NKF Digital Vegnorm landingsside lanseringspris 24

NKF veg og park

Fra oppstart til godkjent vegnorm på 6 steg

En vegnorm er effektivt og kostnadsbesparende i utformingen og dimensjoneringen av kommunale veier og trafikkanlegg. Gjennom 6 steg tar NKF Digital Vegnorm deg fra oppstart til politisk vedtatt norm.

Sammen med våre vegnettverk har vi lansert en felles digital og omforent vegnorm som hjelper deg når du skal lage en ny eller oppdatere en eksisterende vegnorm.

Den viktigste målgruppen for vegnormen er planleggere, grunneiere, forslagsstillere, byggherrer og utbyggere. Retningslinjene vil også være et nyttig hjelpemiddel for interne saksbehandlere og politiske organer som håndterer plan- og byggesaker i kommune. 

Per Ove Akselvoll er produkteier i NKF. Foto: Chris Caspersen
Per Ove Akselvoll er produkteier i NKF. Foto: Chris Caspersen

Dette får du

 • Digital støtte fra oppstart til vedtatt plan i 6 steg på Microsoft-grensesnitt
   
 • Bibliotek av maler du velger fra før du gjør lokale tilpasninger
   
 • Oppdaterte dokumenter og referanser til lover, forskrifter og håndbøker fra Statens vegvesen (N100 og N200)
   
 • Varsler når det det kommer lovendringer som påvirker din vegnorm
   
 • Bedre informasjonsflyt og tilgang på beste praksis gjennom digitale arbeidsprosesser og erfaringsdeling

Trenger du mer info?

Trenger du mer info om NKF Digital Vegnorm kan du kontakte Per Ove Akselvoll for en hyggelig prat.

Lanseringstilbud

NKF Digital Vegnorm har en lanseringspris for 9.500,- for et årlig abonnement.

Bestill NKF Digital Vegnorm

Bestillingsvilkår*
Abonnementet gjelder for et kalenderår. Eventuell oppsigelse må meldes til nkf@kommunalteknikk.no senest 3 måneder før årets slutt.