European Circular Cities and Regions Initiative CCRI

Asker kommune

Blir EU-pilot innen sirkulærøkonomi

Asker kommune er valgt ut som en av 12 pilotkommuner i EU-kommisjonens fireårige program European Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). Blant over 100 søkere ble Asker valgt ut med et prosjekt for sirkularitet innenfor bygg og gjenbruk av byggematerialer.

23. september 2022
Skjermdump: KDD

Kommunal- og distriktsdepartementet

Bruk av høydemodellen i arealplanlegging og klimatilpasning

KDD har lagt ut eksempler på bruk av høydemodellen i arbeid med klimatilpasning og arealplanlegging.

21. september 2022
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Revidert veileder

Veilederen om reguleringsplaner er revidert, og inneholder oppdatert veiledning i tråd med gjeldende rett pr. september 2022. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

21. september 2022
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Vil fornye statlege planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging

Kommunal- og distriktsdepartementet har sett igang arbeid med å gå igjennom dei statlege planretningslinjene for samordna bustad-, areal og transportplanlegging.

21. september 2022
Senter for et aldersvennlig Norge

Senter for et aldersvennlig Norge

Sammen for et aldersvennlig Norge

25. oktober inviterer NKFs samarbeidspartner Senter for et aldersvennlig Norge ledere fra private og offentlige virksomheter, ledere i frivillige organisasjoner samt ledere i kommunen og fylkeskommunen til nasjonal konferanse. Til konferansen kommer blant nnet vår egen Sven-Ola Brænd for å snakke om Planarbeid: Samhandling mellom kommunen og lokale aktører.

21. september 2022
NY RÅDGIVER: Sven-Ola Brænd har nylig startet opp stillingen som rådgiver for NKF plan og miljø. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Sven-Ola er vår nye rådgiver i NKF plan og miljø

Den tidligere arealplanleggeren kommer til NKF med erfaring fra Vestby kommune, er opptatt av mennesker og samfunnsplanlegging. Vi har tatt en prat med 38-åringen som startet opp nå i august.

01. september 2022
Direktøren skiver denne uken om strømpriser og hva du, jeg og norske kommuner kan gjøre. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Bli en energisnåling du også – da er du en miljøagent

Vips, så var det september. Etter knappe fire uke på jobb kan jeg fortsatt kjenne sommerfølelsen i kroppen. Men mest av alt gleder jeg meg over høsten. 

01. september 2022
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Bør studentboliger defineres som et eget arealformål i plan- og bygningsloven?

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med NIBR, gjort noen foreløpige vurderinger rundt kommunenes behov og utfordringer i dag når det gjelder studentboliger, forslagets relevans for kommunenes behov, samt prinsipielle og juridiske problemstillinger knyttet til dette.

30. august 2022
Vindmølle illustrasjon

Kommunal- og distriktsdepartementet

Bruk av arealplan etter plan og bygningsloven i vindkraftsaker

Kartlegging av praksis i kommuner med vindkraftkonsesjoner: Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utført en kartlegging og analyse av planpraksis i kommuner med vindkraftkonsesjoner.

25. august 2022
Drømmeplan Sandnes 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prosjektet Drømmeplan - Hvilke planer gjelder for min eiendom?

Kommunene Fredrikstad, Åfjord, Hemsedal/Ål og Sandnes har deltatt i prosjekt som skal gjøre det lettere for innbyggerne å finne informasjon om hvilke muligheter de har til å bygge mer på egen tomt. Erfaringene er gode både blant innbyggerne og kommunene.

24. august 2022