Norgeskart nettverk NKF avlang

NKF byggesak har nærmere 300 kommuner som deltar i nettverkssamarbeidet, med grupper i de aller fleste fylker.
Klikk her for å se hvilke kommuner som er med i nettverk.

Les mer om nettverksgrupper i NKF her.

Her kan du logge inn på NKF byggesaks intranett og finne eksklusivt fagstoff, maler mm.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt Fridtjof Denneche på e-post.
 


 

Illustrasjonsbilde

NKF byggesak

Oppdatert temastoff for NKF byggesak

Det er nå lagt ut oppdatert temastoff for Byggavfall, gjerde og levegg, klimaendringer og utbygging i fareområder, mottakskontroll, selvbygger, og spikertelt. Alt dette finner du på intranettet for NKFs byggesaksnettverk.

02. oktober 2018
Solenergi

NKF byggesak

Nytt informasjonsark: Solenergianlegg og søknadsplikt

Hvilke solenergianlegg er unntatt søknadsplikt og hvilke må det søkes om? Informasjonsarket kan du laste ned fra intranettet til NKF byggesak.

12. april 2018
PBL illustrasjon

NKF byggesak

Informasjonsarket om seksjonering er oppdatert

Nye lovendringer fra 1. januar 2018. Informasjonsarket er lagt ut på intranettet til NKF byggesak og kan lastes ned deltakere i nettverk og intranettabonnenenter. Har du ikke tilgang, men ønsker å få tilgang? Kontakt nkf@kommunalteknikk.no

Nettverk

NKF byggesak

Tiltakslisten fra A til Å er nå revidert og lagt ut på intranettet

NKF byggesak har nå revidert tiltakslisten fra A til Å. Du kan nå laste  ned den reviderte listen på intranettet til byggesak. Logg deg inn på intranettet og last ned dokumentet. Har du ikke tilgang? Kontakt nkf@kommunalteknikk.no

08. februar 2018
Tromsø

NKF byggesak

Velkommen til årets nettverkssamling for NKF byggesak

Årets samling for nettverkssekretærer, koordinatorer og nettverksgruppekontakter blir i Tromsø 10.-12. september.

07. august 2017
Log in illustrasjon

Med i nettverk? Logg inn her.

Intranett for byggesaks nettverksgrupper

Nettverksgruppene har tilgang til et eget intranett hvor alle temapakkene med hjelpemidlene kan benyttes av din kommune.

Nettverk

NKF byggesak

Informasjon om nettverksgrupper

Klikk her for mer info om nettverksgrupper i byggesak og innmelding.