KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

§ 4-1 Departementet svarer: Om registrering av tiltak som er unntatt søknadsplikt

Opplysninger om tiltak som meldes til kommunen etter SAK10 § 4-1 fjerde ledd, skal som hovedregel registreres i matrikkelen og det offentlige kartgrunnlaget i samsvar med meldingen. Dette gjelder også når kommunen er usikre på om tiltaket ikke oppfyller kriteriene for unntak fra søknadsplikt, eventuelt om det kreves dispensasjon.

15. februar 2024
Vindmolle illustrasjon

Kommunal- og distriktsdepartementet

Vindkraft - planlegging av vindkraft etter plan- og bygningsloven

Temasidene omhandler nye regler for planlegging av konsesjonspliktige vindkraftanlegg på land. 1. juli 2023 trådte endringer i plan- og bygningsloven og energiloven i kraft. Det kan ikke gis konsesjon for vindkraft på land før tiltaket er planavklart etter plan- og bygningsloven.

15. februar 2024
Gudrun Holm Molde kommune Tromsokonferansen 23

NKF byggesak

Tilbakeblikk: Naturfarer i byggesak

Vi fortsetter vår nedtelling til Tromsøkonferansen 2024, og deler flere av høydepunktene fra konferansen i 2023. Andre innlegg som gjøres tilgjengelig er hentet fra byggesaksparallellen, og det er temaet Naturfarer som står på programmet. 

07. februar 2024
Skjermdump fra webinaret.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Byggesak: Vi må prate om det digitale økosystemet

Byggeindustriens overgang til digitale løsninger fortsetter å øke, med et betydelig hopp i digital innsending i forhold til tidligere år. Dette uttrykker en imponerende utvikling som både er fordelaktig for ansvarlig søker og saksbehandler i kommunen. En enklere søknadsprosess og redusert saksbehandlingstid. I forrige uke inviterte Ambita til samtale med over 200 deltakere, og NKF var med. Både Tromsøkonferansen for plan og byggesak og Digitalisering av kommunalteknikk – DIKT vil handle om digitaliseringen. Se kurskalenderen for mer info.

31. januar 2024
Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

NKF byggesak

Klagesaker i omkampenes tid

De siste årene har norske kommuner opplevd en merkbar økning i antall klagesaker knyttet til plan- og bygningsloven. En økende bevissthet blant privatpersoner om deres rettigheter og muligheter for å fremme innvendinger, ofte forsterket gjennom media og kommunal veiledning, spiller en betydelig rolle i dette bildet. Samtidig bidrar et stadig mer komplekst regelverk og detaljerte planbestemmelser til å komplisere landskapet ytterligere. 

31. januar 2024
Overvann

DiBK

Nye byggeregler om håndtering av overvann for nye byggetiltak

Fra 1. januar 2024 trer nye bestemmelser om håndtering overvann i TEK og SAK i kraft.

26. januar 2024
Skjermdump fra dibk.no

Kommunal- og distriktsdepartementet

Nasjonal katalog for planbestemmelser

Kommunal- og distriktsdepartementet har publisert en «Nasjonal planbestemmelseskatalog» på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Katalogen skal være et verktøy til hjelp for å utforme reguleringsplanbestemmelser når nye arealplaner skal utarbeides.

26. januar 2024
KI-generert illustrasjon, prompt: An illustration for

NKF byggesak

Oppdaterer veilederen for tiltak i eksisterende bygg

Endringer i plan- og bygningsloven fra 2023 forenkler ombygging og rehabilitering og kommuner kan nå gi unntak fra byggtekniske krav og oppmuntre til smartere bruk av bygningsmassen. Dette gir fleksibilitet for prosjekterende, og fremmer løsninger for tryggere, mer bærekraftige bygninger.

25. januar 2024
Ambita webinar NKF 2024

Webinar / 25. januar

En samtale om det digitale økosystemet i byggesaker

Ambita inviterer til en samtale om fordelene ved bruk av digitale løsninger og hvordan den digitale samhandlingen fungerer i byggesaker. Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, deltar som innleder under webinaret.

16. januar 2024
null

NKF byggesak

Endring for André - om endringsprosesser på norske plan- og byggesakskontorer

Styreleder i NKF byggesak, Malvin Bjorøy, er til daglig leder for byggesak i Asker kommune. Trønderen, med lang fartstid fra flere norske kommuner, har klare synspunkter på hvordan man kan gjennomføre endringsprosesser på norske plan- og byggesakskontorer. 

15. januar 2024