Shutterstock KI-generert illustrasjon. Prompt: Bilde av en veg med masse datapunkter. Omgivelsene rundt veien skal være landlige i Skandinavia.

NKF veg og park

Fristen for vegdataforskriften nærmer seg

Forslaget til vegdataforskrift synliggjør og tydeliggjør veiers betydning og viktighet i dagens samfunn, som en kritisk og helt nødvendig faktor, hvor de kommunale vegene har avgjørende betydning for et helhetlig transporttilbud for innbyggere og næringsliv. NKF er positive til forslaget, men har påpekt flere forhold som det bør tas tak.

23. november 2023
Norsk Lyspris 2023

Veier24

Gatebelysning i Moss fikk bærekraftpris

Rehabiliteringen av gatelyktene i Moss sentrum har på en forbilledlig måte lykkes med å ivareta flere aspekter innen bærekraft, sier juryen som delte ut Norsk Lyspris 2023.
23. november 2023
Alta kommune stilte med spennende befaring av maskinparken i Finnmarksmørket. Foto: Julie Tollefsen

NKF veg og park

– Tegnet på erfaringsutveksling

Vinterdriftskonferansen i Alta markerte slutten på konferanseåret i NKF. – Det er kommer frem mange ideer og muligheter når man samles på denne måten, forteller seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby. Konferansen hadde i år et nordisk preg, med besøkende fra både Sverige, Danmark og Finland. 

22. november 2023
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nytt anskaffelsesregelverk trer i kraft fra 1. januar

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har nylig hatt en kort høringsrunde på sitt utkast til veileder om de nye reglene om 30 % vektlegging av klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. De vedtatte endringene trer i kraft 1. januar 2024. – Vi er glade for at DFØ har laget den, men opplever at veilederen har lagt seg på et lite praktisk nivå, forteller seniorrådgiver og jurist i NKF, Iren M. Lundby. 

22. november 2023
Horingsmote m KDD host 23

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringmøte nr 2: Forslag til endringer i PBL

Tirsdag 21. November kl 09-11, blir det nytt høringsmøtet om de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven om grunneierfinansiering, utbyggingsavtaler og annet.  

16. november 2023
illustrasjonsbilde: Pexels.com

Vegdirektoratet

Nye retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

– Jeg er glad for å kunne meddele at de etterspurte retningslinjene nå er ferdigstilt. De nye retningslinjene er ment å støtte kommunene i deres behandling av søknader, gi informasjon til brukere og bidra til likere behandling av saker mellom kommunene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

03. november 2023
Store dimensjoner på viftene som sørger for høyt rykk i bossnettet kunne Björn Deh fra BIR Infrastruktur fortelle. Foto: Hartvig Munthe-Kaas

NKF avfallsnettverk

8 millioner nedkast i Bergens bossnett, kun èn propp

Mer enn åtte millioner søppelposer har blitt kastet ned i BIR sitt bossnett i løpet av de åtte årene det har vært i drift.  Kun èn gang har nettet stoppet opp på grunn av at noe hadde satt seg fast i de mange kilometerne med bossrør i Bergen.

03. november 2023
Illustrasjonsbilde: pexels.com

NKF veg og park

Miljøkrav koster

Under Vinterdrift i Alta kommer Statens vegvesen for å snakke om sin nye klimahandlingsplan som skal gjelde for nye kontrakter på SVVs ulike områder. Klimaplanen har nylig vært på høring og skisserer en rekke viktige og nødvendig tiltak som må gjøres frem mot 2030. Planen skal etter planen minst revideres årlig, men hovedtrekkene skal ligge fast når den er vedtatt.

26. oktober 2023
Klima illustrasjon

KS

Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

19. oktober 2023
Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

KDD og NKF inviterer til høringsmøte om forslag til endringer i PBL

Mandag 30 oktober kl. 09.00 inviterer Kommunal- og distriktsdepartementet og Norsk Kommunalteknisk Forening til et kort og kostnadsfritt høringsmøte om forslagene til endringer i plan- og bygningsloven om blant annet grunneierfinansiering av infrastruktur og utbyggingsavtaler.

19. oktober 2023