Illustrasjonsbilde laget med hjelp av generativ KI.

NKF digital

Vi må samhandle – det er den digitale nøkkelen!

Odd Magne Anderdal, leder for eiendom i Hemsedal kommune, legger stor vekt på kvalitetssikring og økt teknisk kunnskap i norske kommuner. For å nå disse målene har vi, ifølge Anderdal, en vei igjen å gå. DIKT-konferansen kan derimot være et virkemiddel på veien.  

26. februar 2024
Foto: Chris Capsersen

Bygg.no

Innlegg: Vi står uten en digital grunnmur i arbeidet med ombruk og klimagassregnskap

SSB kom denne uken med tall som viser at det var en økning i byggavfall i 2022, hvor nesten 43% stammer fra riving av bygg. Nå skal det rapporteres, og det skal ombrukes og gjenbrukes. Kommuner skal rapportere og direktorater stiller krav til dokumentasjon med henvisning til lov og forskrift. Men spørsmålet ingen stiller er “hvordan”.

24. februar 2024
Standard norge logo 2

NKF bygg og eiendom

Åpent høringsmøte: NS 8422

Standardserien NS 8422 Langvarige leie- og driftsavtaler for bygg er nå på høring, sammen med en byggblankett og veiledning. Standard Norge ønsker høringsinnspill, og komiteen har nevnt NKF som en aktør det ønskes innspill fra. Høringsmøtet blir førtkommende onsdag 21. februar fra 11-12.

15. februar 2024
Jan Tore Dilling kommer til boliger for fremtiden i mai. Foto: Sindre Haarr

NKF bygg og eiendom

Balansegang mellom økonomiske begrensninger, bransjekrav og kommunale mål

Jan-Tore Dilling er en erfaren branningeniør med lang fartstid som formidler. Med både bolig og brann i bagasjen kommer han til Boliger for fremtiden for å snakke om "En sektorovergripende boligpolitikk - brannsikkerhet i kommunale utleieboliger."

07. februar 2024
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utredning om kommunalt handlingsrom og virkemidler i boligbyggemarkedet

Henning Larsen, Rambøll Management Consulting og Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet utredet kommunalt handlingsrom og virkemidler i boligbyggemarkedet. Formålet med utredningen har vært å undersøke styrker og svakheter i kommunenes handlingsrom og virkemidler for å fremme kvantitet og kvalitet i boligbyggingen, herunder et variert boligtilbud og bærekraftig utbyggingsmønstre.

02. februar 2024
Energieffektivisering Dall-E illustrasjon 24

NOVAP

Enovas nye støtteordninger for energieffektivisering i bygg

Norsk varmepumpeforening inviterer til gratis seminar hvor du kan møte Enova som presenterer de nye investeringsstøtteordningene for boligselskap, yrkesbygg og energisentraler. Lurer du på noe om støtteordningene kan du sende inn spørsmål i forkant av arrangementet.

22. januar 2024
Standard norge logo 2

Standard Norge

Standard Morgen: Digitalt produktpass

Et nytt europeisk standardiseringsprosjekt for å lage standarder for digitale produktpass på bakgrunn av et oppdrag fra EU-kommisjonen, er i støpeskjeen. Dette blir et viktig prosjekt også for Norge og Standard Norge ønsker å etablere en norsk speilkomité. 8. februar inviterer Standard Norge til frokostmøte hvor du kan høre mer planene.

22. januar 2024
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Åpent høringsmøte: Ny lov om offentlig anskaffelse – første delutredning

I forbindelse med Anskaffelsesutvalgets "NOU 2023:26 Ny lov om offentlig anskaffelse - første delutredning", arrangerer NKF et åpent høringsmøte. Til høringsmøtet kommer medlem av utvalget Beatrice Dankertsen Hennyng, fra KS, for å gjennomgå noen av de viktigste punktene i utvalgets utredning torsdag 25. janaur.

16. januar 2024
Marit Leganger Jakobsen er direktør i Boligbygg Oslo KF. Foto: Boligbygg/Eivor Eriksen

NKF bygg og eiendom

Viktig arbeid med flyktningboliger

Russlands invasjon av Ukraina i 2022 har sendt over 5 millioner ukrainere på flukt. Nærmere 100.000 av disse har havnet i Norge. Her til lands har kommunene hatt en viktig rolle for å ta imot og huse ukrainere, og Oslo kommune har tatt imot mange.

14. januar 2024
Illustrasjon PBL 4

Regjeringen

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024

Her finner du oversikten over alle endringer i lover og forsrkifter fordelt etter departement. Vi anbefaler å ta en særlig titt på Kommunal- og distriktsdepartmenetet (PBL) og Nærings- og fiskeridepartementet (anskaffelser).

11. januar 2024