Abonner på www.ikbygg.no

Trenger du mer informasjon om IK-bygg, ta kontakt med NKF.

Abonnements- og avtalevilkår

  1. Avtalen er løpende, med 3 måneders gjensidig skriftlig oppsigelsesfrist
  2. Abonnement på www.ikbygg.no gir tilgang for et ubegrenset antall brukere i kommunen
  3. Brukere av IK-bygg samtykker til at andre kommuner som bruker IK-bygg får tilgang til sammenlignbare data for sine KOSTRA-grupper. NKF kan bruke data fra din kommune til å generere og publisere statistikk om tilstanden. Statistikken viser ikke tilstanden om enkeltkommuner, kun aggregerte data for flere kommuner innenfor eksempelvis et fylke, region, en landsdel og landet som helhet
  4. Support betales etter egne tilleggssatser
  5. Samtlige priser er i henhold til gjeldende prisliste og vil være gjenstand for generelle prisjusteringer. Fakturering skjer årlig og forskuddsvis.
Kontaktperson
Fakturaadresse
Godkjenning*