Adm.dir. i NKF, Rune Aale-Hansen. Foto: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

Foreslår felles og enklere mal for kommunalt gebyrregulativ

På landsbasis er det store variasjoner mellom kommunenes måter å beregne gebyrer på. NKF ønsker nå å bidra til mer enhetlig og forståelig gebyrfastsetting. – Reguleringsplan, byggesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er underlagt selvkostprinsippet. Det betyr at kommunenes kostnader med disse tjenester kan dekkes inn gjennom gebyrer. Det er imidlertid ikke noe felles nasjonalt system for slike gebyrer. Vi tror det er nyttig med et mer enhetlig system, og har derfor laget forslag til en mal for et kommunalt gebyrregulativ, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening.

22. mars 2021
6343214_4722334

NKF byggesak

Gå ikke glipp av vårens spennende byggesakskurs på nett!

Vi har satt opp flere nyttige og interessante webinarer våren 2021. Først ut er Innføringskurs i byggesak for deg som er ny innen byggesak, 19. og 20. april. Deretter kommer Tiltak i eksisterende bygg 22. april. 

18. mars 2021
Nettverkene har minimum to møter per år. Fra mars 2020 har møtene foregått digitalt. Foto Dylan Gillis / Unsplash

NKF byggesak

Omfattende ressursbank for nettverkene

NKF tilbyr en omfattende ressursbank for nettverkene i byggesak. Dokumentene gjør arbeidet enklere for saksbehandlere i kommunene, og ikke minst for innbyggerne som skal søke om et tiltak.

23. februar 2021
DiBK logo

DiBK

Enklere å bygge terrasser og tilbygg

Fra 1. mai skal det bli enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom, skriver DiBK på sine hjemmeisder.

19. februar 2021
DiBK logo

DiBK

Oppdatert veiledning til TEK17 § 7-3 Sikkerhet mot skred

Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 om sikkerhet mot skred er oppdatert i tråd med nye veiledere fra NVE om skred i bratt terreng og utredning og bygging i kvikkleireområder.

12. februar 2021
Kledning illustrasjon

Boligprodusentene

Informasjon om royalimpregnert kledning på boligbygg og søknad om midlertidig brukstillatelse

I forbindelse med den pågående saken om royalimpregnert kledning videreformidler NKF informasjon fra Boligprodusentene.

01. februar 2021
Kledning illustrasjon

Treindustrien

Oppdatert notat: Midlertidig bruk av royalkledning

I forbindelse med den pågående saken om avvik knyttet til royalbehandlet kledning har Treindustrien fått utarbeidet et notat som et hjelpemiddel i arbeidet med å håndtere avvik og midlertidig brukstillatelse.

28. januar 2021
DiBK logo

DiBK

Direktoratet trekker tilbake veiledning til TEK17 § 12-3

Direktoratet trekker tilbake ny veiledning til TEK17 § 12-3 annet ledd og tredje ledd bokstav b. Bestemmelsen omhandler krav om heis i byggverk.

18. januar 2021
Kledning illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening

Informasjonsmøte for byggesak: Avvik med royalbehandlet kledning

I forbindelse med at det ble ført tilsyn med royalbehandlet trekledning er det avdekket avvik. NKF har nå gjennomført et informasjonsmøte med Treindustrien, Treteknisk institutt, Boligprodusentene, DiBK og brannrådgiverne slik at byggesaksbehandlere skal få så god informasjon som mulig. Opptaket av infomøtet kan du se her.

14. januar 2021
BERGEN: Kommunen vil være tydelig på hva som forventes av den arkitekturen som bygges. Foto: Torbjørn Vinje

NKF byggesak / NKF plan og miljø

Arkitektur og estetikk under Tromsøkonferansen

Under Tromsøkonferansen blir det aktuelle tema for både plan og byggesak. Hva skjer når Bergen har tydelige forventninger til arkitektur? Hvordan gjør Bærum kommunes arkitekturpanel en systematisk vurdering av visuelle kvaliteter?

13. januar 2021