Norgeskart nettverk NKF avlang

NKF byggesak har 216 kommuner som deltar i nettverkssamarbeidet, med grupper i de aller fleste fylker.
Klikk her for å se hvilke kommuner som er med i nettverk.

Les mer om nettverksgrupper i NKF her.

Her kan du logge inn på NKF byggesaks intranett og finne eksklusivt fagstoff, maler mm.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt Jon Adler Torp.
 


 

Nettverk

Norsk Kommunalteknisk Forening

Dette er nettverkene i NKF

Under finner du en oversikt over alle nettverkene i NKF. I en overgangsperiode er det ingen filtrering direkte i lista. Men bruk hurtigtastene under for å søke i lista på nettsiden.

PC: CTRL+F for å søke
Mac: CMD+F for å søke

05. august 2022
Nettverkene har minimum to møter per år. Fra mars 2020 har møtene foregått digitalt. Foto Dylan Gillis / Unsplash

NKF byggesak

Omfattende ressursbank for nettverkene

NKF tilbyr en omfattende ressursbank for nettverkene i byggesak. Dokumentene gjør arbeidet enklere for saksbehandlere i kommunene, og ikke minst for innbyggerne som skal søke om et tiltak.

23. februar 2021
Log in illustrasjon

Med i nettverk? Logg inn her.

Intranett for byggesaks nettverksgrupper

Nettverksgruppene har tilgang til et eget intranett hvor alle temapakkene med hjelpemidlene kan benyttes av din kommune.

Solenergi

NKF byggesak

Nytt informasjonsark: Solenergianlegg og søknadsplikt

Hvilke solenergianlegg er unntatt søknadsplikt og hvilke må det søkes om? Informasjonsarket kan du laste ned fra intranettet til NKF byggesak.

PBL illustrasjon

NKF byggesak

Informasjonsarket om seksjonering er oppdatert

Nye lovendringer fra 1. januar 2018. Informasjonsarket er lagt ut på intranettet til NKF byggesak og kan lastes ned deltakere i nettverk og intranettabonnenenter. Har du ikke tilgang, men ønsker å få tilgang? Kontakt nkf@kommunalteknikk.no