− Å tenke aldersvennlig kan f eks. være å sette ut flere benker som innbyr til å komme seg ut og være del av lokalsamfunnet, forteller Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge. I Oslo kommune er det satt opp benker ved Sognsvann. Foto: Sindre Haarr

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Aldersvennlige samfunn angår alle

I 2060 vil hver femte innbygger her i landet være over 70 år. Aldersvennlig utvikling skal møte både utfordringene og mulighetene som knyttes til den aldrende befolkningen. Dette er en tverrsektoriell tilnærming, der kommunalteknikerne spiller en viktig rolle.

25. juni 2021
Sykkelveg Skien, Foto: Andreas Birkeland

Statens Vegvesen

Statens Vegvesen lanserer digitale vegnormaler 22. juni

Bli med når Statens Vegvesen lanserer digitaliserte vegnormaler

17. juni 2021
pexels-foodie-factor-539432

NKF veg og park

Ta morgenkaffen over en god NVBD-prat

Fagstyret i NKF veg og park har gleden av å invitere deg til en hyggelig start på dagen torsdag 24. juni klokken 08:30

15. juni 2021
Road mountain

NKF veg og park

NVF-stipend lyses ut på nytt

Ny frist for å søke på stipend for utdanning/videreutdanning innen veg og transport

15. juni 2021
Viser frem maskinparken - Jon S. Larsen, Konstituert Driftsansvarlig Vei, Skien kommune

NKF veg og park

Kommunal drift av veg og park - Filminnspilling i Skien

NKF veg og trafikk skifter i disse dager navn til NKF veg og park. I den anledning har vi vært i Skien kommune for å spille inn film

28. mai 2021
IMG_1559

Statens Vegvesen

Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklister

Hvis flere går og sykler vil vi få bedre lokalt miljø, bedre folkehelse, mer levende og aldersvennlige byer og økt livskvalitet. Det bidrar også til å nå nasjonale mål i klima- og transportpolitikken. Hvordan kan driften i norske kommuner være med å bidra til dette? 

28. mai 2021
pexels-photo-4150060

Digitale Kommunevegdager - 02. - 03. juni

Prosjekt Oslotrær

Prosjekt Oslotrær har som mål å få flere trær i byen og å ta bedre vare på trærne vi allerede har. Sammen med innbyggere, grunneiere, eiendomsutviklere og borettslag skal Oslo kommune gjøre en felles innsats for trærne i byen. I prosjektet vil kommunen legge til rette for å ta vare på bytrærne og gjøre det enklere å plante riktig tre på riktig sted

20. mai 2021
Skjermbilde 2021-05-06 kl

NKF veg og trafikk

Planlegger du å forsterke veg?

Riktig tiltak på riktig sted til riktig pris er lønnsomt. Bli med på heldagswebinar med fokus på forsterkning av veg og asfaltkontroll tirsdag 11. mai.

06. mai 2021
Skjermbilde 2021-04-30 kl

Statens vegvesen, Stjørdal kommune mfl.

Saltstabilisering av kvikkleire

Samarbeidsprosjekt som har tatt sikte på å utvikle metoder for å stabilisere kvikkleire med saltet kaliumklorid.

30. april 2021
Design uten navn-18

Veg

Ansvar for overgangsbroer over riks og fylkesveger

Det er på tide med en omforent forståelse og et enhetlig prinsipp på tvers av forvaltningsnivåene for hvilke arealer og vegelementer som naturlig tilhører vegene. 

30. april 2021