Skjermdump fra IK-Bygg i Lørenskog kommune.

Skjermdump fra IK-Bygg i Lørenskog kommune.

NKF IK-Bygg

Din veiviser gjennom forvaltningsutfordringer

NKF IK-Bygg gir deg juridisk trygghet i bygningsforvaltningen. Ved å synliggjøre tilstand og risiko i bygningsmassen gir sjekklistene deg et strategisk grunnlag for prioriteringer og politisk støtte.

IK-bygg Tilstand
Sjekklistene synliggjør tilstand og risiko i bygningsmassen.

IK-Bygg integreres også med Politikerdashbord.no, et kommunikasjonsverktøy med omfattende oversikt over ulike aspekter ved kommunal forvaltning, inkludert tilstand på bygninger, demografisk utvikling, klimautfordringer og økonomisk planlegging.

  • IK-Bygg er et viktig verktøy for bygningsforvaltning som sikrer juridisk trygghet og møter fremtidige krav. Ved å synliggjøre tilstand og risiko i bygningsmassen, gir sjekklistene et strategisk grunnlag for prioriteringer og politisk støtte.  
  • IK-Bygg avdekker uavklarte forhold, gir forsikringstrygghet, og styrker samhandling. Med omfattende datafangst på landsbasis muliggjør verktøyet en helhetlig tilnærming til effektiv og proaktiv bygningsforvaltning. 
  • Gjennom grundig dokumentasjon og systematisk tilnærming, legger IK-Bygg grunnlaget for bærekraftig forvaltning og tilpasning til fremtidige krav. 
  • Sjekklistene kan integreres med ditt FDVU-system
Sjekk ut politikerdashbord.no
Sjekk ut politikerdashbord.no

Nøkkelen til helhetlig bygningsforvaltning

NKF IK-Bygg er et viktig verktøy for eiere, driftsansvarlige og alle som bidrar til vedlikeholdet av bygget. 

Verktøyet fungerer som en guide gjennom jungelen av lover og regler knyttet til helse, miljø og sikkerhet, og inneholder brukervennlige sjekklister basert på standarder (NS 3451, 3457..) noe som effektivt bidrar til å kartlegge bygningenes tilstand. Sjekklisten klargjør ansvarsområder og fremmer samarbeid mellom eiere, forvaltere og brukere.

Prisliste

Alle NKF-medlemmer får 33% rabatt

Antall innbyggere 2024 (pris uten medlems-rabatt)
< 2 000  6 700
2 000 - 10 000 12 250
10 000 - 20 000 20 000
20 000 - 50 000 24 600
> 50 000 30 200
   
Kirkelige fellesråd 6 700
Stiftelser 6 700
Fylkeskommuner 30 200

Vilkår

  • Avtalen er løpende, med 3 måneders gjensidig skriftlig oppsigelsesfrist
  • Abonnement på NKF IK-Bygg gir tilgang for et ubegrenset antall brukere i kommunen 
  • Brukere av NKF IK-Bygg samtykker til at andre kommuner som bruker NKF IK-bygg får tilgang til sammenlignbare data for sine KOSTRA-grupper. NKF kan bruke data fra din kommune til å generere og publisere statistikk om tilstanden. Statistikken kan vise tilstanden om enkeltkommuner, aggregerte data for flere kommuner innenfor eksempelvis et fylke, region, en landsdel og landet som helhet 
  • Samtlige priser er i henhold til gjeldende prisliste og vil være gjenstand for generelle prisjusteringer. Fakturering skjer årlig og forskuddsvis. 
  • Trenger du mer informasjon om IK-bygg, ta kontakt med produkteier i NKF Per Ove Akselvoll.

Abonner på NKF IK-bygg

Kontaktperson
Fakturaadresse
Godkjenning*