Kirsti hos Samfunnsbedriftene

Digitalisering

– En robot i førstelinjen har aldri en dårlig dag

Når kampen om arbeidskraften spisser seg til, må kommunale selskap bruke kunstig intelligens (KI). Ellers kan de ikke løse sine samfunnsoppdrag. Det ble klart på Samfunnsbedriftenes årskonferanse 17. juni.

28. juni 2024
Per Ove Akselvoll ønsker gjerne dine innspill til arbeidet med veiledning for god eiendomsstrategi. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

NKF digital / NKF bygg og eiendom

Vi vil ha dine ideer til bedre eiendomsforvaltning!

NKF og KLP skal utvikle en veileder om hvordan du kan lage en god eiendomsstrategi for kommunen. For å sikre at veiledningen blir nyttig og relevant trenger vi å få innspill fra deg.

28. juni 2024
Landsmøte i 2024. Styreleder Kjetil Wold Henriksen er klar for landsmøte i 2024. Her som nyvalgt styreleder under landsmøtet i 2022. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Landsmøte 2024: Forslag til nye vedtekter

"Samfunnet, kommune-Norge og NKF er i endring. 2024 er et landsmøteår og det ligger an til en del endringer i vedtektene til NKF. Her har jeg samlet de viktigste endringene som jeg håper Landsmøte 2024 vedtar," skriver styreleder i NKF, Kjetil Wold Henriksen i forkant av landsmøtene høsten 2024.

27. juni 2024
Vektløfter og vaktmester

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Fra gullmedaljer til byggdrift

Ørjan Østhus er driftsleder i Sveio kommune. Er det én ting man må si om Ørjan, så er det at han ikke gjør noe halvveis. Som tidligere vektløfter, vet Ørjan hva dedikasjon betyr, og hans karriereendring førte ham fra idrettsarenaer til kommunale bygg, hvor han fant en ny lidenskap. – Jeg er nok over gjennomsnittet interessert i drift og vedlikehold, smiler Østhus fra kontoret i Sveio kommune.

17. juni 2024
Illustrasjon: OpenAI. Prompt: An abstract illustration representing the network 'Smart Digital Property Management' organized by the Norwegian Association for Municipal Engenieers

Nettverket: Smart digital eiendomsledelse

Felles krav til digitale løsninger

Virksomhetene i Nettverket Smart Digital Eiendomsledelse har ambisjon om sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet og en felles digital infrastruktur. Derfor har de signert et joint statement med felles krav til digitale løsninger.

05. juni 2024
IK-Bygg: Kvalitetssikrer internkontrollen. Nå tilgjengelig for alle kommuner!

NKF digital

Vil din kommune komme i gang med IK-Bygg, men er usikker på hvordan?

Nå har NKF en mulighet for deg som ikke har tilgang til IK-Bygg i ditt FDVU-system. Vi tilbyr en skreddersydd løsning som gjør det enkelt for deg å ta i bruk verktøyet umiddelbart. 

24. april 2024
Illustrasjonsbilde laget med hjelp av generativ KI.

NKF digital

Vi må samhandle – det er den digitale nøkkelen!

Odd Magne Anderdal, leder for eiendom i Hemsedal kommune, legger stor vekt på kvalitetssikring og økt teknisk kunnskap i norske kommuner. For å nå disse målene har vi, ifølge Anderdal, en vei igjen å gå. DIKT-konferansen kan derimot være et virkemiddel på veien.  

26. februar 2024
Jan Roger Humlebekk er til daglig ansatt i avdelingen for veg og park i Øvre Eiker kommune. Han kommer med NVDB i sekken, når han er en av mange spennende innledere på DIKT-konferansen 8. mars. Foto: Eikernytt

NKF digital / NKF veg og park

– Har du så god råd, at du har råd til å la være?

Skal man bygge veg er det beskrevet ned i minste detalj. Skal man kjøpe IT, må man finne programmet som passer best de behovene kommunen har. Men hva skal man spørre om? Hva skal man se etter?  

15. februar 2024
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Åpent høringsmøte: Ny lov om offentlig anskaffelse – første delutredning

I forbindelse med Anskaffelsesutvalgets "NOU 2023:26 Ny lov om offentlig anskaffelse - første delutredning", arrangerer NKF et åpent høringsmøte. Til høringsmøtet kommer medlem av utvalget Beatrice Dankertsen Hennyng, fra KS, for å gjennomgå noen av de viktigste punktene i utvalgets utredning torsdag 25. janaur.

16. januar 2024
Illustrasjonsbilde fra Dall-E

NKF digital

KI i NKF Prosjekthjelper

Visste du at NKF og Consigli samarbeider om å gi kommunene tilgang til avansert kunstig intelligens (KI) gjennom NKF Prosjekthjelper?

11. januar 2024