Trude Drevland 1

Boliger for fremtiden 2020 / NKF bygg og eiendom

Hver enkelt kommune må bli mer aldersvennlig

Det finnes ikke noe ensidig bilde av hvem de eldre er, mener Trude Drevland.

11. desember 2019
Årets driftstekniker er Tommy Pedersen fra Lørenskog kommune (t.v.). Her er han sammen med årets Gullprisvinner Sandefjord kommune, representert ved enhetsleder Øyvind Vasvik

NKF bygg og eiendom

Årets priser er delt ut

Årets IK-byggpriser ble tirsdag ettermiddag delt ut på Gardermoen. Gull- og sølvprisen, samt årets driftstekniker blir delt ut av NKF, KLP Skadeforsikring og DiBK. 

04. desember 2019
Arbeidstilsynet_logo[1]

Arbeidstilsynet / NKF bygg og eiendom

Kartlegging og rutiner for Asbest i kommunale bygg

Arbeidstilsynet har pågående innsats rettet mot håndtering av asbest i kommunale bygg og vann- og avløpsnett. Har dere fått postalt tilsyn ennå? Hvordan sikrer vi gode rutiner og håndtering av asbest?

27. november 2019
Barbro_foredrag_IKbygg (002) zoomet inn - 16-9 liggende

DSB / IKbygg-konferansen 2019

Hvordan bidra for å redusere risikoen for brann hos sårbare grupper?

Statistikken viser at hele 75% av de som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt eller sårbar gruppe. De aller fleste omkommer i bolig tilknyttet omsorgstjenester. Det er viktig at helse- og omsorgstjenesten samarbeider med brannvesenet, bygningseiere og eiendomsforvaltere, mener Barbro Hatlevoll og Tommy Ueland ved DSB, som vil vise oss hvordan vi best kan bidra.

26. november 2019
Dag Strømsnes_400x265

NKF prosjektstøtte

Kobling mellom Difis miljøkriterier og NKFs kravspesifikasjoner

- Leverandørene får sannsynligvis mer like krav fra ulike kommuner på sikt, sier avdelingsdirektør i Difi, Dag Strømsnes.

26. november 2019
Bolignettverk illustrasjon

Oslo kommune

Nye klima- og miljøkrav i anbudskontrakter

De nye kravene i Oslo kommune gjelder allerede ved neste anskaffelse som Boligbygg gjør. Her er noen av de viktigste kravene som bransjen må forberede seg på.

25. november 2019
Tore Tenold_klp_adm

NKF bygg og eiendom

Blir din kommune mottaker av utmerkelse i år?

KLP Skadeforsikring, DiBK og NKF deler ut IKbygg-prisen for 6. gang under IKbygg-konferansen på Gardermoen 3. - 4. desember. Fagprisen deles ut i flere kategorier og anerkjenner god bruk av internkontrollsystemet, fordi systematisk sikkerhets- og forvaltningsarbeid har vist seg å ha en stor effekt på kvaliteten av byggene.

14. november 2019
Sign

NKF bygg og eiendom

Godt engasjement når NKFs storbynettverk møtte Bygg21

Storbynettverket var den 5. november samlet i Fredrikstad og fikk blant annet en grundig gjennomgang av Bygg21s råd og veiledninger, som er laget for å fremme en mer effektiv og bærekraftig bygge- og eiendomsnæring. Her ble alle arbeidsområdene gjennomgått med tilhørende råd og veiledninger.

13. november 2019
Kravspek Beste praksis pris NKF

NKF prosjektstøtte

– Vil redusere kostnadene og sikre enda bedre bygg

NKF lanserer 12. desember maler for kravspesifikasjoner for barnehager, skoler og sykehjem i Oslo. – Bruk av NKFs standard kravspesifikasjoner vil redusere kostnadene og sikre enda bedre bygg, sier direktør i Bygg21, Sverre Tiltnes.

12. november 2019
Bygg21 Beste praksis

NKF bygg og eiendom

Hvordan bruke beste praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser? (Sarpsborg 20. november)

NKF, EBA, Norsk Eiendom, Byggmesterforbundet, RiF og Bygg21 inviterer til nettverk "på tvers" og håper på stor oppslutning om dette samarbeidet.

29. oktober 2019