Norgeskart nettverk NKF avlang

NKF byggesak har nærmere 300 kommuner som deltar i nettverkssamarbeidet, med grupper i de aller fleste fylker.
Klikk her for å se hvilke kommuner som er med i nettverk.

Les mer om nettverksgrupper i NKF her.

Her kan du logge inn på NKF byggesaks intranett og finne eksklusivt fagstoff, maler mm.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt Fridtjof Denneche på e-post.
 


 

Log in illustrasjon

Med i nettverk? Logg inn her.

Intranett for byggesaks nettverksgrupper

Nettverksgruppene har tilgang til et eget intranett hvor alle temapakkene med hjelpemidlene kan benyttes av din kommune.

Nettverk

NKF byggesak

Informasjon om nettverksgrupper

Klikk her for mer info om nettverksgrupper i byggesak og innmelding.

Solenergi

NKF byggesak

Nytt informasjonsark: Solenergianlegg og søknadsplikt

Hvilke solenergianlegg er unntatt søknadsplikt og hvilke må det søkes om? Informasjonsarket kan du laste ned fra intranettet til NKF byggesak.

PBL illustrasjon

NKF byggesak

Informasjonsarket om seksjonering er oppdatert

Nye lovendringer fra 1. januar 2018. Informasjonsarket er lagt ut på intranettet til NKF byggesak og kan lastes ned deltakere i nettverk og intranettabonnenenter. Har du ikke tilgang, men ønsker å få tilgang? Kontakt nkf@kommunalteknikk.no