Norsk Kommunalteknisk Forening

Se opptak fra lanseringen her

Her kan du se opptaket fra livestreamen fra Clarion Hotel The Hub.

Lansering 2019 bilde

NKF og Brannvernforeningen

Samarbeid for økt brannsikkerhet - satser på brannforebyggende samarbeid

NKF og Norsk brannvernforening har signert en ny samarbeidsavtale. – Årlig koster brann det norske samfunnet mange milliarder kroner. NKF og Brannvernforeningen utfyller hverandre på en god måte, og vi tror at vi sammen vil kunne bidra til å forsterke forebygging av brann. Dette vil være til glede og nytte for kommuner, næringsliv og enkeltmennesker, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i NKF og Rolf Søtorp administrerende direktør i Brannvernforeningen.

Rolf Søtorp, adm. dir., Norsk brannvernforening (t.v.) og Rune Aale-Hansen, adm. dir., NKF har signert samarbeidsavtalen. Foto: Mari Bræin Faaberg, Norsk brannvernforening.

Boliger for fremtiden 2020 / NKF bygg og eiendom

Hver enkelt kommune må bli mer aldersvennlig

Det finnes ikke noe ensidig bilde av hvem de eldre er, mener Trude Drevland.

Trude Drevland 1