IK-Bygg: Kvalitetssikrer internkontrollen. Nå tilgjengelig for alle kommuner!

NKF digital

Vil din kommune komme i gang med IK-Bygg, men er usikker på hvordan?

Nå har NKF en mulighet for deg som ikke har tilgang til IK-Bygg i ditt FDVU-system. Vi tilbyr en skreddersydd løsning som gjør det enkelt for deg å ta i bruk verktøyet umiddelbart. 

24. april 2024
Illustrasjonsbilde laget med hjelp av generativ KI.

NKF digital

Vi må samhandle – det er den digitale nøkkelen!

Odd Magne Anderdal, leder for eiendom i Hemsedal kommune, legger stor vekt på kvalitetssikring og økt teknisk kunnskap i norske kommuner. For å nå disse målene har vi, ifølge Anderdal, en vei igjen å gå. DIKT-konferansen kan derimot være et virkemiddel på veien.  

26. februar 2024
Jan Roger Humlebekk er til daglig ansatt i avdelingen for veg og park i Øvre Eiker kommune. Han kommer med NVDB i sekken, når han er en av mange spennende innledere på DIKT-konferansen 8. mars. Foto: Eikernytt

NKF digital / NKF veg og park

– Har du så god råd, at du har råd til å la være?

Skal man bygge veg er det beskrevet ned i minste detalj. Skal man kjøpe IT, må man finne programmet som passer best de behovene kommunen har. Men hva skal man spørre om? Hva skal man se etter?  

15. februar 2024
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Åpent høringsmøte: Ny lov om offentlig anskaffelse – første delutredning

I forbindelse med Anskaffelsesutvalgets "NOU 2023:26 Ny lov om offentlig anskaffelse - første delutredning", arrangerer NKF et åpent høringsmøte. Til høringsmøtet kommer medlem av utvalget Beatrice Dankertsen Hennyng, fra KS, for å gjennomgå noen av de viktigste punktene i utvalgets utredning torsdag 25. janaur.

16. januar 2024
Illustrasjonsbilde fra Dall-E

NKF digital

KI i NKF Prosjekthjelper

Visste du at NKF og Consigli samarbeider om å gi kommunene tilgang til avansert kunstig intelligens (KI) gjennom NKF Prosjekthjelper?

11. januar 2024
Kirsti Kierulf er administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Chris Caspersen

Kronikk / Kommunal Rapport

Fagfolk bør være i førersetet når vi tar i bruk KI

"Dersom vi skal effektivisere og forbedre, er vi nødt til å ta i bruk teknologien uten at det går på bekostning av troen på mennesket", skriver Kirsti Kierulf hos Kommunal Rapport denne uken.

13. desember 2023
KI-bilde generert i Canva (Magic Studio™) med ledeteksten: Kvinnelig administrerende direktør snakker til et forskningsråd om kunstig intelligens.

NKF digital

Innspill til bruk av forskningsmilliarden: Kunstig intelligens, digital sikkerhet og samfunnskonsekvenser av teknologiutviklingen

Den 7. september 2023 kunngjorde regjeringen at forskningsinnsatsen på kunstig intelligens (KI) og digitale teknologier skal økes med minst én milliard kroner de neste fem årene. Forskningsmilliarden skal bidra til større innsikt i hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet. Den skal også øke kunnskapen om nye digitale teknologier og mulighetene de gir for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. I november deltok administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, på innspillsmøte hos Forskningsrådet for å legge frem NKFs syn på hvordan KI-milliarden skal brukes. 

22. november 2023
KI bilde generert i Canva (Magic Studio™) med ledeteksten: En gruppe mennesker som lærer om teknologi, mer spesifikt generativ kunstig intelligens.

NKF digital

Har du innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi?

Regjeringen har startet arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Denne skal stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for digitalisering i næringslivet og ta opp viktige samfunnsspørsmål, som regulering av nye teknologier som kunstig intelligens. Målet er sterkere samordning og en mer helhetlig politikk på tvers av offentlig og privat sektor.  

16. november 2023
Administrerende direkør i NKF, Kirsti Kierulf, er en av foredragsholderne på Computerworlds digitaliseringskonferanse Publicworld, som går av stabelen 7. desember i Oslo. Her fra 2022-utgaven av konferansen. Foto: Computerworld

Publicworld 2023

Kunstig Intelligens for kommunalteknikeren. Hva gjør vi og hva bør vi gjøre mer av?

7. desember går Publicworld av stabelen i Oslo Kongressenter. Sammen med KS, Digdir og NKF arrangerer Computerworld heldagskonferanse om IT-revolusjonen i kommunal sektor. – Dette blir en viktig møteplass for alle som er opptatt av digitalisering i kommunene, forteller Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.

01. november 2023
Penger stock

Norsk Kommunalteknisk Forening

Statsbudsjettet 2024 og handlingsplan for energieffektivisering

Handlingsplanen for energieffektivisering viser igjen i statsbudsjettet for 2024 som legges frem i dag. – Kanskje ikke så offensivt som vi kunne ønsket oss, sier administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf.

05. oktober 2023