Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nytt anskaffelsesregelverk trer i kraft fra 1. januar

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har nylig hatt en kort høringsrunde på sitt utkast til veileder om de nye reglene om 30 % vektlegging av klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. De vedtatte endringene trer i kraft 1. januar 2024. – Vi er glade for at DFØ har laget den, men opplever at veilederen har lagt seg på et lite praktisk nivå, forteller seniorrådgiver og jurist i NKF, Iren M. Lundby. 

22. november 2023
Horingsmote m KDD host 23

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringmøte nr 2: Forslag til endringer i PBL

Tirsdag 21. November kl 09-11, blir det nytt høringsmøtet om de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven om grunneierfinansiering, utbyggingsavtaler og annet.  

16. november 2023
Standard norge logo 2

Standard Norge

Ny blankett for utbyggingsavtaler i kommuner

Byggblanketten er et rammeverk for forhandlinger mellom kommuner og utbyggere om inngåelse av utbyggingsavtaler. Den skal bidra til at spørsmål som er vanlige i utbyggingsavtaler løftes frem og håndteres på best mulig måte.

16. november 2023
Miljodirektoratet gjenbruk webinar 23

Miljødirektoratet

Gjenbruk av materialer i kommuner og fylker

Webinar: Hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre for å øke gjenbruk av byggematerialer og materialer til bygging og vedlikehold av veier?

03. november 2023
Avtale nettverk bygg og eiendom

Standard Norge

Lansering av byggblankett for utbyggingsavtaler

Byggblankett 8447 brukes for å regulere plikter og rettigheter mellom en kommune og en utbygger eller grunneier ved utbygging til gjennomføring av en arealplan (utbyggingsavtale). Standard Norge inviterer til frokostmøtet 15. november hvor du kan høre mer om blanketten og hvilke planer som er lagt vedrørende utbyggingsavtaler framover.

03. november 2023
bygging

Statsbygg

Har laget Samspillsboka

Samspill er avgjørende for å lykkes med store og komplekse byggeprosjekter. Nå har Statsbygg foredlet samspillsmodellen sin og standardisert den i en bok, Samspillsboka.

03. november 2023
Foto: Oslobygg KF

Oslobygg

Jakter energityver

Oslobygg jobber målrettet for mer energieffektive og miljøvennlige bygninger i Oslo kommune. I samarbeid med Grønn Byggallianse og Utdanningsetaten gjennomføres kampanjen “Fang energityven”. Hensikten er å avdekke unødvendig energibruk i daglig drift og styrke kompetanse.

26. oktober 2023
Fra Stavanger kommune sitt foredrag om erfaringer om bruk av digital opplæring i renholdsfaget. Foto: NKF

NKF bygg og eiendom

Dette var Jobb smartere 2023: – Vi kan bli enda flinkere til å stjele

Nok en Jobb smartere-konferanse er historie. Årets utgave var rådgiver Anders Marius Bøe sin første, og kristiansunderen er fornøyd med gjennomføringen og gleder seg allerede til neste år.

24. oktober 2023
Bolignettverk illustrasjon

NKF bygg og eiendom

Innspillsmøte høring til husleielovutvalget

Hva er sentralt for å ivareta botryggheten for leietakere, og for å ivareta utleiernes motivasjon for å leie ut? Hvordan slår dagens regler i husleieloven om kontraktslengde og oppsigelse ut for dere eller for deres medlemmer eller målgruppe? Hva fungerer godt, og hva er problematisk? Husleielovutvalget har kontaktet NKF for innspill i sitt arbeid som gjelder reglene for boligleieforhold. Bli med på åpent høringsmøte 31. oktober.

23. oktober 2023
Foto: Julie Tollefsen

NKF fagnettverk for klimagassberegninger

Jobb smartere: Hvordan skal vi kreve klimagassregnskap?

Det er betydelige klimagassutslipp knyttet til bygninger, både i oppføring, drift og avhending, og en viktig del av kommunenes samfunnsoppdrag og klimaplaner er å redusere disse. Under Jobb smartere i Bergen lanserte Jonas Tautra Vevatne, på vegne av NKFs fagnettverk for klimgassberegninger, kravstillingen de i felleskap har utarbeidet. Kravstillingen finner du her.

19. oktober 2023