Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringsmøte: Vindkraft i plan- og bygningsloven

Departementene foreslår endringer i energiloven og plan- og bygningsloven, som gjelder prosesser for etablering av vindkraftanlegg. NKF arrangerer nå høringsmøte om saken.

26. januar 2023
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Webinar for hyttekommuner 7. mars

NKF vil starte opp et eget nettverk for kommuner med mange fritidsboliger. Nettverket vil ha fokus på både plan, byggesak og VAR.

26. januar 2023
Fagleder byggesak Bjørn Helge Kristiansen og avdelingsleder for bygg- og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen. Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

NKF byggesak

Mot avklaring i en av Norges mest omtalte byggesaker

I november 2021 gikk Trysil kommune til det drastiske skrittet å trekke tilbake ferdigattest og utstede bruksnekt for til sammen 18 leiligheter i leilighetsbygget Pernup. Bakgrunnen for handlingen var bekymringsmeldinger fra byggets beboere om at brannsikkerheten i bygget ikke var tilfredsstillende.

25. januar 2023
Innforing i reguleringsplanlegging 2023

NKF plan og miljø

Innføringsgurs i reguleringsplanlegging

15. og 16. mars inviterer vi kommunale planleggere til et innføringskurs om reguleringsplanlegging. Kurset gir en grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging med vekt på saksbehandling av innsendte reluleringsplaner og holdes at tidligere byplansjef i Bergen kommune, Petter Wiberg.

24. januar 2023

15.-16. mars / Webinar

Innføringskurs reguleringsplanlegging

23. januar 2023
Tromso 2023

Tromsøkonferansen / 27.-28. mars

Plan, byggesak og ledelse på plakaten

Under Tromsøkonferansen vil plan- og byggesaksbehandlere igjen få gleden av å samles for felles kompetanseheving og gode faglige diskusjoner. Vi har i år utvidet programmet med et ledelsesspor ved siden av plan- og byggesakssporene. Målgruppen vi håper å treffe er mellomledere og fagledere innenfor de kommunaltekniske tjenestene.
19. januar 2023
Bergen naeringsraad 2023

Bergen / Bygg21

Veien til raskere planprosesser

Norsk Eiendom og NIBR-OsloMet jobber nå sammen med Bergen Næringsråd og setter opp "Steg for steg ­– veien til raskere planprosesser" i mars. Kurset er bygget på Bygg21-veilederen med samme navn, har en pen pris og er relevant for planleggere i norske kommuner. 

19. januar 2023
Skjermdump fra veilederen.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Oppdatert veileder for strandsonen i 3D

Veilederen «Strandsonen i 3D» er blitt revidert og oppdatert med ny layout, flere eksempler på data som kan visualiseres i 3D og større fokus på nytteverdien av 3D-modeller i planprosessen.

19. januar 2023
Fra venstre: Renate Haukom Jacobsen, Sara Rott Gundersen og Ståle Undheim. Foto: Sola kommune

Sola kommune

Smartby-eksempler i en digital håndbok

Få med deg 16 eksempler som kan inspirere i utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn.

19. januar 2023
Sporsmol og svar illustrasjon

Plan og byggesak

Departementet svarer

Departementet har kommet med en rekke svar den siste uken. Blant annet er klagemulighet, solcelleanlegg og levegg berørt.

19. januar 2023