Eksempelsamling illustrasjon

NKF byggesak

Eksempelsamling - Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Sist reviderte utgave fra oktober 2016. Eksempelsamlingen er et nyttig verktøy, og en hjelp i behandlingen av byggereglene ved arbeider på eksisterende byggverk.

Forside _2016
Revidert Eksempelsamling 2016

NKF byggesak etablerte høsten 2015 en revisjonsgruppe som har utvidet samlingen med ett eksempel for større bygg og ett eksempel for bevaringsverdige bygg.
I tillegg er forenklinger i SAK10 og TEK10 innarbeidet i revidert Eksempelsamling.

NB! Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber med regelverket som handler om denne paragrafen. Vi har derfor ikke oppdatert eksempelsamlingen for TEK17.

Revisjonsgruppen har hatt slik sammensetting:
Ketil Moe, Arkitektbedriftene
Jens Morten Søreide, Byggmesterforbundet
Per Christian Nordal, Huseiernes Landsforbund
Per Arne Horne, Oslo kommune
Elling Bollestad, Ringsaker kommune
Rose Byrkjeland, DiBK
Marte Boro, Riksantikvaren
Siw Sylvia Rasmussen, Brann- og ByggConsulting AS
Bjørg K Langnes, eget foretak , fagredaktør
Aslaug Koksvik, NKF, prosjektleder

NKF byggesak vil gjerne motta innspill, synspunkter og forslag til forbedringer.
Alle synspunkter, ris og ros vil vi ta med oss i det videre revisjonsarbeidet.

Her kan du laste ned eksempelsamlingen