IK bygg illustrasjon 23

NKF digital

IK-Bygg blir tilgjengelig for alle FDV-leverandører

NKF har siden 2010 jobbet med å forenkle internkontrollen av bygg for våre medlemmer gjennom IK-Bygg. Verktøyet er utviklet for kvalitetssikring av det arbeidet som gjøres med å forvalte bygningsmassen. Kvalitetssikringen handler i særlig grad om å trygge forankringen av internkontrollarbeid som går på ansvar og oppgaveforståelse, synliggjøring, dokumentasjonskrav og samhandling.

I tråd med NKFs digitale satsing så er det viktig for oss at våre verktøy skal være tilgjengelig for alle våre medlemmer, uansett hvilken FDV-leverandør og -plattform man bruker i den daglige driften. Da vi startet arbeidet med å utvikle en ny, forbedret teknisk løsning for IK-Bygg, var det viktig å bruke en teknologi plattform som støtter vår visjon om kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Vi valgte Azure fra Microsoft, fordi så godt som alle norske kommuner bruker Microsoft-løsninger i dag.  

Vi opprettet et «API råd» hvor vi inviterte FDV-leverandørene inn, for å sikre at løsningen vår lett kunne snakke med, og integreres mot, de forskjellige leverandørene sine løsninger. Dette gjør at vi kan administrere og fasilitere kvalitetssikrede spørsmål på en trygg og god måte, samt håndtere alle dataene som din kommune bygger opp over tid.  

Vi er nå i god dialog med leverandørene av FDV-systemer om å integrere og tilpasse IK-Bygg slik at det passer inn i de respektive systemene og at du som kunde kan anskaffe IK-Bygg for din kommune, uavhengig av hvilket fagsystem dere bruker i det daglige. 

NKF mener det er viktig at alle kommuner tar IK-Bygg i bruk, ikke bare for å få en kvalitetssikring over sin egen bygningsmasse, men ved å samle denne type data så vil det også være med på å synliggjøre behovet for midler til vedlikehold og oppgraderinger i din kommune og dette kan være med på å påvirke vedtak som blir gjort i kommunestyret. Ta derfor kontakt med oss i dag og vi vil hjelpe deg å komme raskt i gang. 

Hva med oss som bruker LAFT i dag?

Mange av våre medlemmer bruker i dag IK-Bygg gjennom LAFT. Det vil ikke være noen stor endring for eksisterende kunder, da det meste av endringene er gjort i den tekniske tilretteleggingen. Dette betyr at LAFT vil koble seg på vårt nye API på lik linje med de andre FDV-leverandørene.    

Ønsker å vite mer om hvordan komme i gang IK-Bygg, ta kontakt oss i NKF. Send gjerne en mail til Lene K. Hollseter i NKF Digital.