Saether og Akselsen

Undersøkelse: Bygg og eiendom

Hvordan finne FDV-dokumentasjon som ikke finnes?

Det koster mye å mangle FDV-dokumentasjon. En ting er å be om det ved nye prosjekter, bransjen blir mer og mer opptatt av FDV-dokumentasjon og at denne skal leveres på ulike digitale plattformer. Men når det er anslått at mellom 70-80% av dagens bygningsmasse fortsatt vil stå også i 2050, kan man tenke seg at det er mye FDV-dokumentasjon man allerede skulle bedt om.

31. mars 2020
Flesberg skole 4

Bygg og eiendom

Kommentar til kommentaren til «Bærekraftig bygging i fem punkter»

"12. mars kommer Betongelementforeningen med kommentar til min artikkel om Bærekraftig bygging i fem punkter med hovedbudskapet om å tenke helhetlig og være ansvarlig innkjøper. Heldigvis er Betongelementforeningen enig i dette, men kommentaren bommer dessverre på et par vesentlige punkter", skriver Morten Haugerud i sin kommentar.

31. mars 2020
Ostastedin Rasteplass (Nasjonale Turistveier) Foto: Fin Serck-Hanssen

Bygg og eiendom

Kommentar til: "Bærekraftig bygging i fem punkter"

"27. februar ble det publisert et innlegg på NKFs hjemmeside med tittelen «Bærekraftig bygging i fem punkter». Overskriftene og ingressen kan vi stille oss hundre prosent bak: «Bærekraftig bygging handler om å tenke helhetlig og være en ansvarlig innkjøper». Men deretter følger dessverre noen usannheter og upresisheter som må kommenteres. Skal innkjøpere lykkes med å ta mer bærekraftige beslutninger må vi bidra til at de bygges på kompetanse og fakta." Dette skriver John-Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen.

12. mars 2020
Flesberg skole. Foto: Sindre Haarr

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Bærekraftig bygging i fem punkter

Bærekraft, klima og miljø er på alles lepper og høyt på agendaen i kommune-Norge. Men hva handler det egentlig om når behovet for ny skole, barnehage, omsorgsboliger eller kulturhus melder seg? Det korte svaret er at bærekraftig bygging handler om å tenke helhetlig og være ansvarlig innkjøper. Her får du bærekraftig bygging i fem punkter. 

27. februar 2020
ØKT SAMARBEID FOR Å FOREBYGGE SKADER PÅ KOMMUNALE BYGG: Tore Tenold, administrerende direktør i KLP Skadeforsikring (t.v.) og Rune Aale-Hansen, administrerende direktør, Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Marianne Wright Pedersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Økt samarbeid med KLP for å forebygge skader på kommunale bygg

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og KLP Skadeforsikring forsterker nå samarbeidet som et ledd i å forebygge brann og andre uønskede hendelser i kommunale boliger og formålsbygg.

24. februar 2020
Digidir lansering

Digitaliseringsdirektoratet

Bygg og anlegg: Gi innspill til skjemaer for evaluering av leveransen

Dagens PDF-skjema for evaluering av leveransen for arkitekt og rådgiver og entreprise blir nå erstattet av elektroniske skjemaer i Microsoft Forms. Digidir ønsker dine innspill til hvordan innholdet kan bli best mulig. Det inviteres også til innspillskonferanse 13. mars.

19. februar 2020
Flesberg skole 1

NKF bygg og eiendom

Vi kan ikke ignorere hvilken vei utviklingen går

Massivtrekonstruksjoner kan være med på å sikre mer miljøvennlige bygninger.

12. februar 2020

NKF bygg og eiendom

Boliger for fremtiden 2021

Boliger for fremtiden arrangeres på Britannia Hotel i Trondheim, 10.,- 11. februar 2021.

Hold av datoene! 

06. februar 2020
Dialogkonferanse 2020

Anskaffelser

Se dialogkonferansen i opptak

Opptaket fra dialogkonferansen presenterer samarbeidsgruppens behov og skal motivere markedet til å utvikle fremtidsrettede løsninger innen «Smart digital eiendomsledelse».

06. februar 2020
Digdir

Digitaliseringsdirektoratet

Lansering av kontraktsoppfølgingsverktøy

Digdir lanserer et kontraktsoppfølgingsverktøy for evaluering av leveranser innenfor områdene tjeneste- og vareleveranser til bruk for avtaleforvaltere, innkjøpere (bestillere) og leverandører.

30. januar 2020