Øyvind Sundquist er avdelingsleder for plan i Hammerfest kommune. Foto: Kjell Jørgen Holbye

Fagkonferansen 2021 / 8.-10. september

– Lett å velge bort den faglige oppdateringen

Fagkonferansen nærmer seg med stormskritt. Styremedlem i NKF plan og miljø, Øyvind Sundquist mener at det er lett å velge bort faglig oppdatering i en hektisk hverdag der man prioriterer innbyggerne.

24. juni 2022
KDD planlegging rapport

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal planlegging er viktig for å nå klimamålene

Rapport om verktøy for reduksjon av klimagassutslipp i planlegging etter plan- og bygningsloven.

21. juni 2022
KDD landskap i plan

Kommunal- og distriktsdepartementet

Seminar om landskap i plan

Sammen med Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, noen av deres svenske kolleger og Staten vegvesen inviterer planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet til fagseminar i Hovedbølet, Akersgata 64, onsdag 25. mai 2022.

16. juni 2022
NOU høringsmøte

Norsk Kommunalteknisk Forening

Åpent høringsmøte: På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

– Det er flere gode forslag å stille seg bak i NOUen, men dersom vi skal etterleve alle pliktene som NOUen legger opp til blir det mange nye oppgaver i norske kommuner, sier seniorrådgiver Iren Meli Lundby etter det åpne høringsmøtet til NKF om Gjerndrumutvalgets rapport: På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko. 

15. juni 2022
Det blir faglig påfyll for både plan, byggesak og tilsyn under Fagkonferansen 2022. Her fra fjorårets konferanse i Drammen. Foto: Sindre Haarr

NKF byggesak / NKF plan og miljø

Fagkonferansen for plan- og byggesak

Endringer i klimaet stiller stadig strengere krav til kartlegging og undersøkelser av naturfarer og bygging på usikker grunn. Kommunens saksbehandling er avgjørende for å forebygge og redusere risikoen knyttet til dette. I fellesprogrammet under årets fagkonferanse retter vi søkelyset på kommunens oppgaver som kan bidra til å unngå slike uønskede hendelser.

09. juni 2022
Sola illustrasjon Elisabeth Tønnessen

Jæren

Energisparing og solenergi har stort potensial

For å få ned klimagassutslippene og samtidig sikre forsyningen med energi i regionen vår, er energisparing et enkelt og viktig tiltak. Samtidig er det viktig å sikre tilstrekkelig tilgang til elektrisk kraft ved å øke overføringskapasiteten i strømnettet. Her kan kommunene ha en viktig rolle, ifølge en rapport som er laget for Klimanettverk Jæren.

09. juni 2022
Zero Village i Bergen er ett av ni nullutslippsområder i Norge som det forskes på ved FME ZEN. Ill.: Snøhetta/Bybo AS

SINTEF

Regelverket hindrer nullutslippsnabolag, men kommunene har større muligheter enn de vet

Det er i økende grad det regulatoriske rammeverket som hindrer utviklingen, heller enn teknologiske begrensninger, viser en studie fra forskningssenteret FME ZEN.

09. juni 2022
KDD tomteinndeling

Kommunal- og distriktsdepartementet

Tomteinndeling i reguleringsplaner

Denne artikkelen hos KDD gir oppdatert veiledning om tomteinndeling i reguleringsplaner, og om beregning av grad av utnytting.

02. juni 2022
NOU høringsmøte

Norsk Kommunalteknisk Forening

Oppfølging av NOUen om bedre håndtering av kvikkleirerisiko

Olje- og energidepartementet sendte i april NOU 2022: 3 «På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko» ut på høring. Departementet ber her om innspill og kommentarer til utvalgets vurderinger og tilrådninger. NKF har nå startet prosessen med å samle innspill blant sine medlemmer og trenger dine innspill.

25. mai 2022
God stemning i salen under landsmøtet 19. mai i Brummundal. Foto: Kjell Jørgen Holbye

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nye styrer og ny strategi

Det var et begivenhetsrikt NKFs landsmøte som gikk av stabelen på Wood hotell i Brumunddal den 19. mai. Landsmøtet valgte ny leder for hovedstyret, opprettet en ny fagavdeling i NKF og vedtok ny strategi.

23. mai 2022