Høring – midlertidige endringer i lovverket

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse.

Som følge av krigen i Ukraina og massefluktsituasjonsen innføres det midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å legge til rette for hurtig bosetting av flyktningene.

I høringsnotatet foreslår departementet en ny tidsbegrenset bestemmelse i plan- og bygningsloven § 20-9 om adgang for kommunene til å gjøre unntak fra krav om søknad om tillatelse og arealplan for oppføring av bolig, tidsbestemt bruksendring av eksisterende bygninger og plassering eller oppføring av midlertidige bygninger som skal brukes til innkvartering av asylsøkere og andre utlendinger som Utlendingsdirektoratet gir botilbud til. Formålet med forslaget er å sikre raske prosesser for å dekke behovet for midlertidig innkvartering, bosetting og tilbud om barnehage og skole. 

For å raskt kunne motta og behandle kommunenes vurdering av lovendringen ber vi denne gangen kun om korte og konsise tilbakemeldinger. Kommentarer kan sendes til jon.torp@kommunalteknikk.no innen fredag 8. april.

Høringsnotatet finner du her.

 

Jon Adler Torp

NKF byggesak.