Asker kommune

Blir EU-pilot innen sirkulærøkonomi

Asker kommune er valgt ut som en av 12 pilotkommuner i EU-kommisjonens fireårige program European Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). Blant over 100 søkere ble Asker valgt ut med et prosjekt for sirkularitet innenfor bygg og gjenbruk av byggematerialer.

European Circular Cities and Regions Initiative CCRI

NKF bygg og eiendom

Fremtidens byggeprosjekt-møte i Ålesund

5. og 6. september ble det gjennomført et fysisk nettverksmøte i det nystartede nettverket Fremtidens byggeprosjekter. Her fikk deltakere fra hele landet blant annet testet VR-befaring.

Nettverksgruppen med seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby i forgrunnen.

VBT og NKF veg og park

Har du spørsmål om vegjus?

I en hektisk hverdag er det vanskelig å ha inngående kompetanse på alle områder. Innenfor veg har Vegforum for byer og tettsteder og NKF tjenesten vegjus.no. 

Skjermbilde fra forsiden til vegjus.no

NKFs VA-nettverk

Låve fullspekket med renseteknologi

Ved Krøderens bredder, rett syd for Noresund ligger det nye renseanlegget som er bygget først og fremst for de mange fritidsboligene på Norefjell. En viktig forutsetning fra grunneieren side var at bygget skulle ha preg av en låve fordi det ligger i et område med mange gårder.

Nettverksgruppa på besøk i Krødsherad. Foto: Hartvig Munthe-Kaas