NKF bygg og eiendom

Husbanken med friske midler

Husbanken får et løft over statsbudsjettet 2024. – Vi er glade for at Husbanken har friske midler - så nå er det bare for kommunene å søke. Det er også midler igjen for 2023, forteller administrerende direkør i NKF, Kirsti Kierulf.

Kirsti Kierulf grønn jakke Caspersen
Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, er glad for at får godt med friske midler over Statsbudsjettet. Foto: Chris Caspersen

Kierulf er glad for at Husbanken ser ut til å bli prioritert i 2024. – Det er også midler igjen på tilsagnsrammen for tilskudd til utleieboliger for 2023, som kommunene kan søke på i år, forteller Kierulf.

– Her er det flere gode nyheter for både små og store kommuner. 300 millioner i tilsagnsramme til energitiltak for utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem er kjærkomment i møte med målet om energieffektivisering, forteller Kieulf: – I tillegg kommer det sårt tiltrengte midler til de største byene, Oslo, Bergen og Trondheim og det ligger spennende muligheter i rentekompensasjonsordningen for skolebygg som kan benyttes til å tenke rehabilitering og ombygging.

– Dette kan være en god anledning til å se på potensialet for å lage moderne læringsarenaer, avslutter Kierulf.

Dette er midlene

Tilskudd til boligtiltak

Regjeringen foreslår en tilsagnsramme på 37,5 millioner kroner i 2024. Det er en økning på 15,3 millioner kroner sammenliknet med 2023.

Minst 21 millioner kroner av tilsagnsrammen skal brukes til boligtiltak i distriktene, mens minst 7 millioner kroner skal gå til boligsosiale tiltak.

Tilskudd til bolig og områdesatsing i byer

Budsjettforslaget innebærer at tilskuddsordningen får en tilsagnsramme på 20 millioner kroner i 2024. Midlene skal tildeles Oslo, Bergen og Trondheim.

Tilskudd til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem
Regjeringen foreslår en tilsagnsramme på 300 millioner kroner til energitiltak i utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem i 2024. Det tilsvarer en økning på 36,3 millioner kroner sammenliknet med nivået etter revidert nasjonalbudsjett i 2023.

Rentekompensasjonsordning for skolebygg
Regjeringen foreslår å innføre en ny rentekompensasjonsordning for investeringer i skolebygg. Investeringene skal gå til investeringer i læringsarenaer og større utstyr som bidrar til mer praktisk og variert opplæring.

Rentekompensasjonsordningen skal ha en total ramme på 8 milliarder kroner over 8 år. 1 milliard kroner blir faset inn i statsbudsjettet for 2024. Ordningen skal gjelde fra 2. halvår.

Her finner du Husbankens oversikt over lån og tilskudd til kommunene.