Overvann

SINTEF

Byene må tilpasses det nye klimaet. Men i Norge fortsetter vi som vi før

Kronikk: Skal vi unngå at byer blir flomfeller og “varmemagneter”, kan vi bli nødt til å anlegge våtmarksområder og grøfter midt i byen.

01. juni 2023
N301 arbeid ved og pa veg 23

NKF veg og park

Statens vegvesen ønsker innspill til N301

NKFs administrasjon har denne uken deltatt på dialog- og innspillsmøte med Statens vegvesen som nå er i oppstartsfase med revidering av håndbok N301: Arbeid på og ved veg.

24. mai 2023
Solenergi

Energi og klima

NVE: 30 TWh til 2030 med ENØK og sol «ambisiøst, men mulig»

Smått, men godt – og over hele landet: Det er «ambisiøst, men mulig» å nå Energikommisjonens mål om 5-10 TWh solkraft og 20 TWh gjennom ENØK til 2030, mener NVE.

22. mai 2023
Kirsti Kierulf grønn jakke Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Mer eller mindre av alt?

Hos Kommunal Rapport stiller NKF-direktøren spørsmål ved hvordan vi tenker på energi og lurer på: Trenger vi egentlig mer av alt – raskere? Eller skal vi egentlig tenke at vi må bruke mindre av alt – med én gang?

22. mai 2023
Bodø kommune har spart penger på kompetanseheving. Foto: Per-Inge Johnsen / Bodø kommune

NKF veg og park

Sparte penger på gratis brøytekurs

I Bodø kommune har de allerede begynt å legge planene for kommende vinter. Kurt-Arne Johnsen er seksjonsleder for vei i Bodø kommune og mener at kurs og kompetanse er viktig for å spare penger gjennom vinteren.

19. mai 2023
Vegsensorer Stavanger kommune 23

Stavanger kommune

Veisensorer gir tryggere skolevei

– Veisensorene registrerer antall biler og hastighet. Dette kan bli nyttig statistikk for trafikksikkerheten rundt skoler, sier Terje Rygh, rådgiver i smartbyen i Stavanger kommune.

11. mai 2023
Skjermdump: vegvesen.no

Statens vegvesen

Henter din kommune ut data fra Nasjonal vegdatabank?

Statens vegvesen gjennomfører en nullpunktsmåling for å kartlegge tidsbruk knyttet til å registrere inn og hente ut data fra Nasjonal vegdatabank. Dette gjøres i forbindelse med at programmet Digital drivkraft skal modernisere og videreutvikle teknologi og prosesser, slik at det kan leveres data av høy kvalitet fra Nasjonal vegdatabank til digital infrastruktur og nyttetjenester i Norge.

11. mai 2023
Skjermdump: vegvesen.no

NKF veg og park

Skal du behandle avkjørsler?

Dersom det skal opprettes ny avkjørsel eller gjøres permanente endringer i en avkjørsel, må det sendes inn søknad om avkjørsel. Dette kan de private gjøre selv, via Statens vegvesens løsning.

11. mai 2023
Hilde Moholt er ny i kommunen og klar for Kommunevegdagene. Foto: Iren M. Lundby

NKF veg og park

Fra sykehus til samferdsel

Hilde Moholt har tidligere jobbet både på sykehus, bedriftshelsetjeneste og i NAV-systemet. Statsviteren, med ledelse og IT i fagkretsen, har nå endt opp som konsulent ved samferdsel, park og idrett i Rana kommune.

09. mai 2023
Veg naerbilde illustrasjon

OsloMet

Hvordan finne mer bærekraftige løsninger i veibygging?

OsloMet arrangerer neste uke en workshop om hvordan vi kan oppnå bærekraftige veidekkeløsninger. Det vil være mulig å delta både fysisk og digitalt.

04. mai 2023