Norsk Kommunalteknisk Forening

Full fyring på brannforebygging

– NKF er forening for alle kommunaltekniske tjenester i hele Norge. Vi har sett at det er et område som mangler et godt faglig nettverkstilbud, og det er knyttet til brannforebygging. Derfor satser NKF nå på å etablere slike nettverk over hele landet, sier adm. dir. i NKF, Rune Aale-Hansen 

09A9416
Adm. dir. i NKF, Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi.

Denne uken hadde Finnmarksnettverket for brannforebygging sitt oppstartsmøte. Grunnet myndighetenes anbefalinger om å unngå å møtes fysisk ble nettverkssamlingen avholdt som nettmøte. Blant deltakerne var brannsjef i Lebesby brann og redning, Frank Olav Pettersen. Han peker på at det er viktig at fagfolk samles. 

– Brann og redning er spredt utover i hele landet. Med NKFs forebyggende nettverk forener vi kunnskap og mange dyktige folk i hvert brannvesen for felles sak. 

Administrerende direktør i NKF, Rune Aale-Hansen, deltok også i oppstartsmøtet og peker på verdien av en faglig møteplass der man kan diskutere faglige problemstillinger og løsninger.  

– Også disse nettverkene skal være faglige møteplasser for erfaringsutveksling og samarbeid om videreutvikling av denne kommunaltekniske tjenesten. Helt i tråd med vår visjon om kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Det viser seg også innen brannforebygging at selv mellom nabokommuner er det ulike systemer og rutiner som brukes. Mye forebygging av brann handler for eksempel om forskjellig type tilsyn som innebærer ulik grad av skjønnsvurdering. Dette er det nyttig å kunne diskutere med kollegaer fra andre kommuner. 

Brann nettverk 3
NKFs nettverkssekretær Jan-Tore Dilling og leiar førebyggande avdeling, Førde brannvesen, Torill Anita Segtnan. Her fra møte i 2019 i Sogn. Foto: Elisabeth Leikanger.

Kunnskaps- og ferdighetsbehov

Jan Tore Dilling er nettverkssekretær for de brannforebyggende nettverkene. Han har lang fartstid som rådgiver innenfor beredskap og sikkerhet, blant annet i DSB. Dilling mener det er nyttig for kommunene å møte hverandre, da det er store forskjeller på kommunene. 

– Brannvesenets forebyggende oppgaver har et stort spenn i kunnskaps- og ferdighetsbehov. Brannforebyggeren skal kunne dekke mange spesifikke fagområder. I de største brannvesenene så har man ressurser til å ansette spisskompetanse. Der har man jurister, informasjonsmedarbeidere, pedagoger, sykepleiere, branningeniører, bygningsingeniører. For brannvesen flest derimot, må noen få personer inneha alle disse rollene selv. For brannvesen flest vil et nettverk være et godt sted å lære av andre og kunne bli tryggere i de oppgavene brannforebyggeren er satt til å gjøre. Trygge brannforebyggere gir trygge lokalsamfunn, forklarer Dilling. 

Fra tidligere har NKF etablert nettverk for brannforebygging i Sogn. Torill Anita Segtnan er leder for brannforebyggende avdeling i Sogn brann og redning IKS. Hun mener at det er verdig i det å være sammen med kolleger på tvers av kommunegrensene. 

– NKF sitt brannforebyggende nettverk vil over tid heve kvaliteten på det forebyggende arbeidet vårt. Det vi ikke klarer hver og en, det klarer vi sammen. 

Videre arbeid

Den administrerende direktøren i NKF mener det er stort potensial i kunnskapsdelingen og ser frem til det videre arbeidet med etablering av nettverk for brannforebygging. 

– Før sommeren håper vi også på å få gjennomført et møte i Hålogaland. I disse tider med hjemmekontor er det lett å legge til rette for korte og spissede videomøter. Vi skal derfor klare å gjennomføre introduksjonsmøter eller oppstartsmøter i flere regioner og fylker enn dette, dersom man ønsker det.

Mer informasjon?

Dersom din kommune ønsker mer informasjon om nettverk inne brannforebygging, kan dere kontakte nettverkssekretær Jan Tore Dilling på e-post.