DiBK logo

DiBK

Offentlig høring av forslag til kravspesifikasjon for eiendomssak

Et forslag til hva en ny, felles digital søknad for eiendomssak skal inneholde, er sendt på høring fra Direktoratet for byggkvalitet og Kartverket. Vil du vite mer før du svarer på høringen, kan du delta på digitalt informasjonsmøte 19. mai.

10. mai 2022
Kirsti Kierulf Christopher Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Hvem bestemmer hvem som må dokumentere bygg i strandsonen?

Hvem bestemmer hvem som må legge frem dokumentasjon på tidligere praksis på godkjente byggesaker?

09. mai 2022
Tilsynsomrader Kikut

DiBK

Webinar om prioriterte tilsynsområder

Lurer du på hvordan du skal gjennomføre tilsyn med de nye prioriterte tilsynsområdene?

06. mai 2022
DiBK logo

DiBK

Webinar om eByggesak og sjekklister

Lurer du på sammenhengen mellom kommunenes sakssystem eByggesak og de nasjonale sjekklistene for byggesak?

06. mai 2022
Samhandling illustrasjon

NKF plan og miljø / NKF byggesak

Samhandling internt i kommunen er viktig, dette gjelder også innenfor NKFs fagområder

I forberedelsen og gjennomføring av en planprosess er det mange hensyn kommunen skal ta, dette være seg hensyn til forslagstiller, innbyggere, overordnede myndigheter og signaler fra egne politikere. Hvordan gjør man dette?

04. mai 2022
Logo Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Ønsker innspill til hvordan uavhengig kontroll og tilsyn i byggesak kan innrettes i framtiden

Innspill kan sendes innen 15. juni 2022.

29. april 2022
Skredet på Gjerdrum. Fra Ekspertgruppens rapport.

Gjerdrumutvalgets NOU om forebygging av kvikkleireskred er sendt på høring

Olje- og energidepartementet har sendt Gjerdrumutvalgets NOU 2022: 3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko på bred høring. Høringsfrist er fredag 19. august 2022.

08. april 2022
DIBK-logo

EU skal revidere reglene for testing av behandlet trekledning

EU-kommisjonen har etter henvendelse fra kommunal- og distriktsministeren anerkjent at det felleseuropeiske regelverket for testing av brannegenskaper til behandlet trekledning, er uklart. Kommisjonen vil derfor sette i gang arbeidet i løpet av våren for å tydeliggjøre regelverket.

08. april 2022
DIBK-logo

Ny byggevareforordning på høring

Forslag til ny byggevareforordning er sendt på høring fra EU-kommisjonen. Hensikten med forslaget er å styrke og forbedre det indre markedet for byggevarer som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. Høringsfristen er 3. juni 2022.

08. april 2022
Kirsiti Kierulf 2021

Påskehilsen fra NKF

Nå er påsken rett rundt hjørnet. Vi i NKF håper du får en fin påskeferie og får ladet batteriene til en hektisk kommunehverdag.

08. april 2022