Statens Vegvesen

Viktig informasjon til alle som jobber med datafangst til NVDB

Ny høydereferanse NN2000 i Nasjonal vegdatabank (NVDB) fra 15. mars 2020.

SVV

NKF veg og trafikk

Inviterer til vegfaglig dag for Hallingdal og Numedal

24. mars inviteres alle kommuner i Hallingdal og Numedalsregionen til vegfaglig dag på Gol

Nettverk Hordaland - Foto_A

NKF veg og trafikk

Kommunevegdagene 2020 - Nå åpnet for påmelding

Det er igjen duket for årets største vegfaglige møteplass! I år kan du få med deg hele 3 dager med faglig påfyll da vi i år byr på en ekstra dag dedikert til NVDB.

PÅMELDINGEN Er ÅPnet

Digitaliseringsdirektoratet

Bygg og anlegg: Gi innspill til skjemaer for evaluering av leveransen

Dagens PDF-skjema for evaluering av leveransen for arkitekt og rådgiver og entreprise blir nå erstattet av elektroniske skjemaer i Microsoft Forms. Digidir ønsker dine innspill til hvordan innholdet kan bli best mulig. Det inviteres også til innspillskonferanse 13. mars.

Digidir lansering