Eiksveien Baerum kommune 23

SINTEF

Omsorgsbolig i Bærum baner vei for plussenergibygg

I Bærum er det oppført et demobygg som er en del av EU-prosjektet Cultural-E. SINTEF bidrar med å definere løsninger for plussenergibygninger under norske forhold.

02. juni 2023
BOVEL webinar 23

BOVEL og NKF

Er det behov for flere kommunale utleieboliger?

BOVEL, senter for bolig- og velferdsforskning inviterte 10. mai. 2023 til webinar med presentasjon av nye resultater fra en spørreundersøkelse om den kommunale utleiesektoren rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet.

26. mai 2023
Statens lokaler Statsbygg illustrasjonsbilde 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet

Staten bruker mindre areal

Siden 2019 er arealbruken i staten redusert med 176 000 kvadratmeter. Det kommer frem i Statsbyggs årlige rapport om statens bruk av lokaler. På fire år er kontor- og fellesareal per ansatt redusert fra nesten 30 kvadratmeter til under 28 kvadratmeter. Gitt en gjennomsnittlig kvadratmeterpris i 2022 på 2 464 kroner, utgjør innsparingen om lag 1,7 milliarder kroner. Rapporten kan du lese på Statsbygg sine hjemmesider.

24. mai 2023
Solenergi

Energi og klima

NVE: 30 TWh til 2030 med ENØK og sol «ambisiøst, men mulig»

Smått, men godt – og over hele landet: Det er «ambisiøst, men mulig» å nå Energikommisjonens mål om 5-10 TWh solkraft og 20 TWh gjennom ENØK til 2030, mener NVE.

22. mai 2023
Kirsti Kierulf grønn jakke Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Mer eller mindre av alt?

Hos Kommunal Rapport stiller NKF-direktøren spørsmål ved hvordan vi tenker på energi og lurer på: Trenger vi egentlig mer av alt – raskere? Eller skal vi egentlig tenke at vi må bruke mindre av alt – med én gang?

22. mai 2023
Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening Kirsti Kierulf. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Revidert statsbudsjett: – Kompensasjonen må ikke bli en hvilepute

Torsdag la finansminister Vedum frem revidert statsbudsjett. I budsjettet finner man kompensasjon til kommunene og økt bevilgning til Husbanken og en omdisponering i Enova. – Det er viktig at det prioriteres riktig med disse midlene, sier administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Kirsti Kierulf.  

12. mai 2023
Husbanken

Husbanken

Revidert statsbudsjett: 100 millioner til energitiltak

Husbanken får i revidert nasjonalbudsjett 100 millioner kroner til energitiltak i kommunale utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem.

12. mai 2023
Sandnes kommune kommunevapen

Jus / Økonomi

Kommunane har rett til mva-kompensasjon til oppføring av ROP-bustader

Gulating lagmannsrett har nyleg avgjort at Sandnes kommune har rett til kompensasjon for meirverdiavgift for kostnader til oppføring av bygg for personar med utfordringar innanfor rus og psykiatri.

11. mai 2023
Kirsti Kierulf er administrerende direktør i NKF. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Kan redusert strømstøtte fremskynde nye energivaner?

– Vi skjønner at "mindre av alt" kan oppfattes som noe kontroversielt, men vi har et ansvar for fremtiden vår, forteller Kirsti Kierulf om innspillene til NOUen fra Energikommisjonen: Mer av alt – raskere.

04. mai 2023
Kommuner innkjop oslo economics 22

Anskaffelser / Anbud365

10 gode grep for kommuner som ønsker flere lokale innkjøp

10 gode grep for kommuner som ønsker flere lokale innkjøp, er hva som kom ut av en rapport som tar for seg hvordan kommunene kan bruke innkjøpsrollen til å ta samfunnsansvar for å støtte opp under små og mellomstore bedrifter. Distriktssenteret, nasjonalt kompetansesenter for utvikling av attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn, står bak.

25. april 2023