webinarserie veg og uterom

NKF veg og trafikk

Fikk du ikke med deg vårens webinarer innen veg og uterom?

Fortvil ikke, webinarene er nå tilgjengelig som opptak

Få med deg vårens vegfaglige input du også

Her finner du en oversikt over vårens webinarer innen veg og uterom. Her har vi tatt for oss en rekke spennende og dagsaktuelle tema. Innholdet står godt beskrevet under hvert webinar. Det koster 900,- per stk eller 3.600,- for alle. Tilgangen er tilgjengelig i 60 dager etter kjøp. Du finner knapp for påmelding nederst i artikkelen.

01 Hovedplan for kommunale veger

Webinaret har følgende innhold:

 • Hvorfor lage en hovedplan for kommunale veger?
 • Aktuelt innhold i en hovedplan.
 • Prosjektgjennomføring.
 • Politisk forankring.

v/Turid Åsen, Bytheveg AS

02 Lysstrategi

Webinaret har følgende innhold:

 • Lesbarhet, orientering og trygghet. Alt du ser avhenger av lys! Der er ikke lysstyrken men hvordan lyset er fordelt som avgjør hvordan du opfatter den visuelle sammenhengen og leser et område.
 • Identitet, atmosfære og historie. Hvordan skape en «nattidentitet» for en plass eller et sted. Lys kan brukes til å framheve lokale særtrekk og skape karakter og opplevelser. 
 • Lysdesign - gjør det bedre, billig og bærekraftig! Case studies med og eksempler på bærekraftig lysdesign og helhetlig planprosess. 
 • Hvorfor du må ha en helhetlig plan over utendørs belysningen på et område for å få kontroll på lysnivåer.
 • Lys og lys-setting er viktig for å nå FN’s bærekraftmål. Den beste måten å forutse fremtiden på er å skape den  BEDRE ØKONOMI, ØKT TRYGGHET OG ET VAKRERE STED MED EN GOD LYS-STRATEGI 

V/Hilde Sofie Olaisen, lysdesigner, Zenisk

03 Din egen KOSTRA-rapport

Webinaret har følgende innhold:

 • Hvordan ble en aktiv bruker av KOSTRA-tall?
 • Kvalitetsutvikling av tall som rapporteres.
 • Sammenligninger med nabokommune eller andre sammenlignbare kommuner.
 • Oppskrift og praktiske øvelser for å hente ut egne rapporter.

v/Turid Åsen, Bytheveg AS

04 Hvordan komme i gang med NVDB?

Webinaret har følgende innhold:

Mange kommuner synes det er vanskelig å komme i gang. Vi har fått med oss Per Ola Roald som tidligere var ansvarlig for NVDB i Trondheim kommune som vil snakke om følgende: 

 • Hva er det man sliter med? 
 • Hvordan komme i gang?   
 • Hvordan begynne med NVDB?
 • Hva skal vi prioritere? 
 • Hvordan holde ajour? 

v/Per Ola Roald, Geomatikk IKT

05 Kommunale vegnormaler

Webinaret har følgende innhold:

 • Er det behov for egne kommunale vegnormaler?
 • Forholdet til Statens vegvesens normaler.
 • Aktuelt innhold i en kommunal vegnormal.
 • Juridisk forankring av lokale normaler.

v/Turid Åsen, Bytheveg AS

06 Graving i offentlig veg

Webinaret har følgende innhold:

 • Siste nytt om regelverk og veileder for graving i offentlig veg.
 • Erfaringer med endringer i forskriften.
 • Organisering av arbeidet med gravetillatelser og oppfølging av arbeidene.
 • Full istandsettelse og kostnadsdekning.

v/Turid Åsen, Bytheveg AS

Meld deg på / Få tilgang