dfo logo

DFØ

Digital spørretime: Bærekraftige anskaffelser av bygg og anlegg

Lurer du på hvordan du kan inkludere bærekraft i bygg- og anleggsanskaffelser? 10. juni inviterer DFØ til et åpent møte der du kan stille spørsmål som du har i ditt byggeprosjekt.

03. juni 2021
Anne Gunn Taraldsen Mesel, Avdelingsleder teknisk, Froland kommune

NKF bygg og eiendom

Bærekraft: Norges største byggeier må være et forbilde!

Anne Gunn Taraldsen Mesel har ansvar for den tekniske virksomheten i Froland. En kommune i vekst og med ca. 6000 innbyggere. I tillegg er hun styreleder i NKF bygg og eiendom; landets største og ledende nettverk for kommunale bygg- og eiendomsforvaltere.

27. april 2021
Illustrasjonsfoto: Halodi

NKF bygg og eiendom

Kaller til digital dugnad for utvikling av eiendomsteknologi

Byggebransjen ligger nederst på statistikken i verden innen bruk av IOT (Internet of things) og tilsvarende innen innovasjon. Nå utfordres både offentlige og private til dugnad, men kommunene oppfattes som bransjens mest foroverlente.

22. april 2021
Per-Tore Støen. Foto: Øyvind Blomstereng

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Ikke glem verdien av godt og langsiktig verdibevarende vedlikehold

"Et godt vedlikehold av eiendomsmassen er nøkkelen for en bærekraftig og verdibevarende forvaltning. Dette budskapet er det viktig at vi bringer videre til våre politikere. Og ofte kan “vinninga gå opp i spinninga”. Reduksjon av vedlikeholdsmidler fører alltid til økte driftskostnader." Les direktør i Trondheim eiendom, Per-Tore Støen, sine refleksjoner om godt og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

22. april 2021
Svein-Harald-Rine-portrett-1

Om å slippe mennesker fri - Den nye normalen

Avstandsledelse - en risikosport?

Avstandsledelse kan fort bli en risikosport for organisasjonen dersom lederne ikke forstår hva som kreves for å lede på avstand. Ledelse handler ikke bare om styring, mål, kontroll og oppfølging. Ledelse handler også om tillit, autonomi og indre motivasjon. Om å slippe mennesker fri.

16. april 2021
Ansatte i Etat for bygg og eiendom samlet i Lykkebergparken i Fredrikstad kommune. Foto: Fredrikstad kommune

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Refleksjoner etter ett år med koronatiltak

Som etatsleder for en stor og mangfoldig etat, Etat for bygg og eiendom i Fredrikstad kommune, har mine ansatte og jeg, i likhet med mange andre, fått kjenne godt på koronaen i vårt daglige virke siden 12. mars i fjor. Og vi er ikke ute av krisen riktig ennå …

09. april 2021
Joar og Martin

NKF bygg og eiendom

Fremtidens FDVU er smart og digital

Digitale løsninger er ikke smarte før man har kompetanse til å utnytte dem. Det må utarbeides en standard metode for innhenting av FDV-dokumentasjon, og rutiner må forankres og følges opp.

16. mars 2021
brann illustrasjon

Brannforebygging

Slutt å mas om likestilling!

– I Norge har alle like rettigheter, men i arbeidslivet råder fortsatt gamle holdninger, skriver Torill Anita Segtnan i sitt innlegg.

08. mars 2021
Osmund Kaldheim, Administrerende direktør, Husbanken

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF gratulerer Husbanken med 75 år!

I dag er det 75 år siden Stortinget i 1946 vedtok å opprette Husbanken. Den gangen var oppdraget å bygge opp landet igjen etter krigen, og Husbanken ble et av etterkrigstidens største velferdsprosjekter. Lenge var Husbanken den viktigste kilden til boliglån for folk flest.

01. mars 2021
Eiendomssjef i Rælingen kommune, Terje Dalgård og prosjektleder i Alver kommune, Linn Hagen.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Fokus på klima i eiendomsforvaltningen

Prosjektleder i Alver kommune, Linn Hagen, og eiendomssjef i Rælingen kommune, Terje Dalgård er nye medlemmer av styret i NKF bygg og eiendom. De to ønsker et enda større fokus på klima og miljø i årene som kommer. 

15. februar 2021