Skjermbilde 2021-05-06 kl

NKF veg og trafikk

Planlegger du å forsterke veg?

Riktig tiltak på riktig sted til riktig pris er lønnsomt. Bli med på heldagswebinar med fokus på forsterkning av veg og asfaltkontroll tirsdag 11. mai.

06. mai 2021
Skjermbilde 2021-04-30 kl

Statens vegvesen, Stjørdal kommune mfl.

Saltstabilisering av kvikkleire

Samarbeidsprosjekt som har tatt sikte på å utvikle metoder for å stabilisere kvikkleire med saltet kaliumklorid.

30. april 2021
Design uten navn-18

Veg

Ansvar for overgangsbroer over riks og fylkesveger

Det er på tide med en omforent forståelse og et enhetlig prinsipp på tvers av forvaltningsnivåene for hvilke arealer og vegelementer som naturlig tilhører vegene. 

30. april 2021
FN bærekraft norsk

Internasjonale perspektiver

Diskusjon om infrastruktur

Hvordan jobber kommuner over hele verden med å nå FNs bærekraftsmål? Bli med på international roundtable discussion hos vår amerikanske samarbeidspartner APWA. Deltakelse er gratis, men fordrer registrering og påmelding via APWAs nettside) 

20. april 2021
vegdata

Statens vegvesen

Vegdata

Ny nettside med viktig informasjon - Prosjektet skal sikre gode vegdata og trafikkinformasjon til nasjonale tjenester for hele det offentlige vegnettet, gjennom helhetlig forskriftsregulering under veglova.

20. april 2021
Ledninger

Ledningsforskriften

Flere organisasjoner med brev til samferdselsministeren

IKT Norge har sammen med Geomatikkbedriftene, Energi Norge, MEF, VBT og NKF sendt brev til samferdselsministeren der de etterlyser veilederen til ledningsforskriften.

25. mars 2021

NKF veg og trafikk

Asfaltkontroll og forsterkning av veger

Velkommen til webinar

23. mars 2021
Veglys tema nettverk 0121-2

NKF veg og trafikk

Nytt temamøte: Veglys

NKF veg og trafikk har gleden av å ønske velkommen til nytt temamøte innen veglys 21. april 2021. 

18. mars 2021
Vegjus

VEGJUS.NO

Vinterdrift med juridiske øyne

Prosjektgruppen i vegjus.no har satt sammen en rekke juridiske temaer innen vinterdrift av kommunal veg og inviterer nå til webinar

25. februar 2021
N200

NKF veg og trafikk

Åpent innspillsmøte - Høring: Kap.6 Materialer og utførelse i N200 Vegbygging

Bli med og si din mening om endringene i N200 Vegbygging, NKF veg og trafikk inviterer til åpent innspillsmøte før vi leverer høringssvar

23. februar 2021