bestemorenga

Bestemorenga sports- og idrettspark

bestemorenga

Bestemorenga sports- og fritidspark fremstod som et praktanlegg i 1990 med nytt skytteranlegg, skianlegg og travbane. Nå skal anlegget oppgraderes og utvides.

Av Arne Vinje, kultursjef, Bodø kommune

 

Anlegget ligger ca seks kilometer fra sentrum i Bodø. I 1991 ble både landskyttersevnet og Norgesmesterskapet i ski i nordiske grener avviklet på Bestemorenga. I ettertid har det vært avviklet større arrangement, bla. landskytterstevnet i 2001, orinteringsfestival, NM- terrengsykling, hundeutstillinger, Bestemorfestival m.m. Bestemorenga er møteplassen for alle som er glade i skiaktiviteter, her er eget skileiksanlegg, gapahuker og bålplasser.

 

Snart 20 år etter åpningen, arbeides det nå med en helhetlig oppgradering av anleggene på Bestemorenga. I hovedsak gjelder utvikling av skytteranlegget til et kompaktanlegg for landskytterstevnet i 2011, utvidelse av travbanen til å bli et fullverdig totalisatoranlegg, samt oppgradering og utvidelse av skileiksområde og nye aktivitetsflater for kasting og hundesport. I tillegg er det avsatt arealer til et fremtidig ridesenter ved den nye travbanen. Her skal en kunne gi tilbud til opplæring i ridning, terapiridning, trening, stevner og konkurranser. Det er allerede etablert en hesteklinikk på Bestemorenga.

 

Bestemorenga sports- og fritidspark vil i fremtiden fremstå som et særdeles viktig flerbruksområde med varierte tilbud for gammel og ung. Utvikling av Bestemorenga er et prioritert stedutviklingsstiltak i kommunen.

standplass_JPG

 

Det nye anlegget vil ha følgende innhold:

 • 100 meter skytebane 25 elektroniske skiver

 • 200 meter skytebane 50 elektroniske skiver

 • Skytterhus

 • Feltbaner (grovfelt, finfelt, stang- og felthurtigskyting)

 • To elgbaner

 • To leirduebaner

 • Parkering –og servicearealer ca 17 000 kvadratmeter Kombineres med vinterparkering for de andre aktivitetene på Bestemorenga.

 • Tilrettelegging av publikumsarealer, resultatservice med mer.

 

Det er allerede bevilget ca seks millioner kroner til forbedringene av dagens skytteranlegg. Anlegget skal være ferdig i 2010.

trav

Følgende oppgraderinger/nye aktiviteter er planlagt:

 • Utvidelse av skileikbakken med eget barneskitrekk

  Tilføring av vann, for snøproduksjon og islegging.

 • Omlegging av løypenett og lysløyper, utvidelse skistadion

 • Etablering av skiskytterstadion,(standplass og skytterområde)

 • Påbygging av tidtakerbu

 • Etablering av Kastingdam.

 • Stier og beplantning.

 Kostnadene er beregnet til i underkant av ti millioner kroner. Deler av overnevnte skal være gjennomført innen 2010.

skytebane_JPG

Om ”Nye Salten travbane”

 • Salten travbane blir det andre totalisatoranlegget i Nord-Norge

 • Dagens bane utvides fra 760 m til 1000 m bane.

 • Salten travbane blir et profesjonelt konkurranseanlegg i travsport

 • Hele anlegget vil innholde publikumsfasiliteter, servicearealer, gjestestaller og spillområde.

 • Hestering – skal inneholde ca. 100 påsælingsbokser

 • Tekniske installasjoner, dommertårn, målfotoanlegg m.m

 • Det forventes over en ti års periode at antall totalisatorløp vil være 20 – 25 per år

 

Det er allerede bevilget kr 12,5 millioner kroner til utvidelse av banen. Arbeidet vil bli påbegynt til høsten. Det er forutsatt at totalisatorselskapet skal investere i de øvrige fasiliteter. Totalt sett vil det bli investert mellom 50-60 millioner korner i den nye travbanen.

Kt 4-08

Newtonunger treffer travhester_550x413