Jan Tore Dilling kommer til boliger for fremtiden i mai. Foto: Sindre Haarr

Jan Tore Dilling kommer til boliger for fremtiden i mai. Foto: Sindre Haarr

NKF bygg og eiendom

Balansegang mellom økonomiske begrensninger, bransjekrav og kommunale mål

Jan-Tore Dilling er en erfaren branningeniør med lang fartstid som formidler. Med både bolig og brann i bagasjen kommer han til Boliger for fremtiden for å snakke om "En sektorovergripende boligpolitikk - brannsikkerhet i kommunale utleieboliger."

Til Boliger for fremtiden, 7. mai, kommer Dilling for å prate om kompleksiteten i det å være bygningseier i kommunen. Etter å ha vært brannrådgiver i Tønsberg kommune i nesten tre år, har han nylig vendt tilbake til Brannvernforeningen.

– I kommunene er det er utfordrende å balansere økonomiske begrensninger, bransjekrav og kommunale mål, forklarer Dilling.

Med erfaring fra Tønsberg, understreker han viktigheten av å klargjøre kommunikasjonen rundt bygningenes formål, spesielt i forhold til risikoklassifiseringer som bestemmes av om kommunen skal bygge en bolig for personer som kan evakuere selv eller ikke.

Fremtidens løsninger

– Betydningen av å tidlig fastsette bygningens formål for å unngå usikkerhet i kommunikasjonen er viktig, forteller Dilling. Han foreslår en tydeligere forståelse av Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift, og utfordrer kommunene til å samarbeide om nasjonale veiledere og beste praksis for å sikre god bestillerkompetanse.

– Jeg tenker vi må se på muligheten til å involvere Husbanken for å støtte kommunene i å øke sikkerheten, forteller branningeniøren: – Det er nødvendig at vi bryter ut av investeringssystemets begrensninger, og setter søkelys på å bygge boliger som møter fremtidens behov.

Skillet mellom brann og dødsbrann

– Det er viktig å skille mellom forebygging av brann og dødsbrann. Statistisk er det ikke tilfeldig hvem som omkommer i brann, og kommunen kjenner allerede til de som er ekstra sårbare. Det er behov for flere tiltak rettet mot sårbare grupper, forklarer Dilling, og understreker at dødsbrann dessverre ikke løses av tekniske tiltak alene, men ved tverrsektorielt samarbeid i kommunen.

Til Boliger for fremtiden kommer Jan-Tore Dilling for å utfordre bransjen til å tenke fremover og tenke samarbeid for å skape tryggere kommunale utleieboliger.

– Vi er nødt til å tenke sammen om vi skal utvikle en helhetlig og effektiv boligpolitikk med brannsikkerhet som en sentral prioritet, avslutter han.


Bli med på vårens spennende boligkonferanse 7. mai, Hele programmet finner du her.

Boliger for fremtiden 24 - endelig.png