlemmer i NKF har også mulighet til å få tilsendt Kommunalteknikk rett hjem i postkassen.

27. juni 2023
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli på Kommunal- og distriktsdepartementet sitt ansvarsområde. Vi merker oss boligsosialt ansvar, midlertidige endringer i PBL og mikrohus.

27. juni 2023