Digidir

Digitaliseringsdirektoratet

Ny veiledning for BVP-prosjekter

Digitaliseringsdirektoratet har publisert ny veiledning om Best Value Procurement på nett (BVP). Veiledningen hjelper deg igjennom ulike faser av et prosjekt gjennomført med Best Value metoden.

30. april 2020
Kursholder Per Stranger-Thorsen hadde 20 tilhørere fra hele landet under mandagens webinar om Byggeherreforskriften. Foto: Sindre Haarr

NKF bygg og eiendom

Vellykket om Byggherreforskriften

– I disse dager ønsker vi å tilby et webbasert alternativ til våre fysiske kurs. Det første webinaret i Byggherreforskriften ble gjennomført 27. april, med jevnt over gode tilbakemeldinger, sier kursansvarlig Unn Vaage Sæverhagen.

29. april 2020

NKF bygg og eiendom

IK-bygg konferansen 2020

Vi har igjen gleden av å ønske velkommen til årets IK-Bygg konferanse!

Dato: 30.november - 01. desember, Oslo

29. april 2020
Vi får nå signaler om at tjenesteapparatet nå blir bedt om å kutte kostnader for at underskudd ikke blir for store. Det vi frykter er igjen at man kutter i driftssystemer og vedlikehold som på sikt vil gi kommunen økte kostnader, skriver Rune Aale-Hansen.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Direktørens hjørne: Kostnadsdrivende koronakutt er ikke veien å gå

– Mange steder er økonomien stram og vi er bekymret for at dette vil utløse kostnadskutt som svekker den ordinære driften. Det gjøres en fantastisk innsats i hele kommune-Norge i disse dager, og det koster penger. Vi får nå signaler om at tjenesteapparatet nå blir bedt om å kutte kostnader for at underskudd ikke blir for store. Det vi frykter er igjen at man kutter i driftssystemer og vedlikehold som på sikt vil gi kommunen økte kostnader, skriver Rune Aale-Hansen.

28. april 2020
Saether og Akselsen

Undersøkelse: Bygg og eiendom

Hvordan finne FDV-dokumentasjon som ikke finnes?

Det koster mye å mangle FDV-dokumentasjon. En ting er å be om det ved nye prosjekter, bransjen blir mer og mer opptatt av FDV-dokumentasjon og at denne skal leveres på ulike digitale plattformer. Men når det er anslått at mellom 70-80% av dagens bygningsmasse fortsatt vil stå også i 2050, kan man tenke seg at det er mye FDV-dokumentasjon man allerede skulle bedt om.

31. mars 2020
Flesberg skole 4

Bygg og eiendom

Kommentar til kommentaren til «Bærekraftig bygging i fem punkter»

"12. mars kommer Betongelementforeningen med kommentar til min artikkel om Bærekraftig bygging i fem punkter med hovedbudskapet om å tenke helhetlig og være ansvarlig innkjøper. Heldigvis er Betongelementforeningen enig i dette, men kommentaren bommer dessverre på et par vesentlige punkter", skriver Morten Haugerud i sin kommentar.

31. mars 2020
Ostastedin Rasteplass (Nasjonale Turistveier) Foto: Fin Serck-Hanssen

Bygg og eiendom

Kommentar til: "Bærekraftig bygging i fem punkter"

"27. februar ble det publisert et innlegg på NKFs hjemmeside med tittelen «Bærekraftig bygging i fem punkter». Overskriftene og ingressen kan vi stille oss hundre prosent bak: «Bærekraftig bygging handler om å tenke helhetlig og være en ansvarlig innkjøper». Men deretter følger dessverre noen usannheter og upresisheter som må kommenteres. Skal innkjøpere lykkes med å ta mer bærekraftige beslutninger må vi bidra til at de bygges på kompetanse og fakta." Dette skriver John-Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen.

12. mars 2020
Flesberg skole. Foto: Sindre Haarr

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Bærekraftig bygging i fem punkter

Bærekraft, klima og miljø er på alles lepper og høyt på agendaen i kommune-Norge. Men hva handler det egentlig om når behovet for ny skole, barnehage, omsorgsboliger eller kulturhus melder seg? Det korte svaret er at bærekraftig bygging handler om å tenke helhetlig og være ansvarlig innkjøper. Her får du bærekraftig bygging i fem punkter. 

27. februar 2020
ØKT SAMARBEID FOR Å FOREBYGGE SKADER PÅ KOMMUNALE BYGG: Tore Tenold, administrerende direktør i KLP Skadeforsikring (t.v.) og Rune Aale-Hansen, administrerende direktør, Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Marianne Wright Pedersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Økt samarbeid med KLP for å forebygge skader på kommunale bygg

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og KLP Skadeforsikring forsterker nå samarbeidet som et ledd i å forebygge brann og andre uønskede hendelser i kommunale boliger og formålsbygg.

24. februar 2020
Digidir lansering

Digitaliseringsdirektoratet

Bygg og anlegg: Gi innspill til skjemaer for evaluering av leveransen

Dagens PDF-skjema for evaluering av leveransen for arkitekt og rådgiver og entreprise blir nå erstattet av elektroniske skjemaer i Microsoft Forms. Digidir ønsker dine innspill til hvordan innholdet kan bli best mulig. Det inviteres også til innspillskonferanse 13. mars.

19. februar 2020