Intranett med maler for NKF byggesaks nettverk

Nettverksgruppene har tilgang til et eget intranett hvor alle temapakkene med hjelpemidlene kan benyttes av din kommune. Dersom din kommune ikke er medlem eller ikke har bruker, ta kontakt med nkf@kommunalteknikk.no

Her kan du sjekke om din kommune er med i nettverk

Logg inn