Norsk Kommunalteknisk Forening

– Energiloven må grønnvaskes

I økende grad tenker kommunene miljøvennlige løsninger når nye kommunale bygg planlegges, blant annet knyttet til energi. Et problem er at overskuddsstrøm, eksempelvis fra solcelleanlegg, ikke kan deles mellom flere kommunale bygg. – Vi har en klar energilov. Den gir ikke adgang til å dele strøm mellom ulike gårds- og bruksnumre. Dette bremser klimavennlig løsning og bør derfor revurderes, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.

Rune Aale-Hansen, adm.dir., NKF. Foto: Alex Asensi

DiBK

Ombruk er krevende, men ikke umulig

Stål og tegl peker seg ut som byggevarene som er best egnet for ombruk. Det er en av konklusjonene i en ny rapport skrevet av Resirqel på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet.

Gjenbruk illustrasjon

Tromsøkonferansen 2020

Overvann: Fra innsendt søknad til gjennomføring av tilsyn

Med villere og våtere klima blir overvann en stadig større utfordring i norske kommuner. Amra Kalac og Renate Grantsdottir kommer til Tromsøkonferansen for å fortelle om hvordan plan- og bygningsetaten i Oslo kommune jobber med overvann.

Overvann