Personvernerklæring for Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) innhenter opplysninger om deg for å kunne gi deg så gode og riktige tjenester som mulig.

Vi tar ditt personvern på alvor og erklæringen under skal gi et inntrykk av hvilke personopplysninger vi innhenter, hvordan disse behandles og hvilke rettigheter du har over dine opplysninger.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er all informasjon som kan identifisere deg. Direkte og indirekte.

Hvilke opplysninger har NKF lagret?

NKF har i all hovedsak lagret informasjon om deg i forbindelse med din deltakelse på kurs og konferanser (Cvent), samt utsending av nyhetsbrev (kommunalteknikk.no), utsending av medlemsbladet (Tidsskriftet Kommunalteknikk), innlogging til intranett (kommunalteknikk.no) og innlogging til diskusjonsfora (NKFnett.no).

Du har rett til innsyn i hvilke data NKF har lagret om deg. Send e-post til nkf@kommunalteknikk.no.

Hva betyr dette for deg som medlem i NKF?

Vi har i samråd med advokat tolket regelverket dit hen at nyhetsbrev og invitasjoner til kurs/konferanser er en så sentral del av medlemskapet i NKF at alle som har et e-postdomene knyttet til en medlemskommune vil fortsette å få foreningens nyhetsbrev og invitasjoner.

Du kan når som helst fjerne deg fra våre lister og be om sletting av din adresse.

I nyhetsbrev og invitasjoner finner du lenker nederst i e-posten som fjerner deg fra de listene knyttet til utsendelsen du har mottatt (avbestille invitasjoner til kurs/konferanser, avbestille nyhetsbrev).

Varsler fra nkfnett.no kan du selv administrere via din konto.

Dersom du ønsker umiddelbar sletting av din informasjon kan du sende en e-post til nkf@kommunatleknikk.no og vi skal få slettet all informasjon om deg innen 3 virkedager.

Foreningen opplever i noen tilfeller at det er registrert flere e-postadresser på samme person. Vi ber deg derfor om å oppgi alle kortadresser, aliasadresser og liknende når du ber om å bli slettet fra våre lister.
(eksempel: Ola.Nordman@eksempel.kommune.no / Ola@eksempel.kommune.no / ON@eksempel.kommune.no)

Dersom kommunen/virksomheten sier opp vil det sendes en mail til alle vi har på våre lister med mulighet for å fortsette å motta e-post fra www.kommunalteknikk.no (nyhetsbrev) og www.cvent.com (kurs/konferanse-system).

Hvis ønskelig har også ansatte mulighet til å fjerne sin adresse fra www.nkfnett.no, men dette er en kanal som er åpen for alle med @eksempel.kommune.no adresse, så her går vi utfra at godkjenningen fra deltakeren ifm. forumet fortsatt foreligger.

Deltakelse på kurs og konferanser

De gangene du deltar på kurs og konferanser så brukes kun detaljer om deg som skal gjøre at din opplevelse hos oss skal være så god som mulig.

Dette deler vi med samarbeidspartnere om deg:

  • Hoteller/kurs- og konferansesteder
    • Navn og eventuelle matallergier.
  • Trykkeri i den grad det er navneskilt på konferansen
    • Navn, stilling og arbeidssted
  • Navneliste på nett/deltakerliste
    • Navn, stilling og arbeidssted

Du har din fulle rett til å få fjernet navnet ditt fra oversikter som ikke er hensiktsmessige, både på nett og til hoteller/navnelister. Ved å sende e-post til kurs@kommunalteknikk.no innledes en dialog med administrasjonen i NKF som ordner dette.

Administrasjonen i NKF er bundet av taushetsplikt ifm. helseerklæringer (allergier etc.)

Nyhetsbrev fra kommunalteknikk.no

Hvis du er lagret på våre lister for utsendelse av nyhetsbrev, så kan du til en hver tid få slettet dette. Informasjonen er lagret hos tredjepartsleverandør Custom Publish. Tredjepartsleverandør har ingen mulighet til å bruke din informasjon til andre formål.

NKF har også inngått databehandleravtale med Custom Publish for å sikre dine og foreningens rettigheter.

NKF har mulighet til å se hvilke artikler du som mottaker har klikket på i nyhetsbrevet. Denne informasjonen ønkser vi å bruke for å lage nyhetsbrevet så relevant som mulig for våre lesere.

Noen ganger vil det også sendes nyhetsbrev fordelt på fagområde (eks. Nyhetsbrev fra NKF bygg og eiendom).

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Dersom du abonnerer på Tidsskriftet Kommunalteknikk så har vi lagret ditt navn og adresse (enten privat eller jobbadresse). Dersom du ønsker å fjernes fra utsendelseslistene, så send bare en mail til redaksjon@kommunalteknikk.no med kundenummer og navn.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om personvern kan du kontakte administrasjonen i NKF:
Sindre Haarr - sindre.haarr@kommunalteknikk.no / 99 15 14 28
Lene Hollseter - lene.hollseter@kommunalteknikk.no / 930 30 858