KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Åpner for rask endring av bygg til helse- og omsorgstjenester

Utbruddet av koronaviruset kan føre til et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg til helse- og omsorgstjenester på kort varsel. Regjeringen åpner derfor for å fravike plan- og bygningsloven.

18. mars 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet svarer

§ 32-3 m.fl. - Departementet besvarer spørsmål om adressat for forhåndsvarsel og vedtak etter plan- og bygningsloven kapittel 32.

16. mars 2020
PearlFerry_1200x600

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Fagkonferansen 2020 - Hva vil du snakke om?

Fagkonferansen avholdes i år 1.-3. september. Har du innspill til hva som skal stå på programmet? Send dem inn nå!

13. mars 2020
Oslo illustrasjon

Innspill: Bokvalitet

Bestemmelser for å sikre bokvalitet i kommuneplan og reguleringsplaner

Kommuneplanene for de største kommunene i Norge tar i all hovedsak for seg de overordnede strategiske grepene og prinsipper for byutviklingen. Det er kommunens viktigste verktøy for å styre byutviklingen og eventuelle krav til bokvalitet må forankres her. De siste års kommuneplaner har i all hovedsak fokusert på bærekraft og miljø - fortetting rundt knutepunkt/infrastruktur. Samtidig har fokuset også økt på sosial bærekraft i utviklingsområdene. Hva med kvalitetsbestemmelser for bokvalitet?

19. februar 2020
Overvann

Tromsøkonferansen 2020

Overvann: Fra innsendt søknad til gjennomføring av tilsyn

Med villere og våtere klima blir overvann en stadig større utfordring i norske kommuner. Amra Kalac og Renate Grantsdottir kommer til Tromsøkonferansen for å fortelle om hvordan plan- og bygningsetaten i Oslo kommune jobber med overvann.

21. januar 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nå skal kommunene ha barna i tankene når de planlegger

− Vi ønsker at alle barn og unge skal vokse opp i sikre, sunne og stimulerende omgivelser, uansett hvor i landet de bor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. KMD gir nå ut en ny veileder, som viser fylkeskommuner og kommuner hvordan de bruke planlegging for å ivareta barn og unge.

15. januar 2020
Terje Indgjerd fra Overhalla kommune er Norges beste byggesaksbehandler. Her med Tromsdalen og Ishavskatedralen i bakgrunnen. Foto: Sindre Haarr

Tromsøkonferansen 2020

Kunne du vært Norgesmester i byggesak?

Under Tromsøkonferansen kåres Norgesmester i byggesak. En uformell konkurranse som krever dyktighet og kunnskap om lover og forskrifter. Terje Indgjerd fra Overhalla kommune stakk av med seieren i 2019 og stiller i år som regjerende mester. Er du klar for å utfordre han? Se om du slår fjorårets vinnerresultat her.

08. januar 2020
Adm.dir. i NKF Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Lettkrenket personalledelse i Larvik vs. god service og kundeopplevelser

To kommuneansatte i Larvik kommune har høstet kritikk som følge av formen på et foredrag som ble holdt i fjor høst. Både ordfører og rådmann har vært sterkt kritiske til de ansatte. En av dem har nå valgt å si opp. – Etter å ha sett opptaket fra den omtalte presentasjonen er min første tanke at kritiske reaksjoner på dette er storm i et vannglass. At ordfører og rådmann samtidig stiller seg bak den kraftige kritikken, gjør meg bekymret både hva angår respekt for ytringsfrihet og ikke minst personalledelse, sier adm. dir. i NKF, Rune Aale-Hansen.

08. januar 2020
bilde

NKF byggesak / NKF plan og miljø

- Opplæring spesielt rettet mot plan- og bygningsloven

Styreleder i NKF byggesak, Elisabeth Kynbråten, er glad for at Norsk Kommunalteknisk Forening nok en gang kan være med å løfte folkevalgtes kompetanse innen plan og byggesak.

NE og Vestforld fylkeskommune

Tromsøkonferansen

– Felles kunnskap om utbyggingsavtaler er viktig

En god planprosess kjennetegnes ved et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom de involverte parter. – En viktig forutsetning for et slikt samarbeid er at partene har felles kunnskap og forståelse for prosessen. Med denne nye håndboken håper vi at kommuner og utbyggere har nettopp dette, sier Hilde Hanson, sivilarkitekt i Vestfold Fylkeskommune.

05. desember 2019