Illustrasjonsbilde: Pexels.com

NKF byggesak

Søknadsplikt for flaggstenger?

Våren er høytid for mange til å pynte opp terrasser og utearealer og det bygges, males og planeres etter beste evne over hele landet. Dette fører til en strøm av henvendelser til de lokale byggesakskontorene fra nysgjerrige huseiere som lurer på om deres prosjekt er søknadspliktig eller ikke. 

02. juni 2023
Solceller pa bakken 2023

NKF byggesak / NKF plan og miljø

En forsiktig bekymring om solkraft og fagmiljøer

En omstilling av kraftproduksjonen i Norge har vært varslet lenge, men det er først nå i de siste årene vi kan se omfanget av hva vi har i vente. Det er ikke tvil om at vi trenger mer fornybar energi fremover og at solenergi vil være en stor del av denne omstillingen.

01. juni 2023
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Fagdag 1. juni / Solenergiklyngen

Fagdag for å lære mer om bakkemontert solkraftverk

Vi må løse klimautfordringen med minst mulig inngrep i naturen, men vi kan heller ikke løse klimakrisen uten naturinngrep. Solenergi kan være mer skånsom enn andre utbygginger når det gjelder natur og artsmangfold. 

23. mai 2023
Kirsti Kierulf grønn jakke Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Mer eller mindre av alt?

Hos Kommunal Rapport stiller NKF-direktøren spørsmål ved hvordan vi tenker på energi og lurer på: Trenger vi egentlig mer av alt – raskere? Eller skal vi egentlig tenke at vi må bruke mindre av alt – med én gang?

22. mai 2023
Klimavurderinger i plan og byggesak Bergen 23

Bergen kommune

Klimavurderinger i plan- og byggesaker

Bærekraftig byutvikling er en forutsetning for å nå klimamålene. Her finner du Bergen kommunes veiledning for utslippsreduksjon i plan- og byggesaker.

11. mai 2023
DiBK sikkerhet mot naturfarer webinar 23

Opptak av webinar: DiBK

Webinar om sikkerhet mot naturfarer i byggesak

Vurdering av sikkerhet mot naturfarer i byggesaksbehandling er et område mange har spørsmål om. Tema for webinaret var krav til dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer i byggesak, hva kommunen skal gjøre som ledd i byggesaksbehandlingen og hva som er tilsyn.

11. mai 2023
Foto: Ilja C. Hendel

DiBK

Flere midler til digitalisering av plan- og byggesaker

Digdir har delt ut 132,5 millioner kroner til ulike digitaliseringstiltak i offentlig sektor. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har fått foreløpig tilsagn til to ulike prosjekter.

11. mai 2023
NVE illustrasjonsbilde flom 23

TEK17

NVE anbefaler å gi kommunene større handlingsrom ved sikring mot flom

NVE anbefaler å endre byggteknisk forskrift (TEK 17) slik at kommunene kan bruke såkalte organisatoriske tiltak for å sikre ny bebyggelse mot flom. Dette er tiltak som er mindre permanente og inngripende, og som bare behøver å iverksettes når det er reell fare for flom.

04. mai 2023
Økokrim logo

Byggesak / Økokrim

Tjøme-saken rettskraftig

Privatpraktiserende arkitekt og byggesaksleder i kommunen ble dømt for korrupsjon i lagmannsretten. Nå har Høyesterett nektet anken fremmet til behandling, og dommen er rettskraftig. 

25. april 2023
Norsk mester i byggesak 2023, Jens Daniel Vinvand. Her sammen med rådgiver for NKF byggesak, Jon Adler Torp. Foto: Kjell Jacobsen

Tromsøkonferansen / NKF byggesak

NM i byggesak 2023

Norgesmesterskapet i byggesak 2023 ble i tradisjonen tro avholdt under Tromsøkonferansen i januar. 

20. april 2023