Energiledelse elaering illustrasjon

NKF

Lære noe nytt i høstferien?

Det nærmer seg høstferie flere steder i landet. Kanskje er det også tiden for å lære noe nytt? Eller friske opp gammel kunnskap? På kommunalteknikk.no/læring finner du nå eLæringskurs om energieffektivisering og brøyting, helt gratis. Du oppretter enkelt konto selv og kan søke opp kursene!

28. september 2023
Illustrasjonsbilde: Bymiljøetaten / Oslo kommune

Vinterdrift 2023 / 15.-16. november

Klimavennlig håndtering av brøytesnø

I Trondheim og Oslo er bortkjøring av snø en nødvending oppgave for å kunne opprettholde vedtatte veistandarder i vintersesongen. Oslo og Trondheim jobber sammen med næringslivet for å finne effektive, fremtidsrettede og klimavennlige løsninger gjennom SMELT: Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi.

25. september 2023
Blagronne losninger

NKF / SPARE

Hvordan kan vi bruke blå-grønn infrastruktur til overvannshåndtering og å fremme biomangfold og folkehelse?

Det er utfordrende å skape gode byrom, samtidig som vi tar hensyn til naturmangfold og klimaendringer. Blågrønn infrastruktur er en del av løsningen, men krever samarbeid og nye ideer på tvers av fag og sektorer. 

25. september 2023
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

NKF veg og park

Med deponi på agendaen på Vinterdriftskonferansen 2023

Årets Vinterdrift går av stabelen i Alta 15. og 16. november og et av årets hovedtemaer er snødeponi. – Både for effektivitet og miljø er riktig håndtering av overskuddssnø viktig, forteller seniorrådgiver i NKF veg og park, Iren M. Lundby.

20. september 2023
Regn Flom

Statens vegvesen

Webinar: Ekstremvær og fremkommelighet

Statens vegvesen inviterer til webinar om erfaringer fra ekstremværet Hans og hvordan vi kan holde oversikt over trafikksituasjonen ved større hendelser.

19. september 2023
Atlanterhavsvegen illustrasjonsbilde 23_cropped_3539x2039

NKF veg og park

Høringsfrist 1. desember

På vegne av Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen, ved Vegdirektoratet, sendt ut forslag til forskrift om vegdata og trafikkinformasjon på høring. Forskriftsforslaget regulerer ansvar og plikter for de ulike vegeierne, samt Statens vegvesen sine roller både som nasjonalt fagorgan med ansvar for nasjonale vegdatatjenester og vegeier.

19. september 2023
SVV Bilde 3_Arbeidsflaten i Vegportalen[90]

Statens vegvesen

Oppdatering av veglistene høsten 2023

I Juni 2023 ble Vegportalen lansert. Vegportalen er en ny digital løsning for veglister, som vil forenkle arbeidet med oppdatering av veglister. Kommunen som vegeier skal bruke Vegportalen for registrering, og for behandling av endringer i bruksklasse på offentlig veg.

13. september 2023
Jord foto Statsbygg

Statsbygg

Byggavfall blir klimavennlig jord

Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme både grønne tak og frodige landskap til gode.

01. september 2023
SINTEF[2]

SINTEF

Hvordan lykkes med naturbaserte løsninger for overvann

SINTEF har utviklet en praktisk veileder for å sikre bygg og infrastruktur mot klimaendringer.

01. september 2023
Blågrønne strukturer som bekker og dammer er både fine rekreasjonsområder, leveområder for ulike arter og kan bidra til å dempe konsekvenser av klimaendringer som overvann og hete.

Nytt nettverk

Blågrønt forum

Vil du være med på en tverrfaglig møteplass om overvann og blågrønn infrastruktur i byer og tettsteder?

24. august 2023