Svein-Harald-Rine-portrett-1

Om å slippe mennesker fri - Den nye normalen

Avstandsledelse - en risikosport?

Avstandsledelse kan fort bli en risikosport for organisasjonen dersom lederne ikke forstår hva som kreves for å lede på avstand. Ledelse handler ikke bare om styring, mål, kontroll og oppfølging. Ledelse handler også om tillit, autonomi og indre motivasjon. Om å slippe mennesker fri.

16. april 2021
Ansatte i Etat for bygg og eiendom samlet i Lykkebergparken i Fredrikstad kommune. Foto: Fredrikstad kommune

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Refleksjoner etter ett år med koronatiltak

Som etatsleder for en stor og mangfoldig etat, Etat for bygg og eiendom i Fredrikstad kommune, har mine ansatte og jeg, i likhet med mange andre, fått kjenne godt på koronaen i vårt daglige virke siden 12. mars i fjor. Og vi er ikke ute av krisen riktig ennå …

09. april 2021
Joar og Martin

NKF bygg og eiendom

Fremtidens FDVU er smart og digital

Digitale løsninger er ikke smarte før man har kompetanse til å utnytte dem. Det må utarbeides en standard metode for innhenting av FDV-dokumentasjon, og rutiner må forankres og følges opp.

16. mars 2021
brann illustrasjon

Brannforebygging

Slutt å mas om likestilling!

– I Norge har alle like rettigheter, men i arbeidslivet råder fortsatt gamle holdninger, skriver Torill Anita Segtnan i sitt innlegg.

08. mars 2021
Osmund Kaldheim, Administrerende direktør, Husbanken

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF gratulerer Husbanken med 75 år!

I dag er det 75 år siden Stortinget i 1946 vedtok å opprette Husbanken. Den gangen var oppdraget å bygge opp landet igjen etter krigen, og Husbanken ble et av etterkrigstidens største velferdsprosjekter. Lenge var Husbanken den viktigste kilden til boliglån for folk flest.

01. mars 2021
Eiendomssjef i Rælingen kommune, Terje Dalgård og prosjektleder i Alver kommune, Linn Hagen.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Fokus på klima i eiendomsforvaltningen

Prosjektleder i Alver kommune, Linn Hagen, og eiendomssjef i Rælingen kommune, Terje Dalgård er nye medlemmer av styret i NKF bygg og eiendom. De to ønsker et enda større fokus på klima og miljø i årene som kommer. 

15. februar 2021
Fenriken

NKF bygg og eiendom

Samhandling på tvers av fagområder og etater. Hvordan få det til?

Geir Aker er kjent som Fenriken i Kompani Lauritzen (TV2), og har bakgrunn fra Forsvaret og kommunal boligforvaltning. - En bolig vi trives i og med er selve plattformen for livskvalitet, mener han. Det er rekordoppslutning om årets Boliger for fremtiden, 10. og 11. februar.

04. februar 2021
Byggeplass avfall

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Advokatfirmaet Hjort DA gjort en uavhengig vurdering av spørsmålet om det i gjeldene plan- og bygningslov er hjemmel for å innføre krav om utslippsfrie byggeplasser, med henblikk på å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning.

01. februar 2021
Knut O Bjørnnes

NKF bygg og eiendom

Åpenhet kan redde liv - Hva venter deg bak neste dør?

Hvordan melde i fra uten å bryte taushetsplikten, og samtidig ivareta HMS? På Boliger for fremtiden 10. og 11. februar får du høre eksempler på hvorfor samarbeid lønner seg, og hvor galt det ellers kan gå. FDV + Boligsosialt = SANT

28. januar 2021
Boligsosial monitor. Illustrasjon: Husbanken

Husbanken

Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i landets kommuner. Monitoren viser informasjon om de boligsosiale utfordringene i en kommune, og danner grunnlag for analyser og tiltak. 

20. januar 2021