Kirstis hjørne

Det er vårt ansvar å engasjere politikerne i den digitale utfordringen!

Tiden går fort. Det er jo ikke lenge siden vi var i 2013, eller er det? I alle fall nå etter vel en uke i ny jobb, så er jeg skremt over hvor lite som egentlig har skjedd. Jeg utfordrer alle digitale entusiaster til å bruke politisk oppnevnte råd og utvalg smartere for å få fart på digitaliseringen. Politikerne stoler på oss, la oss vise dem at vi er tilliten verdig.

Kirsti Kierulf, administrerende direktør i NKF. Foto: Chris Caspersen

NKF bygg og eiendom

Sør-Varanger leder Finnmarknettverket videre

Tommy Salmi Nilsen er enhetsleder tekniske tjenester, i Sør-Varanger: Vårt fokus er å holde byggene godt vedlikeholdt, og å unngå forfall! Porsangers Ordfører anbefaler flere Finnmarkskommuner å delta i nettverket.

Tommy Salmi Nilsen, Enhetsleder tekniske tjenester, Sør-Varanger kommune. Foto: Sør-Varanger

Norsk Kommunalteknisk Forening

Innspill til høring om gjenbruk av byggemateriell

Endringen vil gjøre det lettere for aktører i byggebransjen å gjenbruke byggevarer. Dette vil få konsekvenser for kommunenes arbeid med tilsyn. 

NKF logo org

Statens Vegvesen

Klima og arbeidsmiljø viktigere enn pris i tildeling av ny vegdriftskontrakt

Statens vegvesen har innført CO2-reduksjon som tildelingskriterium i vegdriftskontrakter. Nå går vi igjen foran. I drifts- og vedlikeholdskontrakten for Gjøvik-Romerike skal entreprenørene for første gang også konkurrere om best mulig arbeidsvilkår for egne og underentreprenørenes ansatte.

I oktober lyses vegdriftskontrakten for Gjøvik-Romerike ut. Hvem vinner i konkurransen om de største klimakuttene og de beste arbeidsvilkårene? (Illustrasjonsfoto: Geilo Tomteservice / Statens vegvesen)