NKF logo org

Norsk Kommunalteknisk Forening

Innspill til høring om gjenbruk av byggemateriell

Endringen vil gjøre det lettere for aktører i byggebransjen å gjenbruke byggevarer. Dette vil få konsekvenser for kommunenes arbeid med tilsyn. 

17. september 2021
KMD logo 2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

H-4/21 Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elektrisk drevne kjøretøy (elbiler) og fartøy med batterielektrisk fremdrift – forholdet til plan- og bygningsloven

Rundskrivet erstatter et tidligere rundskriv fra 2020 om elbilladere, og gir god veiledning om hvordan kommunene skal forholde seg til ladestasjoner for alle typer kjøretøy, anleggsmaskiner og fartøy. 

14. september 2021
NKF_med undertekst

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringssvar mikrohus

NKF byggesak oversendte denne uken sitt høringssvar til forslag om endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften. 

10. september 2021
Samordniing PBL sektorlover

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samordning mellom plan- og bygningsloven og utvalgte sektorlover

Oslo Economics har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementets planavdeling utarbeidet en rapport om praktiseringen av samordningen mellom planlegging etter plan- og bygningsloven og akvakulturloven, mineralloven og luftfartsloven.

10. september 2021
Gode boliger Norsk Eiendom

Norsk Eiendom

Lansering: Gode boliger for alle!

En trygg og stabil bosituasjon i et godt nabolag er en av de viktigste rammene i våre liv. Men det er like mange meninger og stemmer om hva bokvalitet er, og hva som definerer gode nabolag, som det finnes folk. 

10. september 2021
KMD logo 2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

Formålet med denne veilederen er å hjelpe kommunene med å utforme riktigere og likere gebyrer på byggesaksområdet.

08. september 2021
DiBK logo

Direktoratet for byggkvalitet

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2, 1-3 og 12-7 og byggesaksforskriften §§ 3-1 og 14-2 om mikrohus

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag om endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften. Endringene tilrettelegger for enklere oppføring av mikrohus til boligformål.

03. september 2021
Deichman Bjørvika Foto: Bernt Rostad CC BY 2.0 - https://www.flickr.com/photos/67975030@N00/49565968417/

Byggedagene 2021

Kåret til Årets bygg 2020

Prisen ble utdelt i forbindelse med Byggedagene 2021, tirsdag 31 august. Byggedagene arrangeres av Byggeindustrien / bygg.no, Byggenæringens Landsforening og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

03. september 2021
KMD logo 2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Veileder om barn og unge i plan og byggesak

Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

26. august 2021
Rune Aale Hansen 20

bygg.no / NKF

– God innsats fra byggesaksbehandlere i 2020

SSB har torsdag publisert tall som viser en økning i antall behandlede byggesøknader i 2020 sammenliknet med 2019. – Viktig for å sikre fortsatt høy aktivitet i bygg- og anleggsnæringen, sier Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

01. juli 2021