Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Chris Caspersen

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Etterlengtet handlingsplan: – Kunne løst enda flere kriser

Torsdag la olje- og energiminister Terje Aasland og klima- og miljøminister Espen Barth Eide frem regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. – Vi er glade for at regjeringen har lyttet til innspillene fra oss i sektoren, men dette kunne vært et kinderegg, sier administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf.

Etter torsdagens lansering av handlingsplanen for energieffektivisering sitter NKF-direktøren igjen med et inntrykk av at regjeringen har en plan som enkelt kunne løst enda flere utfordringer. Som NBBL-direktør Bård Folke Fredriksen påpeker torsdag, trenger man en plan med tilhørende midler for å ta ut potensialet for energieffektivisering.

– Kommunene vil raskt kunne energieffektivisere mye. Dette vil gi mange nye oppdrag til en byggebransje i krise. Samtidig vil det heve kvaliteten på kommunale bygg og bidra til varige bedringer av kommuneøkonomien, gjennom redusert energibruk, forteller Kierulf.

– Alt dette er viktig dersom vi skal nå målet om 55% utslippskutt.

Flere lyspunkter

– Handlingsplanen peker på tiltakene som NKF har vært opptatt av i etterkant av Energikommisjonens NOU, sier NKF-direktøren.

– At NVE får en sentral rolle i kompetanseutviklingen, at Husbanken og Enova styrkes og DiBKs marsjordre om å hensynta energieffektivisering i TEK og SAK er bra, sier Kierulf, som ser frem til et godt videre samarbeid med disse.

Kierulf håper at Stortinget kommer med enda kraftigere tiltak i behandlingen av statsbudsjettet.

– NKF håper at gis store bevilgninger til energieffektiviseringen i kommunene når Stortinget behandler statsbudsjettet.