Byggesak

14 tolkingsuttalelser om plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Denne uken har plan- og bygningslovens §29-4 vært i fokus hos Kommunal- og distriktsdepartementet, som sendte ut hele 14 tolkingsuttalelser, fra 2014 og frem til i dag. Vi har samlet alle her.

 1. § 29-4 - Departementets vurdering av om adkomstveg er et "lignende mindre tiltak" i en omgjøringssak
 2. § 29-4 - Spørsmål om høyde- og avstandsbestemmelser passer for telemaster
 3. § 29-4 og SAK10 § 4-1 – Spørsmål om unntak i SAK10 § 4-1 eller avstandskravet i § 29-4 gjelder for tilbygg til frittliggende bygning når det samlede byggverket blir over 50 m2
 4. § 29-4 første ledd - Spørsmål om høydebegrensningene gjelder for telekommunikasjonsmaster og andre konstruksjoner
 5. § 29-4 første og andre ledd – Spørsmål om definisjonen av høyde i første og andre ledd
 6. § 29-4 andre ledd - Spørsmål om avstandskravet gjelder for et tilbygg oppført inntil frittliggende garasje som tidligere er godkjent plassert nærmere nabogrensen enn fire meter
 7. § 29-4 andre ledd - Spørsmål om avstandskravet gjelder for påbygg over eksisterende byggverk som tidligere er godkjent oppført nærmere nabogrensen
 8. §29-4 andre og tredje ledd - Spørsmål om kommunen kan fravike avstandskrav i plan hvis det foreligger nabosamtykke
 9. § 29-4 andre og tredje ledd og SAK 10 § 4-1 - Spørsmål om avstandskravet gjelder for spredegrøfter for mindre avløpsanlegg og om dette er "lignende mindre tiltak"
 10. § 29-4 tredje ledd - Spørsmål om flytebrygger er et "lignende mindre tiltak" og betydningen av nabosamtykke
 11. § 29 tredje ledd - Spørsmål om kommunen kan godkjenne nærmere plassering uten først å vurdere alternativ plassering på eiendommen
 12. § 29-4 tredje ledd bokstav a - Spørsmål om hvor nær nabogrensen et tiltak kan plasseres når nabo gir samtykke
 13. § 29-4 tredje ledd bokstav b - Spørsmål om oppgradering av et deponigassanlegg med landskapstiltak for overvannshåndtering kan regnes som "lignende mindre tiltak" og "frittliggende"
 14. § 29-4 tredje ledd bokstav b - Spørsmål om arealbegrensningen for mindre tiltak i TEK17 § 6-4 gjelder for frittliggende garasjer og uthus