NKF / NVE / KS

Se det spennende energieffektiviseringswebinaret

Onsdag 22. mai var over 200 personer samlet, fysisk og digitalt, for å være med på lanseringen av NVE, KS og NKF sitt nye samarbeid Energieffektivisering i kommuner. – Vi står i en spennende situasjon, der markedet trenger oppdrag og kommunene trenger løsninger. Det eneste vi mangler er penger, forteller administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf.

Panelsamtalen under oppstartsseminaret handlet om hvordan man kan ta ut energieffektiviseringspotensialet som ligger i norske kommuner. Foto: Julie Tollefsen

NKF veg og park

Har du startet med digitaliseringen av samferdsel?

Det nærmer seg Kommunevegdagene i Bergen, og på programmet står blant annet digitalisering av samferdsel i norske kommuner. I den forbindelse har vi tatt en prat med foredragsholder Dag-Ove Nilsen fra Tromsø kommune om digitalisering av kommunaltekniske tjenester.

Strategi, kompetanse, samarbeid og tid er ofte det som står i veien for å komme i gang med gode digitaliseringsprosesser. Dag-Ove Nilsen gleder seg til Kommunevegdagene 2024. Foto: Canva.com / Tromsø kommune

NKF veg og park

Ny infoside om frisikt på høring

Seniorrådgiver i NKF veg og park, Iren Meli Lundby ledet under VEGJUS.no-konferansen i januar debatten om frisikt. Nå har Statens vegvesen laget en egen temaside om emnet og sendt den til NKF for tilbakemeldinger.

Vegjus

NKF veg og park

Varslings- og sikringsplaner – Hva må vi endre i saksbehandlingen?

Statens Vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet tatt initiativet til en høring angående et forslag til lovendring. Dette forslaget er sentrert rundt saksbehandling av varslings- og sikringsplaner knyttet til arbeidsvarsling på vei. Saken kommer etter tidligere diskusjoner og tilbakemeldinger fra ulike høringsinstanser, inkludert Norsk Kommunalteknisk Forening, om hvordan slike saker best bør behandles juridisk og administrativt.

Vegtrafikkloven §7