Overvann

SINTEF

Byene må tilpasses det nye klimaet. Men i Norge fortsetter vi som vi før

Kronikk: Skal vi unngå at byer blir flomfeller og “varmemagneter”, kan vi bli nødt til å anlegge våtmarksområder og grøfter midt i byen.

01. juni 2023
Klima illustrasjon

Energi og klima

Hemmeligheten bak lokal klimasuksess

Til energi og klima forteller seniorforsker Hege Westskog forteller om hovedingrediensene i oppskriften på vellykket kommunal klima- og miljøpolitikk.

01. juni 2023
Solceller pa bakken 2023

NKF byggesak / NKF plan og miljø

En forsiktig bekymring om solkraft og fagmiljøer

En omstilling av kraftproduksjonen i Norge har vært varslet lenge, men det er først nå i de siste årene vi kan se omfanget av hva vi har i vente. Det er ikke tvil om at vi trenger mer fornybar energi fremover og at solenergi vil være en stor del av denne omstillingen.

01. juni 2023
Skjermdump forsiden arealstreategi HINN og UiT for KDD 23

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utvikling og evaluering av arealstrategiarbeid i åtte distriktskommuner

Høgskolen i Innlandet og Universitet i Tromsø har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet ledet et pilotprosjekt knyttet til bruk av arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel. I sluttrapporten oppsummeres erfaringer og funn.

25. mai 2023
Solenergi

Energi og klima

NVE: 30 TWh til 2030 med ENØK og sol «ambisiøst, men mulig»

Smått, men godt – og over hele landet: Det er «ambisiøst, men mulig» å nå Energikommisjonens mål om 5-10 TWh solkraft og 20 TWh gjennom ENØK til 2030, mener NVE.

22. mai 2023
Kirsti Kierulf grønn jakke Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Mer eller mindre av alt?

Hos Kommunal Rapport stiller NKF-direktøren spørsmål ved hvordan vi tenker på energi og lurer på: Trenger vi egentlig mer av alt – raskere? Eller skal vi egentlig tenke at vi må bruke mindre av alt – med én gang?

22. mai 2023
Klimavurderinger i plan og byggesak Bergen 23

Bergen kommune

Klimavurderinger i plan- og byggesaker

Bærekraftig byutvikling er en forutsetning for å nå klimamålene. Her finner du Bergen kommunes veiledning for utslippsreduksjon i plan- og byggesaker.

11. mai 2023
Foto: Ilja C. Hendel

DiBK

Flere midler til digitalisering av plan- og byggesaker

Digdir har delt ut 132,5 millioner kroner til ulike digitaliseringstiltak i offentlig sektor. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har fått foreløpig tilsagn til to ulike prosjekter.

11. mai 2023
Fra venstre: Christian Henrik Toven (fagansvarlig, Kristiansund vannverk), Thor Hasselø (leder VA, Kristiansund kommune) og Agnar Bøthun (driftsoperatør, Voss heard), Ivar Gjerad (Voss head). Foto: Sindre Haarr

NKF og Norsk Vann

Disse har Norges beste drikkevann

I snart ett år har juryen letet etter det beste drikkevannet i landet. Semifinalister fra hele landet var i dag samlet finalen på Ås. – Dette var fantastisk, forteller driftsoperatør ved Vossevangen vassverk, Agnar Bøthun.

10. mai 2023

8. - 9. november

Innføringskurs reguleringsplanlegging

09. mai 2023