Illustrasjonsbilde hentet fra rapporten.

Oslo economics

Smarte strategier for måling av veglys

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) har gitt Oslo Economics i oppdrag å gjennomgå relevant regelverk, og vurdere hensiktsmessige strategier for måling av veglys.

07. mars 2023
I Myntegata i Oslo har de laget flotte husker for alle aldre. Foto: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

Aldersvennlighet og universell utforming

Aldersvennlig utforming og universell utforming er begge konsepter som fokuserer på å skape et inkluderende og tilgjengelig samfunn for alle. Selv om de ofte blir sett på som tiltak for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, er det viktig å endre denne tanken til at dette er en måte å tenke utvikling på som ganger oss alle.

23. februar 2023
SINTEF illustrasjon NVE 2023

SINTEF

Slik rigger vi samfunnet for å tåle klimaendringene

Hvordan skal vi best sikre bygg og infrastruktur mot flom, skred, styrtregn og et fuktigere klima? I åtte år har forskere, offentlige etater og privat næringsliv jobbet sammen for å finne løsninger.

23. februar 2023
Veileder taushetsplikt JBD 23

Justis- og beredskapsdepartementet

Veileder: Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt

Mange som jobber i forvaltningen, opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes. Dette kan være særlig vanskelig når organer som er underlagt ulike regler, skal samarbeide om å løse oppgaver. Denne veilederen skal hjelpe til med å finne den riktige løsningen når de konkrete spørsmålene oppstår.

16. februar 2023
Nettmøte illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening

Åpent høringsmøte om forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

28. februar vil vi gjerne ha deg til å komme med innspill til høringen Forslag til endring av forskrift om offentlige anskaffelser § 7-9, forsyningsforskriften § 7- 9 og konsesjonskontraktforskriften § 7-6

16. februar 2023
SINTEF illustrasjon infrastruktur 23

SINTEF

Milliarder å spare med smartere forvaltning av infrastruktur

Bygging av ny infrastruktur er svært kostbart, både for økonomien og klimaet. Derfor er det lurt å ta bedre vare på det som allerede er bygget.

10. februar 2023
Norgeskart nettverk NKF

NKF veg og park

Vårens nettverksmøter

Vårens nettverksmøter er planlagt. Dersom du ikke allerede er med i et nettverk innen veg og park er det muligheter for å bli med i eksisterende nettverk eller starte opp et nytt.

10. februar 2023
NKF stiller også i 2023 på Arendalsuka. Her fra 2023 der administrerende direktør Kirsti Kierulf stilte i debatt sammen med Norsk Vann, KS og politikerne. Foto: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening / Bygg Arena Arendal

Utfordrer regjeringen på klima, arbeidsliv og boligbygging

Under Arendalsuka 2023 vil Bygg Arena Arendal (BAA) rette søkelyset mot løsninger som sikrer at Norge skal klare den grønne omstillingen, skape trygge arbeidsplasser, bygge nok boliger og sikre god by- og stedsutvikling.

09. februar 2023
Klimavennlig massehandtering Miljodirektoratet 23

Webinar: Miljødirektoratet

Klimavennlig massehåndtering i kommunene

Opptak: Hva kan kommuner gjøre for å få til klimavennlig flytting og bruk av overskuddsmasser fra byggeprosjekter, som jord, stein og betong?

08. februar 2023
Agnete Haugland er enhetsleder i Bjørnafjorden kommune. Foto: Marita Strønen

NKF veg og park

Ny representant i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

NKF fikk nylig inn egen representant i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. NKFs representant i forumet er Agnete Haugland. Agnete er til daglig enhetsleder i Bjørnafjorden kommune, samt styremedlem i NKF veg og park.

02. februar 2023