Du er her: Publikasjoner
bilde

NKF plan og miljø/NKF byggesak

Folkevalgtopplæring 2019

Temaheftene knyttet til Folkevalgopplæringen er nå revidert og oppdatert i henhold til lovverk pr. 2019. Vi tilbyr også kursing, både digitalt og analogt.

forside_plan og prosess

Hefte 1 gir en oversikt over fagområdene plan- og prosess

Innhold:

 • Plan- og bygningsloven
 • Planmyndigheter og plannivåer
 • Hva er planstrategi?
 • Hva er kommuneplan?
 • Hva er område- og detaljreguleringsplan?
 • Planprosessen
 • Veiledningsmateriell for planlegging
forside_byggesak

Hefte 2 gir en oversikt over området byggesak

Innhold:

 • Rollefordeling
 • Ansvar og kontroll
 • Sakstyper og prosess
 • Tekniske krav
 • Visuelle kvaliteter
 • Universell utforming
 • Dispensasjoner
 • Tidsfrister og gebyrer
 • Kommunenes saksbehandling
 • Tilsyn og ulovlighetsoppfølging
 • Politisk skjønn
 • Digitale løsninger

Alle som bestiller hefter får i tillegg en PDF-presentasjon av innholdet som kan brukes til undervisning.

Heftene er mye brukt til kurs og opplæring i de politiske utvalgene som behandler plan- og byggesaker.

BESTILLING:
à kr 350,- pr hefte for de 10 første. Deretter kr 250,- pr stk Skriv antall hefter.
à kr 350,- pr hefte for de 10 første. Deretter kr 250,- pr stk Skriv antall hefter.
LEVERINGSADRESSE:
Her må du legge inn leveringsadresse, ikke postboks.

Porto kommer i tillegg.

NKF har eierrettighet til temaheftene. Kopiering av heftene er ikke tillatt.