Norsk Kommunalteknisk Forening

God sommer fra oss i NKF

Samtidig med at sommerferien er i anmarsj, ser det ut til at koronasmitten i økende grad kommer under kontroll i Norge. Vi håper at sommeren 2021 markerer slutten på en spesiell tid og starten på en ny hverdag, der vi tar med oss erfaringer fra de siste 16 månedene.

God sommer (1)

NKF bygg og eiendom

Har eiendomsforvalterne glemt sitt kommunikasjonsansvar?

Eiendomsforvaltning er komplekst. Samhandling mellom eier og bruker av et bygg er helt avgjørende for god kvalitet og sikkerhet. Manglende internkontroll kan gi store reduksjoner i forsikringsoppgjør og forebygging lønner seg!

Lene Hollseter, Rådgiver/Markedsansvarlig digitale verktøy, Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF bygg og eiendom

Åpner Jobb smartere 2021: Eli Grimsby, adm. dir. Oslobygg KF

Årets Jobb smartere løfter strategi, bærekraft og eiendomsteknologi, og Oslobygg KF representerer vertskommunen når hele kommune-Norge samles for Fremtidens Byggdrift, Renhold og Byggeprosjekt. 

Eli Grimsby, adm. dir., Oslobygg KF Foto:Lars Myhren Holand

Fagkonferansen 2021 / 8.-10. september

Medvirkning som virker

Drammen kommune satser på et aktivt lokaldemokrati der det skal vær enkelt å medvirke og interessant å delta. Satsingen følges opp av en rekke strategier og virkemidler hvorav prosjekt INNBYGG er et av disse. 

Katja Bratseth og Rune Kvernmo kommer til Fagkonferansen 2021. Foto: Byantropologene