Gravemaskin illustrasjon

NKF veg og park / NKF bygg og eiendom

Oppretter tverrfaglig felleskap for anleggsprosjekter

– Vi har sett at det mangler en god erfaringsarena for kommunale bygge-, anleggs- og infrastrukturprosjekter, så nå starter vi et nettverk som har byggherrerollen i fokus, forteller seniorrådgiver i NKF, Iren Meli Lundby. Hun har nå fått med seg både Fredrikstad og Stavanger kommune og søker flere som ønsker å dele erfaringer.

13. desember 2023
Bjørn-Egil Olsen, Foto: Askøy kommune/privat

Styreleder

NKF veg og park i 2024

Veg og park står foran mange spennende utfordringer i 2024. Grunnmuren i NKF er medlemskommunene. Det store engasjementet, og ikke minst kunnskapen som hver og en av våre medlemskommuner bidrar med, er en viktig drivkraft for oss. Vi vil alltid lytte til våre kolleger på kryss og tvers av fylkesgrensene for å få best mulig innblikk i hva som skjer i kommunene og ikke minst innspill til videre arbeid.

11. desember 2023
Thomas Olafsen Skogsaas, avdelingsleder i Horten kommune. Foto: Trude Brænne Larssen, Gjengangeren

vegjus.no-konferansen 2024

– Man blir aldri utlært innen trafikksikring.

Rett over nyttår samles nesten 200 juss- og veginteresserte fra hele landet på vegjus.no i Oslo. Avdelingsleder i Horten kommune, Thomas Olafsen Skogsaas, er overbevist om at man aldri blir ferdig utlært.

05. desember 2023
Shutterstock KI-generert illustrasjon. Prompt: Bilde av en veg med masse datapunkter. Omgivelsene rundt veien skal være landlige i Skandinavia.

NKF veg og park

Innspill til vegdataforskriften er sendt

Forslaget til vegdataforskrift synliggjør og tydeliggjør veiers betydning og viktighet i dagens samfunn, som en kritisk og helt nødvendig faktor, hvor de kommunale vegene har avgjørende betydning for et helhetlig transporttilbud for innbyggere og næringsliv. NKF er positive til forslaget, men har påpekt flere forhold som det bør tas tak.

23. november 2023
Norsk Lyspris 2023

Veier24

Gatebelysning i Moss fikk bærekraftpris

Rehabiliteringen av gatelyktene i Moss sentrum har på en forbilledlig måte lykkes med å ivareta flere aspekter innen bærekraft, sier juryen som delte ut Norsk Lyspris 2023.
23. november 2023
Alta kommune stilte med spennende befaring av maskinparken i Finnmarksmørket. Foto: Julie Tollefsen

NKF veg og park

– Tegnet på erfaringsutveksling

Vinterdriftskonferansen i Alta markerte slutten på konferanseåret i NKF. – Det er kommer frem mange ideer og muligheter når man samles på denne måten, forteller seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby. Konferansen hadde i år et nordisk preg, med besøkende fra både Sverige, Danmark og Finland. 

22. november 2023
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nytt anskaffelsesregelverk trer i kraft fra 1. januar

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har nylig hatt en kort høringsrunde på sitt utkast til veileder om de nye reglene om 30 % vektlegging av klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. De vedtatte endringene trer i kraft 1. januar 2024. – Vi er glade for at DFØ har laget den, men opplever at veilederen har lagt seg på et lite praktisk nivå, forteller seniorrådgiver og jurist i NKF, Iren M. Lundby. 

22. november 2023
Horingsmote m KDD host 23

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringmøte nr 2: Forslag til endringer i PBL

Tirsdag 21. November kl 09-11, blir det nytt høringsmøtet om de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven om grunneierfinansiering, utbyggingsavtaler og annet.  

16. november 2023
illustrasjonsbilde: Pexels.com

Vegdirektoratet

Nye retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

– Jeg er glad for å kunne meddele at de etterspurte retningslinjene nå er ferdigstilt. De nye retningslinjene er ment å støtte kommunene i deres behandling av søknader, gi informasjon til brukere og bidra til likere behandling av saker mellom kommunene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

03. november 2023
Store dimensjoner på viftene som sørger for høyt rykk i bossnettet kunne Björn Deh fra BIR Infrastruktur fortelle. Foto: Hartvig Munthe-Kaas

NKF avfallsnettverk

8 millioner nedkast i Bergens bossnett, kun èn propp

Mer enn åtte millioner søppelposer har blitt kastet ned i BIR sitt bossnett i løpet av de åtte årene det har vært i drift.  Kun èn gang har nettet stoppet opp på grunn av at noe hadde satt seg fast i de mange kilometerne med bossrør i Bergen.

03. november 2023