Tore Tenold_klp_adm

NKF bygg og eiendom

Blir din kommune mottaker av utmerkelse i år?

KLP Skadeforsikring, DiBK og NKF deler ut IKbygg-prisen for 6. gang under IKbygg-konferansen på Gardermoen 3. - 4. desember. Fagprisen deles ut i flere kategorier og anerkjenner god bruk av internkontrollsystemet, fordi systematisk sikkerhets- og forvaltningsarbeid har vist seg å ha en stor effekt på kvaliteten av byggene.

14. november 2019
Sign

NKF bygg og eiendom

Godt engasjement når NKFs storbynettverk møtte Bygg21

Storbynettverket var den 5. november samlet i Fredrikstad og fikk blant annet en grundig gjennomgang av Bygg21s råd og veiledninger, som er laget for å fremme en mer effektiv og bærekraftig bygge- og eiendomsnæring. Her ble alle arbeidsområdene gjennomgått med tilhørende råd og veiledninger.

13. november 2019
Kravspek Beste praksis pris NKF

NKF prosjektstøtte

– Vil redusere kostnadene og sikre enda bedre bygg

NKF lanserer 12. desember maler for kravspesifikasjoner for barnehager, skoler og sykehjem i Oslo. – Bruk av NKFs standard kravspesifikasjoner vil redusere kostnadene og sikre enda bedre bygg, sier direktør i Bygg21, Sverre Tiltnes.

12. november 2019
Bygg21 Beste praksis

NKF bygg og eiendom

Hvordan bruke beste praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser? (Sarpsborg 20. november)

NKF, EBA, Norsk Eiendom, Byggmesterforbundet, RiF og Bygg21 inviterer til nettverk "på tvers" og håper på stor oppslutning om dette samarbeidet.

29. oktober 2019
Bygg21 Beste praksis

NKF bygg og eiendom

Hvordan bruke beste praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser? (Larvik 7. november)

NKF, EBA, Norsk Eiendom, Byggmesterforbundet, RiF og Bygg21 inviterer til nettverk "på tvers" og håper på stor oppslutning om dette samarbeidet.

24. oktober 2019
Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi

NKF bygg og eiendom

Satser på IK-Bygg

I mange år har NKF forvaltet og videreutviklet internkontrollsystem for kommunale bygg (IK-bygg) i samarbeid med de fleste berørte myndigheter. Verktøyet er heldigitalisert og forer i tillegg informasjon inn i et eget tilstandsbarometer. Informasjon herfra tar NKF i bruk for å synliggjøre generell tilstand på kommunale bygg i Norge, og dermed verdien av gode IK-systemer og ikke minst ansvaret folkevalgte i hele landet har, for å sette av nok midler til vedlikehold av kommunale bygg, når budsjetter skal vedtas.

23. oktober 2019
BLF 2019

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKFs bestiller- og leverandørforum i nye dialogmøter

Forumet ble etablert i 2017 av NKF prosjektstøtte for å få en direkte dialog med BAE-næringen. Etter en periode med innarbeiding har reell dialog oppstått, og alle sentrale deler av næringen møtes i regi av NKF. Forumet består nå av hele verdikjeden; både bestillere (eiere, forvaltere og myndigheter) og leverandører (arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører).

23. oktober 2019
Skjermbilde 2019-10-17 kl

Difi

Kom med dine innspill på forslaget til miljøkriterium for anlegg

Difi har utarbeidet forslag til miljøkrav- og kriterium som offentlige oppdragsgivere kan bruke i anleggsanskaffelser og ønsker dine innspill.

17. oktober 2019
MSN TU Trondheim

Jobb smartere 2019

Slik skal Trondheim spare store mengder energi

MSN/TU: Et stort EU-prosjekt skal gjøre Trondheim til en energismart by. Prosjektet vil utfordre dagens regulering av energibransjen. Torsdag hadde NKF bygg og eiendom med seg Jobb smartere-deltakere på befaring.

17. oktober 2019
Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, sammen med Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21. Foto: Lene Hollseter

Norsk Kommunalteknisk Forening

Et skritt nærmere 20 % kostnadsreduksjon i byggenæringen!

Onsdag signerte Norsk Kommunalteknisk Forening «Bygg21signaturen» på vegne av store deler av kommune-Norge. – Bygg21 er et samarbeid mellom myndigheter og byggenæringen hvor målet litt enkelt sagt, er å kutte byggekostnader med 20% fra 2013 innen utgangen av 2020. NKF forplikter seg nå til å bidra i arbeidet med å spre beste praksis, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.  

17. oktober 2019