Maria Moræus Hanssen, styreleder, Oslobygg KF. Skjermdump fra nettsending

NKF bygg og eiendom

Jobb smartere 2020 er i gang

Maria Moræus Hanssen er styreleder i det nyetablerte Oslobygg KF. Hun åpnet i dag Jobb smartere 2020, i Oslo. Under åpningen av konferansen fortalte også etatssjef for bygg og eiendom i Fredrikstad kommune, Voika Imrik, om hvordan de har løst renholdet i kommunen gjennom en krevende periode. Konferansen er NKFs første kombinert fysiske og digitale, og streames live til 500 deltakere i hele landet.

23. september 2020
Gunnar Slinning Østad, seniorrådgiver IK FDVU, Undervisningsbygg Oslo KF

Jobb smartere 2020

Smart digital eiendomsledelse - Hvorfor og hvordan?

Drift av eiendom stiller andre, mer langsiktige og komplekse krav til løsninger enn det et enkelt byggeprosjekt gjør. Hvordan skal drift av bygg og eiendommer hente ut gevinster av økt digitalisering og standardisering?

15. september 2020
Martin McGloin (product manager, Airthings) og Tommy Hagenes (gründer, Proptech Bergen)

Jobb smartere 2020

Kan QR-koden være den hotteste “sensoren”​ i næringsbyggene våre?

QR-koder var noe som skulle revolusjonere alle bransjer i 2012. De fleste markedspersoner prøvde virkelig å “selge” dette, uten at brukeren faktisk brukte det. I 2020 kan man ikke gå i en bygate uten å støte på en QR-kode klistret på sparkesykler, resturantbord eller plakater. Hvordan startet dette egentlig? Og hva kan det betyr for kontorbyggene våre?

15. september 2020
Geir Aker er nok mest kjent som fenriken fra Kompani Lauritzen på TV2, men han er også instruktør, veileder og foredragsholder. Han kommer til Jobb smartere 2020.

NKF bygg og eiendom

Er du som leder rustet (nok) for fremtiden?

Endringstakten og dimensjonen på endringene som skjer i arbeidslivet går bare raskere og raskere, og blir bare større og større. Evnen til å bygge en ønsket kultur, og ferdigheter til å utøve en klar strategi, og tydelig lederkommunikasjon, er bare noe av det som forventes at ledere må beherske.

10. september 2020
– Vi har som mål at flest mulig i organisasjonen skal få følge det faglige programmet de to dagene, sier Per-Tore Støen, direktør i Trondheim eiendom. Foto: NKF

NKF bygg og eiendom

Storbyene både bidrar og deltar bredt på årets Jobb smartere

Årets Jobb smartere blir både grønn og digital, og dette gir hele kommune-Norge en unik mulighet til å delta bredt, både for å få et avbrekk i hverdagen og ikke minst for å få tiltrengt faglig påfyll.

02. september 2020
Rigmor Helene Hansen, adm.dir. i Undervisningsbygg Oslo KF

NKF bygg og eiendom

Dette er fremtiden

Når høstens samling for fremtidens prosjekt, drift og renhold braker løs 23.-24. september er det lagt til rette for at du kan delta, der du er. – Det positive med denne formen er at mange kan delta, noe som gir grunnlag for gode, faglige diskusjoner i etterkant, sier Rigmor Helene Hansen i Undervisningsbygg Oslo KF.

26. august 2020
IKbygg mobil

Norsk Kommunalteknisk Forening

Videreutvikler system for kontroll av universell utforming i skoler

NKF har utviklet et internkontrollsystem som alle kommuner kan bruke for å påse at kommunale bygg er i forskriftsmessig stand. Med støtte fra Bufdir skal NKF i høst videreutvikle systemet for å sikre at det bedre fanger opp krav til universell utforming (UU) i skoler. – Oppfølging av universell utforming er allerede en del av internkontrollsystemet. Vi har imidlertid sett behov for å heve kvaliteten både på omfanget av UU i selve systemet og utformingen knyttet til bruk, rapportering og oppfølging av avvik, feil og mangler, forklarer Rune Aale-Hansen adm. dir. i NKF.

14. august 2020
Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk Forening

Behov for nye renholdsrutiner for skoler og barnehager?

Tall fra NKFs Tilstandsbarometer for kommunale bygg viser at 1 av 10 skoler i 2019 hadde renhold med feil, eller alvorlige mangler. For barnehager er tallene nesten 2 av 10 med feil eller alvorlige mangler. Koronapandemien har ført til behov for forsterket renhold. – Det er ingen tvil om at renholdet er kraftig forsterket på skoler og barnehager over hele landet. Samtidig må vi spørre oss om en ny normalsituasjon også betyr nye rutiner for renhold, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening. 

13. august 2020
Brannslukking_950x632

NKF bygg og eiendom

Bry deg før det brenner

Samhandling mellom eier og bruker av et bygg er helt avgjørende for god kvalitet og sikkerhet. Manglende internkontroll kan gi store reduksjoner i forsikring. Brannforebygging lønner seg!

03. juli 2020
FHI

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Legionellakontroll ute i kommunene

Forebyggende arbeid mot Legionella kan for mange kommuner anses som et svært omfattende arbeid, med usikkerhet om hva som er tilstrekkelige tiltak og med varierende informasjon fra ulike aktører/rådgivere. Det er først viktig å understreke at det ikke finnes en fasit på hvilke tiltak som skal utføres på hvilke bygg, da alle systemer er ulike. Men det finnes legionellareduserende rutiner/tiltak man vet har effekt, uavhengig av type system. For eksempel er høy nok varmtvannstemperatur og god vanngjennomstrømning avgjørende faktorer for om Legionella vil etablere seg i et vannsystem eller ikke (1).

30. juni 2020