Eli Grimsby, adm. dir., Oslobygg KF Foto:Lars Myhren Holand

Eli Grimsby, adm. dir., Oslobygg KF Foto:Lars Myhren Holand

NKF bygg og eiendom

Åpner Jobb smartere 2021: Eli Grimsby, adm. dir. Oslobygg KF

Årets Jobb smartere løfter strategi, bærekraft og eiendomsteknologi, og Oslobygg KF representerer vertskommunen når hele kommune-Norge samles for Fremtidens Byggdrift, Renhold og Byggeprosjekt. 

Bedre rustet for fremtiden!

Fagforumet NKF bygg og eiendom er landets ledende nettverk innen offentlig bygg- og eiendomsforvaltning.

På den årlige lederkonferansen, Jobb smartere, møtes fagfolk fra hele kommune-Norge for å planlegge ledelse av fremtidens eiendomsdrift, renhold og byggeprosjekt. Strategi, Bærekraft, Eiendomsteknologi (PropTech).

  • Hvordan levere kvalitet og møte FNs bærekraftmål samtidig?
  • Digitalisering; kun kostnadsdrivende, eller nøkkelen til en mer bærekraftig bransje? 
  • Hvordan kan vi påvirke hele organisasjonen til å ta de rette klima- og miljøvalgene i arbeidshverdagen? Vi trenger økt fokus i alle ledd på dette arbeidet. 
  • Hvordan bør vi tenke nytt for å bidra til å effektivisere den offentlige forvaltningen ytterligere? Fremtiden er smart og digital, men menneskelige relasjoner kan ikke digitaliseres, eller automatiseres. Tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes!

NKF fortsetter den virtuelle reisen, så delta gjerne digitalt

Digitale verktøy er nå tatt i bruk i et helt annet omfang enn vi har gjort tidligere, og Jobb smartere tilrettelegges selvsagt for både fysisk og digital deltakelse, når vi samles på Hotel Bristol i Oslo, 27. og 28. oktober. På dden måten kan du oppleve en fullverdig deltakelse på årets konferanse, uten å være fysisk til stede.

Til gjengjeld blir dette en fin anledning til å samle kollegaer foran en storskjerm slik som Kristiansand kommune, eller på annen måte benytte anledningen til en faglig medarbeidersamling, for å sikre aktuelt, fremtidsrettet og relevant faglig påfyll.

Vi har nå alle erfart hvor nyttig, praktisk og funksjonelt det er å delta i videomøter, og på digitale kurs og seminarer. Dette er også nyttig for de av dere som ønsker å redusere sin reiseaktivitet.

Et av landets største eiendomsforetak og det nye lokomotivet i kommune-Norge

Oslobygg blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører med rundt 600 ansatte og en omfattende prosjekt- og eiendomsportefølje.

Det nye foretaket vil favne de tidligere kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg i en enhet. Oslobygg skal forvalte en stor eiendomsportefølje med et av landets største miljøer innen eiendomsforvaltning og byggherrefunksjoner, og blir en pådriver i bransjen innenfor ressurseffektiv drift, optimal prosjektgjennomføring, bærekraft og mangfold. Foretaket vil trolig få stor påvirkningskraft i markedet innen miljø, teknologi, arbeidslivskriminalitet og andre politisk prioriterte områder.

Administrerende direktør Eli Grimsby er utdannet sivilingeniør bygg og anlegg, og har solid toppledererfaring og bred kunnska om eiendomssektoren og Oslo kommunes eiendomsutviklings- og forvaltningsoppgaver. Grimsby har 25 års ledererfaring fra ulike stillinger i Oslo kommune, blant annet som administrerende direktør for Oslo2022, Bymiljøetaten og Vann- og Avløpsetaten. Som administrerende direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF hadde hun ansvar for store komplekse prosjekter som Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet. Vi gleder oss til å høre mer om strategien til det nye Lokomotivet i kommune-Norge.

Tom Wangerud 2 profilbilde (Foto Mona Nordøy)
Tom Wangerud Foto: Mona Nordøy

«En eventyrlig hverdag» – Et motiverende foredrag om trivsel og arbeidsglede

Tom Wangerud er gründer, entertainer og foredragsholder. Han har 20 års erfaring fra ledelse i kommunikasjonshuset Gandalf. I sitt foredrag «En eventyrlig hverdag» deler han sine egne erfaringer fra en humpete vei mot suksess, i et morsomt og inspirerende foredrag.

Hvordan kan vi hjelpe hverandre å ha det så godt som mulig på jobb, selv om det er mye som kan dra oss ned?  Hvordan kan hver og en bidra til bedre arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon?  Og hvordan kan DU ha det bedre med deg selv på jobb?

Tom Wangerud gir inspirasjon til å gi litt mer av seg selv. Ikke bare for å ivareta egen lykke og motivasjon – men også for å bidra til å skape en arbeidsplass hvor alle trekker i samme retning. 

Hvordan kan vi skape «En eventyrlig hverdag» sammen?
Et godt arbeidsmiljø må dyrkes fram, vannes og pleies. Lykkes du, kan du høste godene i form av medarbeidere som trives, har lavt sykefravær, motiverer seg selv og leverer resultater med et smil! 

Lykkes du, er du godt på vei til å skape en eventyrlig hverdag og et arbeidsmiljø med en positiv trivselskultur. 

Vi blir nødt til å jobbe enda smartere!

Fremtiden er smart og digital, men menneskelige relasjoner kan ikke digitaliseres, eller automatiseres! Vi blir nødt til å jobbe enda smartere!

Alle med ansvar for kommunenes fremtidige byggeprosjekt, byggdrift og renhold ønskes velkommen til Jobb smartere. Både du som velger å sitte i salen og dere som velger å følge oss grønt og digitalt direkte på skjermen. 

Vi gleder oss til å ønske vel møtt!

Program/Påmelding: (Klikk på bildet under)