Om å slippe mennesker fri - Den nye normalen

Avstandsledelse - en risikosport?

Avstandsledelse kan fort bli en risikosport for organisasjonen dersom lederne ikke forstår hva som kreves for å lede på avstand. Ledelse handler ikke bare om styring, mål, kontroll og oppfølging. Ledelse handler også om tillit, autonomi og indre motivasjon. Om å slippe mennesker fri.

Svein-Harald-Rine-portrett-1

bygg.no

Bransjeaktører positive til royal-forslag fra departementet

Flere av bransjeaktørene som tirsdag deltok i møtet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i det såkalte royalsaken sier de er positive til forslaget som ble presentert som en løsning rundt midlertidige brukstillatelser.

Kledning illustrasjon

DiBK

Digital kunnskapskatalog: Historien om tilstanden i norske bygg

I dag registrerer ulike aktører informasjonen om prosjekteringen av et bygg, tilstanden på et bygg, drift av bygget, byggkvalitet og byggfeil på forskjellig måter gjennom hele byggets levetid. Selv om informasjonen blir tatt vare på av aktørene, blir den sjelden delt med andre. Det er på tide å samle denne informasjonen så den blir søkbar og lett tilgjengelig.

Kunnskapskatalogen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Klarspråkprisene går til Arbeidstilsynet og Bergen kommune

I Arbeidstilsynet blir flere fagavdelinger involvert i klarspråksarbeidet, og i Bergen kommune svarte hele 83 prosent at informasjonen fra kommunen er lett å forstå. Nå får både Arbeidstilsynet og Bergen kommune ros for arbeidet med klart språk.

KMD logo