Design uten navn-6

NKF veg og trafikk

IKT-Norge, MEF og Drammen kommune møtes til debatt

Graving i offentlig veg er tema og vi har gleden av å samle Per Olav Horne fra Drammen kommune, Helge Blyberg fra IKT-Norge og Julie Brodtkorb fra MEF til vegfaglig debatt der ett av temaene er den etterlengtede graveveilederen.

25. november 2020
Trailer illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Advarer mot hurtighøring av tungtransport - kan kvele kommuneøkonomi

Statens vegvesen har nå høring om forslag til endring av «forskrift om veglister». Endringen innebærer blant annet at strekningene som i dag tillates for tømmervogntog med lengde 24,00 m, vil tillates for modulvogntog uten at vegene vurderes i henhold vegers egnethet for modulvogntog. – Dette er en sak der Statens Vegvesen sender en ny høring etter at den første ga sprikende tilbakemelding. Den nye høringen som har helt nye forslag, har samtidig en høringsfrist som selv Statens Vegvesen erkjenner er i korteste laget. Det første de bør gjøre er derfor å utvide høringsfristen, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening - NKF. 

17. november 2020
pexels-photo-4324333

NKF veg og trafikk

Viktig melding til alle norske kommuner med veg tillatt for 24 meter tømmervogntog

Statens vegvesen ber om kommunens tilbakemelding om hvilke av deres veger som i dag er tillatt for tømmervogntog med lengde 24,00 meter, som ikke kan åpnes for modulvogntog (25,25 meter). Frist for tilbakemelding er 20. november 2020.

12. november 2020
pexels-photo-409701

NKF veg og trafikk

Måling av veglysanlegg

NVE har bestilt en rapport/utredning fra Oslo Economics som blant annet ser på alternative metoder for måling av umålte veglysanlegg. NKF har gleden av å ønske deg som medlem velkommen til førlansering av resultatene. 

09. november 2020
Heidi Nakken Video

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Uten deres innsats stopper bygge-Norge opp

Statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet henvender seg til NKF og alle kommunalteknikere i videohilsen.

06. november 2020
veglys

NKF veg og trafikk

Etablerer temanettverk - først ut veglys

Vi ønsker å gå dypere inn på fagspesifikke tema og lanserer derfor nå en rekke temanettverk innenfor kommunal vegforvaltning

02. november 2020
pexels-photo-310983

Statens Vegvesen

Korona har fått flere til å sykle

I Oslo økte sykkeltrafikken med 41 prosent i september. Vegvesenets sykkelindeks viser økende sykling i flere byområder.

26. oktober 2020
Vegogtrafikknytt

NKF veg og trafikk

Nye veglister for fylkes- og kommunale veger

En rekke veger over hele landet får nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen, og nå er oppdaterte veglister klare.

21. oktober 2020
Skjermbilde 2020-10-21 kl

Vegjus.no

Endring i veglovens paragraf 32

Vegmyndigheten kan nå fatte vedtak om tvangsmulkt.

21. oktober 2020
Skjermdump: SINTEF

NKF veg og trafikk og VBT

Ny rapport: Vann fra veg

Prosjektets målsetning er å fremskaffe relevant informasjon om håndtering av vegvann, presentere bærekrafige åpne og lokale løsninger og belyse ulike problemstillinger rundt overvann og veg.

06. oktober 2020