Norsk Kommunalteknisk Forening

- KOSTRA tallene må bli bedre

Vi nærmer oss årsskiftet og like sikkert som nyåret kommer, så vil kommunene bli bedt om å rapportere fjorårets tall til staten. Mange kommuner er allerede godt i gang med å forbedre kvaliteten på tallene som skal rapporteres. – KOSTRA er et nyttig verktøy for kommune-Norge. NKF ser imidlertid at dette kan bli bedre gjennom en standardisert rapportering som gir mer sammenlignbare nøkkeltall og kvalitetsindikatorer, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i NKF.

NKF ser at kvaliteten på tallene ikke er gode nok ettersom de kan skjule variasjoner i innrapporteringen, sier Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi

Reise- og utdanningsstipendet

Masteroppgave: Digitalisering av blågrønn, urban overvannshåndtering

Guro Stokseth har skrevet masteroppgave om digitalisering av blågrønn, urban overvannshåndtering. Storkseth peker på at urbane flommer er hyppigere og mer ressurskrevened enn noen gang. Samtidig er kravene til lokal overnvannshåndtering økende i mange kommuner. 

Innovasjon miljø illustrasjon

NKF veg og trafikk

Høring - Veileder til ledningsforskriften

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en ny veileder til ledningsforskriften. Veilederen gjelder nå all offentlig vei og gir utfyllende informasjon til forskriftens mest sentrale bestemmelser, samt informasjon om gjennomføring av ledningsarbeid og påfølgende istandsetting av veien.

Skjermbilde 2019-11-18 kl