Illustrasjonsbilde: pexels.com

Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Åpent høringsmøte: Ny lov om offentlig anskaffelse – første delutredning

I forbindelse med Anskaffelsesutvalgets "NOU 2023:26 Ny lov om offentlig anskaffelse - første delutredning", arrangerer NKF et åpent høringsmøte. Til høringsmøtet kommer medlem av utvalget Beatrice Dankertsen Hennyng, fra KS, for å gjennomgå noen av de viktigste punktene i utvalgets utredning torsdag 25. janaur.

NKF inviterer alle medlemmer til en gjennomgang 25. januar kl 12:30-14:00. Presentasjonen til KS-advokat Hennyng vil ta ca. en time og det vil være muligheter for spørsmål og refleksjoner i etterkant av hennes presentasjonen. Seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby, vil være ordstyrer under samtalen.

Her kan du melde deg på det åpne høringsmøtet.

Vel møtt!