Universell utforming NKF 24 skjermbilde

Kommunal- og distriktsdepartementet

Gratis E-læringskurs i universell utforming i planlegging

Kurset består av sju moduler og er beregnet på planleggere, politikere, driftsansvarlige og andre i kommunen. Det er Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Telemark Kompetanse som har utviklet kurset på bestilling fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Bufdir.

08. februar 2024
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Webinarserie: Klima og natur i planlegging

Gjennom hele 2024 vil Miljødirektoratet arrangere webinarer om klimatilpasning, utslippsreduksjoner og naturmangfold i planarbeidet.

02. februar 2024
Norges Klimamal energi og klima 23

Miljø og Klima

Hvem skal bestemme over naturen?

Hvem bestemmer hvor mye natur vi skal ha i Norge, og finnes det lurere måter å organisere arealpolitikken på? Miljø og Klima har snakket med OsloMet-forsker Gro Sandkjær Hanssen.

26. januar 2024
Skjermdump fra dibk.no

Kommunal- og distriktsdepartementet

Nasjonal katalog for planbestemmelser

Kommunal- og distriktsdepartementet har publisert en «Nasjonal planbestemmelseskatalog» på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Katalogen skal være et verktøy til hjelp for å utforme reguleringsplanbestemmelser når nye arealplaner skal utarbeides.

26. januar 2024
Illustrasjonsbilde: Drømmeplan

NKF plan og miljø

Kræsj-kurs i Drømmeplan

Hva betyr egentlig de kommunale arealplanene? Reguleringsbestemmelser kan være vanskelig å forstå og å sette seg inn i, og på landsbasis regner man med at ca. 60% av alle byggesøknader er mangelfulle. Til Tromsøkonferansen tar DiBK og KS tar med seg erfaringene som er gjort fra Drømmeplan for å dele med planleggere fra hele landet.

26. januar 2024
Illustrasjon PBL 4

Regjeringen

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024

Her finner du oversikten over alle endringer i lover og forsrkifter fordelt etter departement. Vi anbefaler å ta en særlig titt på Kommunal- og distriktsdepartmenetet (PBL) og Nærings- og fiskeridepartementet (anskaffelser).

11. januar 2024
Blagront forum illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening / Fremtidens vann og avløp

Sammen finner vi morgendagens blå og grønne løsninger

Sensommeren og høsten har vært preget av ekstremvær flere steder i landet, og det er ingen indikasjoner på at det blir mindre i tiden fremover. Skal vi nå klimamålene vil kommunene ha en sentral rolle, ifølge Miljødirektoratet. Her kan du lese artikkelen fra "Fremtidens vann og avløp". Ellers minner vi om møte i Blågrønt forum 18. januar - du kan lese mer om forumet her.

11. januar 2024
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Økt tilskudd til kommuner for å ivareta naturmangfold

Tilskuddsordningen for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen utvides i 2024.

10. januar 2024
På Utsira bor det omlag 200 innbyggere. Foto: Utsira kommune

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nær saksbehandling i Norges minste kommune

I Norges minste kommune, Utsira, bor det rett i overkant av 200 innbyggere. På den lille øya utenfor Haugesund er spesialrådgiver Damian Bådsvik nå ansvarlig for nesten hele plan- og byggesaksforvaltningen. – For meg er det mindre arbeid å yte ekstra service tidlig for innbyggerne i byggesaker. Det får vi tilbake i gode byggesaksprosesser og mindre interessekonflikter.

10. januar 2024
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

220 millioner i Klimasats-potten for 2024

I tillegg til 120 millioner i friske penger, deler Miljødirektoratet ut restmidler, slik at samlet pott til kommunene blir på rundt 220 millioner.

10. januar 2024