graving i veg - bygate

NKF veg og trafikk

Graver du i offentlig veg?

NKF har gleden av å ønske deg velkommen til grave-webinar. Vi oppfordrer vegeier, og dem som graver i veg - VA og andre aktører til å sikre seg en plass nå

Webinaret er relevant for deg som jobber i kommunens vegavdeling, men også for deg som jobber med vann og avløp eller hos andre aktører som graver i offentlig veg. 

Du kan få med deg følgende: 

Enkle råd ved istandsettelse av gravearbeider i veg
Selvsagt kan veieier sitte igjen med svarteper etter graving; dette er avhengig av vegeier selv, de krav som stilles, og om veieier har kompetanse og ressurser til å overvåke gravearbeidene. Resultatet er også avhengig av kompetanse, yrkesstolthet og utførelsen fra entreprenør. Innlegget holdes av Paul Senstad ved Veiteknisk Institutt. 

Graving i kommunale veier – veieiers utfordringer
Reparasjon av langtidsskader som følge av graving i vei koster veieier mye. Den nye ledningsforskriften gir imidlertid mulighet for at det kan stilles en utvidet økonomisk garanti ut i fra prinsippet om «full istandsetting». Det bør tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet, for eksempel kan alder på vegdekket være utgangspunkt for bestemmelse av garantitid. Utfordringer med «ny» metode for fiberlegging, microtrenching, vil og bli diskutert. Og til slutt hvordan man bør følge opp gravearbeidene, både på kort og lang sikt, og både med menneskelige ressurser og digitale verktøy. Innlegget holdes av Rune Kilen, rådgiver i Alver kommune og styreleder i NKF veg og trafikk. 

Meld deg på

Webinaret avholdes 11. februar fra klokken 09:00-11:30 og koster kun 990,- eks mva. (medlem)

Les mer her og meld deg på i dag