Brannslukking_950x632

NKF bygg og eiendom

Bry deg før det brenner

Samhandling mellom eier og bruker av et bygg er helt avgjørende for god kvalitet og sikkerhet. Manglende internkontroll kan gi store reduksjoner i forsikring. Brannforebygging lønner seg!

Fagdag: Brannforebygging lønner seg!

NKF, KLP Skadeforsikring, DSB, NBLF m.fl. ønsker å bidra til et større fokus på det brannforebyggende arbeidet, og vil i løpet av høsten inviterer til matnyttige fagdager om hvordan forebygge brann og hvorfor dette lønner seg. NKF har gjennom mange år samarbeidet tett med flere organisasjoner for å bidra til god forvaltning av kommunale bygg. I dette ligger også utvikling av verktøy og rutiner for å forebygge brann og andre uønskede hendelser. Sammen med kommunene har NKF utviklet et eget internkontrollverktøy. Dette revideres årlig sammen med myndighetsorganer, for å sikre at verktøyet er ajour med gjeldende regler og forskrifter. Ambisjonen er hele tiden at dette verktøyet er praktisk å bruke i en hektisk hverdag for den som er ansvarlig for å sikre løpende drift og vedlikehold.

Tema på fagdagen

Forsikring: Manglende internkontroll kan gi store reduksjoner i et forsikringsoppgjør. Dette kommer på toppen av kostnadene kommunen må beregne når et nytt kommunalt formålsbygg må bygges opp etter det som er brent ned.

HMS: Samhandling mellom eier og bruker av et bygg er helt avgjørende for god kvalitet og god sikkerhet.

Internkontroll: I samarbeid med kommunene har NKF utviklet et eget webbasert internkontrollverktøy som effektiviserer og forbedrer arbeidet med å kartlegge byggenes tilstand og skaderisiko. Hensikten med internkontrollverktøyet er å sikre at forvaltningen og driften av kommunale bygg skjer i tråd med lover og forskrifter, blant annet knyttet til inneklima, utvendig miljø og ikke minst forebygging av brann og andre uønskede hendelser. ikbygg.no viser byggets tilstand og skaderisiko slik at det blir lettere å prioritere midler til nødvendig vedlikehold. Dette er også nyttig informasjon å legge frem for kommunestyrene for å synliggjøre det ansvaret de sitter med. Verktøyet kan integreres med ditt FDV-system.

Hvordan forebygge brann, og hvorfor dette lønner seg: På fagdagen vil du få gode råd om beste praksis innen brannforebyggende arbeid.


Flere engasjerte bidragsytere og aktører er allerede på plass:
Rune Aale-Hansen, Adm. dir. Norsk Kommunalteknisk Forening
Nils-Erik Haagenrud, leder, Norsk brannbefals landsforbund NBLF 
Geir Grønsholt, Fagsjef, KLP Skadeforsikring AS
Jan Tore Dilling, NKF nettverkssekretær/ For sikkerhets skyld AS
Jonas Havord, forvalter, ikbygg.no


Vi planlegger blant annet å besøke følgende kommuner:

  • Sola
  • Sør-Varanger
  • Sandefjord
  • Kongsberg
  • Dersom du ønsker at vi også besøker din region/kommune, så hører vi gjerne fra deg

NKFs visjon er kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Vi inviterer derfor de respektive kommunene til å fortelle om sine erfaringer, og ikke minst utfordringer i sitt forebyggende arbeid.


Dette gleder vi oss til!

 

                  NBLF Logo-1_219x224_115x118.png                           KLP.png

 

 

For mer informasjon om ikbygg.no klikk på bildet under

IK-BYGG-logo_farger_1700x474_900x251_450x126.png