Du er her: Forsiden/Om NKF

NKF er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere.

Norgeskart nettverk NKF avlang

Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø og veg og trafikk. NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser.

Foreningen har over 500 virksomhetsmedlemmer, der 400 av disse er kommuner.

Over 900 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk.


 


 

Mosaikk_kunnskapsdeling_100x51

NKF

Les mer om visjon, organisasjon og strategi

Norsk Kommunalteknisk Forening er en ideell organisasjon som formidler kunnskap innenfor de kommunaltekniske fagområdene. Foreningens kjerneområder er bygg og eiendom, byggesak, plan og miljø, vann og avløp, veg og uteområder.

NKF gir sine medlemmer kunnskap, nettverk og påvirkningsmulighet! NKF ble stiftet i 1907.