Alta kommune stilte med spennende befaring av maskinparken i Finnmarksmørket. Foto: Julie Tollefsen

Alta kommune stilte med spennende befaring av maskinparken i Finnmarksmørket. Foto: Julie Tollefsen

NKF veg og park

– Tegnet på erfaringsutveksling

Vinterdriftskonferansen i Alta markerte slutten på konferanseåret i NKF. – Det er kommer frem mange ideer og muligheter når man samles på denne måten, forteller seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby. Konferansen hadde i år et nordisk preg, med besøkende fra både Sverige, Danmark og Finland. 

Godt besøk hos utstillere som hadde fått plass bakerst i konferansesalen. Foto: Julie Tollefsen
Godt besøk hos utstillere som hadde fått plass bakerst i konferansesalen. Foto: Julie Tollefsen

God stemning. Gode innlegg. Mye erfaringsutveksling. Det er bare noe av det NKF veg og park-rådgiver Iren M. Lundby sitter igjen med etter at Vinterdriftskonferansen er over. 

– Lyden av summingen i rommet er musikk for mine ører, forteller hun: – Summingen er lyden av nye og gamle bekjentskaper og erfaringsutveksling, som jo er det vi jobber for, forteller Lundby: – Det å opprettholde kontakter - og knytte nye - er viktig i en hverdag som går fryktelig fort. 

Under konferansen forteller hun at det har kommet flere innspill til temaer som man er nødt til å jobbe videre med i kommune-Norge. – Man får nye ideer og det blir pekt på uklare forhold. I tillegg får vi avdekket at det er like utfordringer på tvers av både landegrenser og kommunegrenser, forteller hun.  

Lundby forteller at det under Vinterdrift 2024 i Alta har kommet frem at det er et savn at Statsforvalteren, som er statens arm inn i kommuner, ikke er mer samordnet enn det de er. – Vi kan jo ikke være sikre på om det er Miljødirektoratet som er utydelige eller om det er Statsforvalterne som tolker regelverket forskjellig. Resultatet er uansett at det fører til uforutsigbarhet og usikkerhet for kommunene, forklarer hun. 

Nordlyset dukket også opp i løpet av konferansen. Foto: Julie Tollefsen
Nordlyset dukket også opp i løpet av konferansen. Foto: Julie Tollefsen

Vintersesongen er lang

Et viktig tema under konferansen var snødeponi og lokal lagring av snø. Lundby sitter igjen med spørsmål om det settes det av nok areal i kommunale planer til å plassere snøen? – Å sette av areal til deponiformål i sentrale strøk er dyrt, men det er kanskje enda dyrere å ikke ha det. Dersom man kjører bort snøen, så blir det fort en prosess som involverer Statsforvalteren, forteller hun: – Det er jo både billigere og tids- og miljøbesparende med lokal lagring av snø. 

På konferansen kom det også frem at steder som har ekstreme snømengder kanskje må tenke annerledes. Seniorrådgiveren påpeker at hun ikke har svarene, men stiller spørsmål ved om gatevarme likevel ikke er så uhensiktsmessig, som rykte tilsier. – Gatevarme blir kanskje tenkt på som sløseri, men noen steder kan det jo hende at den miljø- og kostnadsmessige totalbelastningen faktisk er mindre ved å varme opp gata, enn å kjøre snøen bort. 

– Det har vært ganske tydelig i flere av årets nettverksmøter at gatevarme ikke er en gangbar løsning. Men etter årets vinterdriftskonferanse må vi kanskje ta med denne i spill igjen, spør Lundby: – En bør iallfall ta med hele miljøbelastningen for begge alternativer i regnestykket. 

Fantastiske Alta

Årets utgave av Vinterdriftskonferansen gikk av stabelen i Alta. Lundby er full av lovord om vertskapskommunen. – Alta kommune hadde lagt til rette for at alle skulle få en bra opplevelse, og vi fikk til og med se nordlyset, forteller hun og trekker frem en flott befaring av maskinparken i kommunen. 

Et av mange høydepunkter i Finnmarksmørket var tidligere landslagstrener i fotball, Roger Finjord. – Han berørte nok alle som var der. – Innlegget il Finjord var nok en viktig påminnelse om at alle fortjener, og trenger, å bli sett, sier Lundby. 

Vinterdrift på Park- og anleggsmessen

I 2024 avholdes Vinterdriftskonferansen i Lillestrøm, under Park- og anleggsmessen, 27.-28. november. – Neste års Vinterdriftskonferanse kommer til å kombinere faglig oppdatering og nettverksbygging med gode muligheter for å se siste skrik innen miljøvennlige og fremtidsrettede maskiner og gode digitale løsninger, avslutter hun. 

Vinterdrift 23 salen.png
Neste utgave av konferansen blir under Park- og anleggsmessen på Lillestrøm i 2024. Her fra Alta i år. Foto: Julie Tollefsen