Intranett for byggesaks nettverksgrupper

Nettverksgruppene har tilgang til et eget intranett hvor alle temapakkene med hjelpemidlene kan benyttes av din kommune.

Her kan du sjekke om din kommune er med i nettverk

Logg inn