Illustrasjon: OpenAI. Prompt: An abstract illustration representing the network 'Smart Digital Property Management' organized by the Norwegian Association for Municipal Engenieers

Illustrasjon: OpenAI. Prompt: An abstract illustration representing the network 'Smart Digital Property Management' organized by the Norwegian Association for Municipal Engenieers

Nettverket: Smart digital eiendomsledelse

Felles krav til digitale løsninger

Virksomhetene i Nettverket Smart Digital Eiendomsledelse har ambisjon om sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet og en felles digital infrastruktur. Derfor har de signert et joint statement med felles krav til digitale løsninger.

Fra dokumentet:

De offentlige er en betydelig bruker av digitale systemer i eiendomsvirksomheten. Statlige, fylkeskommunale og kommunale bestillere har gått sammen i «Nettverk Smart Digital Eiendomsledelse» for å utveksle erfaringer og samarbeide for å nå felles mål. 

En stor utfordring er å få ulike systemer til å fungere godt sammen. Medlemmer i nettverket har i stor grad bidratt til utvikling av nødvendige standarder på området. 

For å oppfylle ambisjonen stiller nettverket krav om bruk av åpne standarder for eksempel innenfor BIM, merkesystem og FDVU-dokumentasjon. Standardisert data danner fundamentet for god informasjonsflyt og økt nytteverdi i verdikjeden. Virksomhetene i nettverket vil hver for seg og sammen være pådrivere for denne utviklingen. 

Deltakerne i nettverket vil 

 • Bruke dette kravdokumentet i sine anskaffelser 
 • Teste praktiske løsninger i samarbeid med leverandører og andre interessenter 
 • Bidra å sikre dataflyt gjennom hele byggverkets livssyklus. 

Deltakerne i nettverket vil søke å anskaffe systemer fra leverandører som 

 • Bruker åpne standarder 
 • Bruker i størst mulig grad standarder som obligatoriske eller anbefalte 
 • Stiller til rådighet åpne API-er for utveksling av informasjon 
Adm. dir. i NKF, Kirsti Kieulf, er nettverksrådgiver for nettverket Smart digital eiendomsledelse. Foto: Chris Caspersen
Adm. dir. i NKF, Kirsti Kieulf, er nettverksrådgiver for nettverket Smart digital eiendomsledelse. Foto: Chris Caspersen

Mange er allerede med og har signert uttalelsen

Disse er med i nettverket:

 • Akreshus fylkeskommune
 • Agder fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Helse Vest
 • Oslobygg KF
 • Bærum kommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Rælingen kommune
 • Forsvarsbygg
 • Statsbygg
 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Nittedal kommunale eiendomsforetak
 • Asker kommune

Dersom du ønsker mer informasjon om nettverket, eller ønsker å melde deg inn, ta kontakt med nettverksrådgiver Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.