Vann i glass_c_AB

NKF infrastruktur

Har Norge verdens beste drikkevann?

I 2016 fikk 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning drikkevann av tilfredsstillende kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Norsk drikkevann er i en egen klasse!

Vann i glass_c_AB
Foto: Andreas Birkeland

Norske vannverk

I underkant av 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning fikk også vann med tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 97 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH). Dette er på samme nivå som året før for både farge og pH.

Rundt 4,4 millioner av landets innbyggere var tilknyttet de omtrent 1 100 kommunale vannverkene i 2016. Dette omfatter ikke vannverk som bare forsyner skoler og barnehager. 84 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene. Dersom vi fordeler kommunalt tilknyttede innbyggere utover ledningsnettet, får vi en tilknyttingstetthet på om lag 93 personer per kilometer vannledning. Tar vi også med private vannverk, får vi i overkant av 4,6 millioner innbyggere fordelt på omkring 1 950 vannverk.

Andreas_Birkeland1_450
Rådgiver NKF infrastruktur, Andreas Birkeland

Nå skal vi igjen løfte frem heltene i norske vannverk

Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk Forening er igjen igang med den store konkurransen "Norges beste drikkevann"  med 9 regionale semifinaler i 2017/2018 og 1 landsfinale i Mars 2019. Vi reiser rundt med en fast juryformann som har med seg tre lokale jurymedlemmer hvor de tester vannet for smak, farge og lukt. Det utropes en vinner i hver klasse: en klasse for overvannskilder og en klasse for grunnvannskilder.

Drikkevannsteamet består i år av Einar Melheim, Tone Bakstad og Hilde Olsen fra Norsk Vann samt Kjell Jacobsen og Andreas Birkeland fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Her finnes det ingen tapere - kun vinnere. Vi kårer den som skiller seg ut fra alle andreplassene. Bli med - meld på ditt vannverk og sett fokus på den viktige jobben som gjøres i norske vannverk.

"Vi gleder oss til igjen å løfte frem heltene som hver dag, hver natt sørger for at du og jeg har friskt og godt drikkevann i krana" avslutter rådgiver for NKF infrastruktur Andreas Birkeland.

Les mer om konkurransen og meld på ditt vannverk her.

Karolina Grabowska STAFFAGE
Foto: Vann i krana

Les mer fakta om vann og vannforsyning her:

Vi har benyttet følgende kilder:

Statistisk sentralbyrå