Lovende foreløpige resultater fra BRAVENT. Illustrasjonsbilde: Oslobygg KF

Lovende foreløpige resultater fra BRAVENT. Illustrasjonsbilde: Oslobygg KF

Bygg og eiendom / Oslobygg KF

Forskningsprosjektet BRAVENT: Foreløpige resultater viser verdifulle funn

BRAVENT-prosjektet som pågår fra 2021 til 2024, har som mål å forske på utfordringer knyttet til brann og ventilasjon i skolebygg. Et av delprosjektene viser at det er mangelfull dokumentasjon på hvordan ventilasjonsanlegget vil fungere under brann. Nå holder Oslobygg webinar om prosjektet.

Bygningseieren og -brukerne er derfor ofte ikke klar over hvordan ventilasjonsanlegget vil fungere under brann, og hvilke systemer som skal inngå i testing av installasjoner ved brannsignal. Prosjektet viser også at det er behov for bedre rutiner og systemer for innhenting og registrering av dokumentasjon. Fremover vil prosjektet utføre komponenttesting og fullskalamodell for fullskala branntesting.

– Det er viktig å vite hvordan sikkerheten til brukerne er ivaretatt ved en brann og hvordan ventilasjonssystemene påvirker dette. Funnene fra delprosjektet gir oss verdifull innsikt i arbeidet med å dokumentere ventilasjonsanleggenes funksjon fremover, sier Tommy Byenstuen, brannrådgiver i Oslobygg KF.

Webinar

Oslobygg KF holder webinar 15. februar 2023 om disse resultatene, og gir også en innføring i delprosjekter som er gjennomført i sammenheng med forskningsprosjektet. Her får du vite om forutsetningene for prosjektet, gjennomføring av de første arbeidspakkene og funnene som er gjort. Seniorrådgiver brannteknikk Hugo Haug fra Oslobygg KF redegjør for forskningsprosjektet. Webinaret passer for kommunale eiere, prosjektutviklere for kommunal eiendomsmasse og driftere av kommunale byggverk, som f.eks. byggforvalter, teknisk forvalter, byggdrifter, vaktmester.

Dato: 15. februar 2023
Tid: 0900 - 1100
Meld deg på webinaret her

bravent -header.png

Om BRAVENT

BRAVENT er et Innovasjonsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, program SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko, prosjektnummer 321099, samt av partnere. Prosjektet skal pågå i perioden 2021-2024. Prosjekteier er Oslobygg KF, og prosjektleder er RISE Fire Research, de andre partnerne i prosjektet er SINTEF Community, Trondheim Eiendom, Bergen Kommune, GK Norge og TROX Auranor Norge. Les mer hos SINTEF og RISE.