pexels-marcus-aurelius-4064176

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Nye nettkurs for plan og byggesak

NKF setter opp flere nettkurs i høst. Først ut er roller og ansvar i byggesaken, fulgt av teknisk forskrift (TEK17) og tiltak i eksisterende bygg.

22. september 2020
Skjermdump fra kurset.

NKF byggesak

41 kommuner med på innføring i byggesak

Med nesten 60 personer fra hele landet tilstede holdt Tor Hegle og Bjørg Kristin Langnes det første innføringskurset i byggesak - på nett.

17. september 2020
Rune Aale-Hansen, adm.dir., Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF: Byggesak 2.0 – undersøkelse avdekker at det fortsatt er et stykke igjen

Forenkling, effektivisering og standardisering. Dette er mål for digitalisering av byggesøknadsprosessen og kommunenes saksbehandling. – Før sommeren ble det i samarbeid med Direktoratet for Byggkvalitet lansert nye søknadsløsninger for byggesak. På mange måter er dette Byggesak 1.0. Nå har NKF gjort en undersøkelse som avdekker at vi trenger økt innsats for å få digitalisert den kommunale byggesaksbehandlingen, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening - NKF. 

17. september 2020
Adm.dir. i NKF, Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Advarer mot gradvis nedbygging av strandsonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i plan- og bygningsloven, som blant annet vil gi kommunene større adgang til å gi dispensasjon fra kommune- og reguleringsplaner. NKF stiller seg kritisk til forslaget om å lettere kunne dispensere fra vedtatte planer. – Poenget med disse planene er å sikre helhetlig utbygging og arealforvaltning. Økt bruk av dispensasjon kan undergrave dette og føre til nedbygging av strandsonen, advarer Rune Aale-Hansen, adm. dir. i NKF.

01. september 2020
folkevalgtteams

NKF byggesak

Opplæring av folkevalgte på nett

NKF har nå gjennomført flere runder med folkevalgtopplæringer. – Nyttig og effektiv, mener Fridtjof Denneche i NKF.

13. august 2020
Skypemøte stock

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Åpent innspillsmøte om endringer i plan- og bygningsloven 25. august.

NKF inviterer til åpent innspillsmøte om endringer i plan- og bygningsloven, særlig i §19-2 om dispensasjoner. Møtet avholdes 25. august klokken 10.00.

12. august 2020
Byggsøkgrav

NKF byggesak

Byggsøk borte fra informasjonsarkene

Byggsøk stenger 1. oktober 2020, så det er på tide at vi anbefaler andre verktøy.

24. juni 2020
KMD2 logo

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høring: Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift

Av høringsbrevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslås det å unnta flere terrasser fra søknadspliktm samt å utvide dagens bestemmelse for tilbygg. Les mer om høringen og kom med dine innspill.

15. juni 2020
Nettmøte illustrasjon

NKF plan og miljø

Digital folkevalgtopplæring i Vennesla

NKF gjennomførte forrige uke folkevalgtopplæring i plan og byggesak via internett. – Nyttig og effektiv, mener daglig leder i NKF plan og miljø, Fridtjof Denneche.

10. juni 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planlegging for LNFR-områder

Denne veilederen skal vise hvordan kommunene i medhold av plan- og bygningsloven(pbl), kan styre spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen spredtbebyggelse innenfor områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift(LNFR) i kommunale arealplaner.

18. mai 2020