Norsk Kommunalteknisk Forening

Velkommen til digitalt landsmøte

På landsmøtet skal det blant annet velges styrer og settes retning for de neste to årene. Alle medlemmer er velkommen til å delta digitalt og har stemmerett. Agenda og sakspapirer finner du her.

NKF Grafisk profil.indd

Kommunevegdagene 2022 - nå også med park!

Bli med digitalt dersom du ikke har mulighet til å reise til Trondheim

Vi har lagt til rette for at du som ikke har anledning til å reise til Trondheim kan følge det faglige programmet direkte digitalt - til en billig penge.

Design uten navn-39

NKF bygg og eiendom

Vil bidra til å skape et bærekraftig Norge

- Vi kan ikke stoppe utviklingen selv om det er noen som skal gå av med pensjon om 2 år!

Kommunerepresentanter fra: Farsund, Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, og Risør. Foto: Elisabeth Leikanger

NKF bygg og eiendom

Trenger kommunene alle disse rådgiverne?

Hvilken rolle har egentlig kommunen som byggherre, og hvilke roller i et byggeprosjekt er det best å overlate til andre. Hvem har ansvaret når noe går galt?

Advokat Beate Vesterås. Fotograf: Sturlason