Virksomhetsleder Renhold i Løten kommune, Anne Kristin Knudsen Foto: Privat

Jobb Smartere 2022 / 27.-28. oktober

Påmeldingen er åpnet!

Virksomhetsleder for renhold i Løten kommune, Anne Kristin Knudsen, har sikret seg flere plasser allerede og gleder seg til å få inspirasjon til å gå fra GOOD til GREAT!

23. juni 2022
Nye bokvaliteter Oslo kommune

Oslo kommune

Nye boligkvaliteter

Prosjektet Nye boligkvaliteter har jobbet for større mangfold av boliger i Oslo. Byrådet ønsker flere boliger med blant annet kollektive boformer, selvbygging og byøkologiske prosjekter. Prosjektet har resultert i blant annet tre temahefter om sosiale boformer, selvbygging/byggfellesskaper og byøkologiske boliger.

20. juni 2022
På denne tomta på Økern vil Sirkulær Ressurssentral nå bli oppført med forventet oppstart i løpet av året. Illustrasjon: Statsbygg

Statsbygg

Grønt lys for ombrukssentral

Europas største ombrukssentral for byggevarer har fått klarsignal. Byggenæringens svar på Fretex kan være i drift på Økern i Oslo innen utgangen av 2022.

16. juni 2022
Mange involverte i prosjektet: F.v.: Frank Brundtland Steder (sjefsforsker, FFI), Tore Rismyhr (salgsdirektør, Airthings), Hans Petter Grette (rådgiver, SoftOx Defense Solu-tions), Erika Liutkeviciene (renholdsleder, Hemsedal kommune), Stephan Gundersen (kommunaldirektør, Hemsedal kommune, Søvli Aalrust (hovedverneombud, Hemsedal kommune), Rune Jomaas (adm. dir., SoftOx Defense Solutions). Bildet er tatt av en av hovedpersonene, leder for eiendom I Hemsedal kommune, Odd Magne Anderdal.

Tidsskriftet Kommunalteknikk

– Se til Hemsedal

Under pandemien ble vi alle vant til å sprite hendene – grundig og ofte. Men hva gjør egentlig de alkoholholdige desinfeksjonsmidlene med innemiljøet? Rapporten som ble lagt frem i Hemsedal i begynnelsen av juni og viser at det er en sammenheng mellom sykefravær, bruk av desinfeksjonsmidler og temperatur.

16. juni 2022
Eirik Normann Hansen, Teknologioptimist

NKF bygg og eiendom

Årets Jobb smartere ledes av en teknologioptimist: Fremtiden er fantastisk!

Hvordan kan vi skape et mer bærekraftig samfunn gjennom å utnytte mulighetene på riktig måte? Nå handler det om å ta de rette valgene, men hva må vi kunne, hvilken kunnskap må vi tilegne oss?

09. juni 2022
Kirsti Kierulf Computerworld 22

Computerworld

NKF med klar oppfordring til byggenæringen

– Hvis dere vil ha en ambisjon om å jobbe med kommunene, må dere digitalisere.


09. juni 2022
Pia H Nett

23. august

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller

Unngå uheldige konsekvenser ved å bruke riktige rengjøringsmiddel, metoder og utstyr.

 

08. juni 2022
Arealeffektivitetsrapporten Fordeling

Norsk Kommunalteknisk Forening

Fikk du med deg: Arealeffektivitet i Osloregionen

NKFs Osloregionnettverk nedsatte i 2020 en arbeidsgruppe for bedre arealeffektivitet, som har utarbeidet en rapport om arealeffektivitet. I rapporten analyseres arealbruken i kommunene, og det drøftes hvordan kommunene kan benytte sine arealer bedre. Rapporten er basert på kompetansedeling i fagsamarbeidet i nettverket, analyse av KOSTRA-tall, intervjuer med ordførere og kommunedirektører og tidligere forskning. Nå kan du lese hele rapporten.

03. juni 2022
Jonas Vevatne Asker kommune

NKF: Osloregionnettverket

Kommuner rundt Oslo krever klimagassregnskap

Flere av kommunene i hovedstadsregionen stiller nå i felleskap krav til klimagassregnskap.

02. juni 2022
God stemning i salen under landsmøtet 19. mai i Brummundal. Foto: Kjell Jørgen Holbye

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nye styrer og ny strategi

Det var et begivenhetsrikt NKFs landsmøte som gikk av stabelen på Wood hotell i Brumunddal den 19. mai. Landsmøtet valgte ny leder for hovedstyret, opprettet en ny fagavdeling i NKF og vedtok ny strategi.

23. mai 2022