Tidlig vinter i Tromsdalen.

Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune, Tidlig vinter i Tromsdalen. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0).

Tromsø 14.–15. februar 2022

Innføringskurs i byggesak

Vi gjentar suksessen fra Drammen og setter opp innføringskurs i byggesaksbehandling også under Tromsøkonferansen

Kurset vil blant annet inneholde følgende:
 
• Mottakstema som: Postmottak/sortering, registrering, fordeling, rydde sak/overblikk/mottakskontroll, sakstyper/tidsfrister, ekspedisjon av høringsrunder til mat-/arbeidstilsyn mv.
• Vurderingstema som: Nabovarsel, kartbruk, situasjonsplan/plangrunnlag inkl. u-grad, -estetikk, -ras/flom, dispensasjon. Ansvar/gjennomføringsplan/signatur. VVA-forhold, private retter. Tegningskvaliteter.
• Mangelbrev eller Realitetsbehandling: Hva er mindre/vesentlige mangler, tillatelse/avslag. Klager. Maler. Utsending/dobbeltsignatur. Gebyrfaktura. Matrikkelføring.
 
Kurset dekkes av konferanseavgiften. Du kan melde deg på her