Norgeskart nettverk NKF avlangBrannforebygging krever kompetanse, samarbeid og et godt faglig nettverk.

NKF ønsker å være med å styrke denne kompetansen i norske kommuner, og blant annet i Vestland og Finnmark er det allerede etablert nettverk.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, ta gjerne direkte kontakt med nettverksrådgiver Erik Hole.

Les mer om nettverksgrupper i NKF og meld deg inn her.


 

Lene Hollseter

NKF digital

Bærekraft eller brenne inne med all kunnskapen?

Tar vi som forvaltere av fellesskapets verdier og fagtekniske tjenester vårt ansvar på alvor, ved å være gode kommunikatører? Eller brenner vi inne med all kunnskapen? Det er mye bærekraft i godt vedlikehold, og en nøkkel til suksess er kommunikasjon.

04. mai 2022
DIBK-logo

EU skal revidere reglene for testing av behandlet trekledning

EU-kommisjonen har etter henvendelse fra kommunal- og distriktsministeren anerkjent at det felleseuropeiske regelverket for testing av brannegenskaper til behandlet trekledning, er uklart. Kommisjonen vil derfor sette i gang arbeidet i løpet av våren for å tydeliggjøre regelverket.

08. april 2022
Ill.: Shutterstock.

Oslobygg/Sintef m.fl.

Bedre løsninger for å kontrollere røykspredning ved små branner

Oslobygg deltar nå sammen med RISE Fire Research, SINTEF, Trondheim Eiendom, Bergen Kommune, GK Inneklima og Trox Auranor Norge i forskningsprosjektet BRAVENT. Målet med prosjektet er å undersøke om de eksisterende komfortventilasjonen er egnet til å kontrollere røykspredning og sikre frisk luft i rømningsveier gjennom brannforløpet.

23. mars 2022
KMD2Cbm_k

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høring av nye dokumentasjonsregler ved omsetning av brukte byggevarer

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendt på høring forslag om nye krav til dokumentasjon ved omsetning av brukte byggevarer.

21. oktober 2021
OBR illsutrasjon samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene

Ny dimensjonseringsforskrift : Ikke gjennomslag for heltidsledelse

Til tross for sterke anbefalinger fra eget direktorat, og flere rapporter, vil ikke Justis- og beredskapsdepartementet gå inn for heltidsledelse i brann- og redningstjenesten.

28. september 2021
Lene Hollseter, Rådgiver/Markedsansvarlig digitale verktøy, Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF bygg og eiendom

Fagdag: Har eiendomsforvalterne glemt sitt kommunikasjonsansvar?

Eiendomsforvaltning er komplekst. Samhandling mellom eier og bruker av et bygg er helt avgjørende for god kvalitet og sikkerhet. Manglende internkontroll kan gi store reduksjoner i forsikringsoppgjør og forebygging lønner seg!

NB: Noen fysiske plasser igjen i Sandefjord 22. september.

01. juli 2021
DiBK logo

DiBK

Fagdag om brann i opptak

Direktoratet for byggkvalitet arrangerte den sjuende fagdagen om brann 19. februar 2021. Her ser du presentasjonene fra RISE Fire Research og DiBK.

26. februar 2021
Brennaktuelt sak november20 2

Brannforebygging / Brennaktuelt

Store mangler ved det brannforebyggende arbeidet

Modum kommune mangler evalueringsrapport etter brannen, mangler kartlegging av risikoutsatte grupper, mangler brannteknisk tilstandsanalyse og oppgradering 30 år etter at kravet kom, mangler kontroll av brannskiller, mangler risikoanalyse for virksomheten og mangler systematisk forebyggende arbeid for brannutsatte grupper.

05. november 2020
Brennaktuelt sak november20

Brannforebygging / Brennaktuelt

Kommunale boliger totalskadd i brann i august – brannvesenet har lenge manglet ressurser til å jobbe med forebygging

18 beboere mistet alt de eide i en brann i en firemannsbolig for bosatte flyktninger i Modum kommune i august. - Siden slutten av august 2016 til mai 2019 har vi i praksis stått uten forebyggende personell. Som følge av dette har det vært svært lite forebyggende arbeid, sier Øyvind Brandtenborg som er leder for det brannforebyggende arbeidet i brannvesenet.

02. november 2020
Brannslukking_950x632

NKF bygg og eiendom

Bry deg før det brenner

Samhandling mellom eier og bruker av et bygg er helt avgjørende for god kvalitet og sikkerhet. Manglende internkontroll kan gi store reduksjoner i forsikring. Brannforebygging lønner seg!

03. juli 2020