Digitalt / 27. juni

Innføring med NKF IK-Bygg

Dialog mellom administrasjon og politikk er vanskelig. Politikerdashbordet fra NKF hjelper deg, og sammenstiller blant annet tilstandsgrad og KOSTRA-tall i kart, slik at dine politikere får den oversikten de trenger. NKF inviterer til kort webinar om bruken av NKF IK Bygg og Politikerdashbord.no. Her får du vite både hva NKF IK Bygg er og hvordan det integreres med Politikerdashbord.no. I tillegg kommer Arne Kristiansen fra Lørenskog kommune for å fortelle om hvordan kommunen allerede har brukt dashbordet i kommunikasjonen mellom administrasjon og politikk. 35 kommuner er allerede påmeldt. Kommer du?

NKF IK Bygg Har du kontroll 2024

Digitalt / 26. juni

Innføring med NKF Prosjekthjelper

Til dette frokost-webinaret kommer Hemsedal kommune for å fortelle om hvordan de sparte tid og penger ved bruk av Prosjekthjelperen. I tillegg kommer Oskar Stadaas Sjøgren fra Consigli for å fortelle om hvordan du kan bruke kunstig intelligens til å avdekke feil i anbudsdokumenter, samt sortere dokumentene i henhold til bygningsdelingstabellen. Over 60 kommuner er allerede påmeldt til innføringen.

Prosjekthjelper Landingsside 24

NKF bygg og eiendom

Byggdrifterens og renholderens rolle i 2024

I stadig mer komplekse byggmiljø er fagkompetanse i kommuner avgjørende for å sikre trygghet, effektivitet og kvalitet i drift og vedlikehold av offentlige bygninger. Verdien av å inneha et fagbrev eller svennebrev i ulike yrker må løftes høyt, da det representerer en stolthet og en unik faglig kompetanse.

Lærlinger Shutterstock

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Fra gullmedaljer til byggdrift

Ørjan Østhus er driftsleder i Sveio kommune. Er det én ting man må si om Ørjan, så er det at han ikke gjør noe halvveis. Som tidligere vektløfter, vet Ørjan hva dedikasjon betyr, og hans karriereendring førte ham fra idrettsarenaer til kommunale bygg, hvor han fant en ny lidenskap. – Jeg er nok over gjennomsnittet interessert i drift og vedlikehold, smiler Østhus fra kontoret i Sveio kommune.

Vektløfter og vaktmester