Norsk Kommunalteknisk Forening

– Trenger midler for å slippe løs kraften i kommunene

Torsdag ga NKF sine innspill til Energikommisjonen sin NOU: Mer av alt - raskere. – Mange norske kommuner jobber allerede for å realisere de politiske bestillingene.

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, med klar tale til Olje- og energidepartementet. Foto: Sindre Haarr
Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, med klar tale til Olje- og energidepartementet. Foto: Sindre Haarr

Kierulf forklarer at NKF er enige med kommisjonen om at det må samarbeid til for å få til et taktskifte. 

– Dette er politikk og administrasjon i tett samhandling, og vi vet at mange norske kommuner jobber allerede for å realisere de politiske bestillingene.  

Kierulf er klar på at NKF fremmer samarbeid på tvers av kommunegrensene i arbeidet med energieffektivisering. 

– Men kunnskapsdeling alene løser ikke problemet, vi trenger også midler til å slippe løs kraften som sitter i norske kommuner, forklarer Kierulf. – Norske kommuner bruker 32 milliarder kroner på drift. En prosentsats av dette som tilskudd til kommunenes arbeid med energieffektivisering og lokal kraftproduksjon vi kunne utløse enorme besparelser.

– Vi har også 33 millioner kvadratmeter offentlige bygg. Å avsette 10% av dette arealet til lokal produksjonskraft som vindmøller og solceller kan være hensiktsmessig, forteller hun.

Hindrer strømstøtten varig endring?

Kommunene bruker store mengder energi, til blant annet oppvarming og belysning. 

– Det er betimelig å stille spørsmålet om strømstøtten slik den i dag foreligger endrer energi-vaner, forteller Kierulf. – Slik strømstøtten fungerer i dag, og skal fungere ut 2024; endrer den vaner hos mange nok? 

Harmonisering av lovverket og raskere sakbehandling

Kierulf mener at både plan- og bygningsloven og TEK må endres justeres for å passe sammen med NOUens intensjoner. 

– Vi må tilpasse lovverket og finne gode og effektive løsninger for saksbehandling hos reguleringsmyndigheten og effektive hjelpemidler for kommunene, slik at man kan legge til rette for både energieffektivisering og lokal energiproduksjon.