Veg og trafikk

Mye teknologioptimisme om framtidig transport

Ekspertutvalg har lagt fram en innstilling som både faglig og politisk er en «bombe», og bør leses av alle som er interessert i transport og samfunnsplanlegging.

Illustrasjonsbilde: Aleksejs Bergmanis

NKF bygg og eiendom

Blir din kommune mottaker av utmerkelse i år?

KLP Skadeforsikring, DiBK og NKF deler ut IKbygg-prisen for 6. gang under IKbygg-konferansen på Gardermoen 3. - 4. desember. Fagprisen deles ut i flere kategorier og anerkjenner god bruk av internkontrollsystemet, fordi systematisk sikkerhets- og forvaltningsarbeid har vist seg å ha en stor effekt på kvaliteten av byggene.

Tore Tenold_klp_adm

NKF bygg og eiendom

Godt engasjement når NKFs storbynettverk møtte Bygg21

Storbynettverket var den 5. november samlet i Fredrikstad og fikk blant annet en grundig gjennomgang av Bygg21s råd og veiledninger, som er laget for å fremme en mer effektiv og bærekraftig bygge- og eiendomsnæring. Her ble alle arbeidsområdene gjennomgått med tilhørende råd og veiledninger.

Sign