Kommunerepresentanter fra: Farsund, Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, og Risør. Foto: Elisabeth Leikanger

NKF bygg og eiendom

Vil bidra til å skape et bærekraftig Norge

- Vi kan ikke stoppe utviklingen selv om det er noen som skal gå av med pensjon om 2 år!

12. mai 2022
Advokat Beate Vesterås. Fotograf: Sturlason

NKF bygg og eiendom

Trenger kommunene alle disse rådgiverne?

Hvilken rolle har egentlig kommunen som byggherre, og hvilke roller i et byggeprosjekt er det best å overlate til andre. Hvem har ansvaret når noe går galt?

12. mai 2022
Illustrasjon EKA

15. juni / Oslo

Trenger kommunen rådgiverne? NS8401/8402

10. mai 2022
Klasserom illustrasjon

Oslobygg KF / NTNU / Bufdir

Hva skjer når alle undervisningsrommene på en skole får lydutjevningsanlegg?

I 2021 fikk seks skoler i Oslo installert lydutjevningsanlegg i alle undervisningsrom. Hvilken umiddelbar effekt hadde det for elevene, lærerne og undervisningen? Dette har NTNU samfunnsforskning undersøkt. Nå er rapporten klar og den lanseres på et seminar den 12. mai.

05. mai 2022
Lene Hollseter

NKF digital

Bærekraft eller brenne inne med all kunnskapen?

Tar vi som forvaltere av fellesskapets verdier og fagtekniske tjenester vårt ansvar på alvor, ved å være gode kommunikatører? Eller brenner vi inne med all kunnskapen? Det er mye bærekraft i godt vedlikehold, og en nøkkel til suksess er kommunikasjon.

04. mai 2022
Logo Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Ønsker innspill til hvordan uavhengig kontroll og tilsyn i byggesak kan innrettes i framtiden

Innspill kan sendes innen 15. juni 2022.

29. april 2022
6424204_4990260

Jobb smartere 2022

Programkomiteen er i gang – kom med innspill

Arbeidet med planlegging av årets Jobb smartere-konferanse er i gang. 

28. april 2022
Anne Gunn T. Mesel er styreleder i NKF Bygg og eiendom.

Bærekraft sentralt i byggsektoren

– FNs bærekraftsmål skal nåes innen 2030. Som landets største byggeier, må kommunene i Norge være et forbilde og en pådriver for å nå disse målene. Sammenhengen mellom økonomi, miljø og sosiale forhold må være samstemt for at vi skal oppnå dette innen fristen, sier Anne Gunn T. Mesel, styreleder i NKF Bygg og eiendom.

28. april 2022
Ill.: Shutterstock.

Konferanse – Bergen 31. mai

Ein bustad for heile livet

Senteret for aldersvennlig Norge, Statsforvaltaren i Vestland, KS og Husbanken inviterer til nasjonal konferanse om aldersvenleg bustadbygging, som går føre seg i Bergen 31. mai.

22. april 2022