NKF IK Bygg Har du kontroll 2024

NKF IK Bygg gir deg juridisk trygghet i bygningsforvaltningen

Ved å synliggjøre tilstand og risiko i bygningsmassen gir sjekklistene deg et strategisk grunnlag for prioriteringer og politisk støtte.

IK-bygg Tilstand
Sjekklistene synliggjør tilstand og risiko i bygningsmassen.

Relevante data som registreres i NKF IK Bygg, vises i Politikerdashbordet. Dataene sammen med annen tilgjengelig data, som for eksempel KOSTRA og viser politikerne tilstanden på bygg i kommunen. 

NKF IK Bygg er for både eiere, driftsansvarlige og vedlikeholdsansvarlige, og fungerer som en guide gjennom lover og regler knyttet til brann, helse, arbeidsmiljø og naturrisiko.

Hovedfunksjoner

 • Integrasjon med Politikerdashbord.no: Gir en oversikt over status på byggene dine satt sammen med demografisk utvikling, klimautfordringer og økonomisk planlegging.
   
 • Sikkerhet og forsikring: Avdekker uavklarte forhold og gir forsikringstrygghet.
   
 • Integrasjon med FDVU: NKF IK Bygg kan integreres til alle FDVU-systemer uten merkostnad.
   
 • Kobling av bygg mot matrikkel: Når du implementerer NKF IK Bygg får du gårds- og bruksnummer samt bygningsnummer på alle byggene dine dersom du har lagt inn adressen.
   
 • Webløsning: Vi tilbyr din kommune å bruke NKF IK Bygg selv om din FDVU-leverandør ikke har integrasjon mot NKF IK Bygg klar.
   
 • Sjekklister: Sjekklister basert på NS 3451 og 3457, klargjør ansvarsområder og fremmer samarbeid.
Per Ove Akselvoll. Foto: Chris Caspersen
Per Ove Akselvoll. Foto: Chris Caspersen

​Trenger du mer info?

Trenger du mer info om NKF IK Bygg eller Politikerdashbordet kan du kontakte Per Ove Akselvoll for en hyggelig prat.

Priser

Antall innbyggere 2024 – NKF-medlemmer får 33% rabatt
< 2 000  6 700
2 000 - 10 000 12 250
10 000 - 20 000 20 000
20 000 - 50 000 24 600
> 50 000 30 200
Kirkelige fellesråd 6 700
Stiftelser 6 700
Fylkeskommuner 30 200

Bestill NKF IK Bygg

Kontaktperson
Bestillingsvilkår*
Medlemskapet gjelder for et kalenderår. Eventuell oppsigelse må meldes til nkf@kommunalteknikk.no senest 3 måneder før årets slutt.