Abonner på www.ikbygg.no

Samler alt regelverk om bygg i drift på ett sted
- for bedre eierskap, forvaltning og bruk av bygg.

"IK-bygg er "stien" gjennom jungelen av lover og forskrifter for drift av bygg. Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) "går opp stien" , og holder den vedlike i samarbeid med tilsynsmyndighetene gjennom årlige rvisjoner."
- Fredrik Horjen, senioringeniør Direktoratet for Byggkvalitet

ikbygg.no i aktiv bruk gir følgende fordeler:

 • Lettere å få gjennomslag for vedlikehold i budsjettforhandlingene
 • Lettere å nå fram med informasjon til rådmenn, folkevalgte, innbyggere, brukere og presse
 • Redusert skaderisiko kan gi redusert forsikringspremie
 • Forenkler kommunikasjonen med tilsynsmyndighetene
 • Sammenligne tilstand med andre kommuner

Disse støtter og fremmer opp om IK-bygg som et nyttig og nødvendig verktøy til systematisk internkontroll:

 • Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)
 • Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
 • KLP Skadeforsikring
 • Norsk Brannvernforening
 • Arbeidstilsynet
 • Helsedirektoratet

Revisjon
IK-bygg opdateres og revideres jevnlig i samarbeid med tilsynsmyndigheter.

IK-Bygg er et internkontrollsystem (ikke et FDV-system) som synliggjør byggets tilstand og skaderisiko slik at det blir lettere å få politisk støtte til nødvendig vedlikehold.
For mer informasjon: www.ikbygg.no


ABONNEMENTSBETINGELSER / AVTALEVILKÅR:

 1. Avtalen er løpende, med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist
 2. Abonnement på www.ikbygg.no  gir tilgang for et ubegrenset antall brukere i kommunen
 3. Abonnement på tilleggsmodulen Mobil gjelder per bruker
 4. Brukere av www.ikbygg.no  samtykker i at NKF bygg og eiendom kan bruke innlagt data fra din kommune til å generere og publisere statistikk om tilstanden. Statistikken viser ikke tilstanden om enkeltkommuner, kun samlet/aggregerte data for flere kommuner innenfor eksempelvis et fylke, region, en landsdel og landet som helhet
 5. Support betales etter egne tilleggssatser
 6. Samtlige priser er i henhold til gjeldende prisliste og vil være gjenstand for generelle prisjusteringer. Fakturering skjer årlig og forskuddsvis.
Kommune:
Medlemskap:*
Priser se "For mer informasjon" over
Mobil og nettbrett (Tilleggsmodul):

IK-bygg er også tilgjengelig på nye plattformer. Oppfølgingen av internkontrollen kan være tidkrevende, men med IK-bygg på mobil og nettbrett blir utførelsen av kontrollene enklere og dokumentasjonen bedre.

Du kan:

 • Registrere tilstand
 • Kommentere avvik
 • Dokumentere feil og mangler med bilder
 • Bli varslet om når kontroll skal utføres
   

Appen støtter både iOS (iPhone og iPad) og Android-baserte enheter.

Ønsker du mer info om løsningen eller tilgang til å prøve den ut, velg Ja nedenfor.

Kontaktperson for IK-Bygg web i din kommune:
Kommunens fakturaadresse:
Godkjenning:*