Skilt elg

Kommunevegdagene 2022 – nå også med park!

Siste frist for early-bird-registrering er 1. mai!

Ved registrering innen 1. mai får du Bli-kjent-treff med i prisen*

28. april 2022
Rogalandsbestedrikkevann2022vinnerne

26. april 2022, Sola, Rogaland

Vinnere av Rogalands beste drikkevann!

Rogalands beste drikkevann 2022 her ved de glade og stolte vinnerne i hver klasse:
Asgeir Kleppa, Gjesdal kommune og Agnar Svanes, Eigersund kommune.

26. april 2022
Design uten navn-40

NKF veg og park

NKF vegprat – en ny gruppe for vegprat på Facebook

NKF er på Facebook, og nå har vi lansert en ny gruppe for vegprat.

08. april 2022
Skredet på Gjerdrum. Fra Ekspertgruppens rapport.

Gjerdrumutvalgets NOU om forebygging av kvikkleireskred er sendt på høring

Olje- og energidepartementet har sendt Gjerdrumutvalgets NOU 2022: 3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko på bred høring. Høringsfrist er fredag 19. august 2022.

08. april 2022
Kirsiti Kierulf 2021

Påskehilsen fra NKF

Nå er påsken rett rundt hjørnet. Vi i NKF håper du får en fin påskeferie og får ladet batteriene til en hektisk kommunehverdag.

08. april 2022
Kvikkleireskred i Lyngen, 3.9.2010 Foto: Andrea Taurisano.

Frokostwebinar onsdag 6. april 2022 kl. 08.30–9.30

Kvikkleirekrav til kommunen som resultat av Gjerdrum-rapporten

I NOU 22022:3 «På trygg grunn. Bedre håndtering av kvikkleireskred», foreslås det at kommunene skal få flere oppgaver for å avdekke og forebygge kvikkleireskred. Det vil gjøre arbeidet med arealplaner, byggesaker, tilsyn og kontroll av bygg og veg og sikring av bygg og veg mer omfattende.

31. mars 2022
Norge har fortsatt lavest risiko i trafikken i Europa. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)

Statens vegvesen

Norge har fortsatt de sikreste veiene i Europa

Sammen med Sverige og Malta har Norge de laveste dødstallene i trafikken i Europa. Størst risiko er det i Bulgaria og Romania, viser ferske tall fra EU.

31. mars 2022
Vegvesenet vil sammen med anleggsmaskinbransjen finne fram til mer klimavennlige anleggsmaskiner. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen

Ber om hjelp til å kutte utslipp fra store anleggsmaskiner

Maskiner over 40 tonn er en av klimaverstingene i anleggssektoren, med store utslipp av klimagasser. Gravemaskiner, hjullastere og dumpere står for det aller meste av utslippene fra maskinparken på anleggsplasser.

23. mars 2022
I testkjøringen på Finnskogen deltok sju-akslede 60 tonns tømmervogntog og ni-akslede tømmervogntog på 74 tonn. Foto: Silja Lena Løken

Statens vegvesen

Belastningsforsøk ga nyttig kunnskap om tunge kjøretøy og veislitasje

I teleløsningen vil en vei raskt kunne få skader, spesielt dersom flere tunge tømmervogntog kjører tett etter hverandre. Under normale forhold vil skadene på veien være begrenset selv om vogntogenes totalvekt øker.

23. mars 2022
NKF_med undertekst

NKFs strategiarbeid – last ned strategidokumentet og se presentasjonen

Tirsdag 22. mars gjennomførte NKF innspillsmøte i forbindelse med arbeidet med ny strategi. Nedenfor kan du laste ned forslaget til strategidomument og se Kirsti Kierulfs presentasjon. 12. april er siste frist for å komme med innspill.

22. mars 2022