KI-bilde generert i Canva (Magic Studio™) med ledeteksten: Kvinnelig administrerende direktør snakker til et forskningsråd om kunstig intelligens.

KI-bilde generert i Canva (Magic Studio™) med ledeteksten: Kvinnelig administrerende direktør snakker til et forskningsråd om kunstig intelligens.

NKF digital

Innspill til bruk av forskningsmilliarden: Kunstig intelligens, digital sikkerhet og samfunnskonsekvenser av teknologiutviklingen

Den 7. september 2023 kunngjorde regjeringen at forskningsinnsatsen på kunstig intelligens (KI) og digitale teknologier skal økes med minst én milliard kroner de neste fem årene. Forskningsmilliarden skal bidra til større innsikt i hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet. Den skal også øke kunnskapen om nye digitale teknologier og mulighetene de gir for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. I november deltok administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, på innspillsmøte hos Forskningsrådet for å legge frem NKFs syn på hvordan KI-milliarden skal brukes. 

Forskningssatsingen vil ha tre hovedspor: 

  • Forskning på konsekvenser av kunstig intelligens og annen digital teknologi for samfunnet. Sentrale temaer vil omfatte demokrati, tillit, etikk, økonomi, rettssikkerhet, lovreguleringer, personvern, undervisning, læring, kunst og kultur.

  • Digitale teknologier som forskningsområde i seg selv, det vil si forskning på blant annet kunstig intelligens, digital sikkerhet, neste generasjons IKT, nye sensorer og kvanteteknologi.  

  • Forskning på hvordan digitale teknologier kan brukes til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor og til å fremme kunstig intelligens i forskjellige fagområder. 

Kirsti Kierulf er administrerende direktør i NKF. Foto: Chris Caspersen
Kirsti Kierulf er administrerende direktør i NKF. Foto: Chris Caspersen

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, håper at Forskningsrådet vil inkludere foreningens innspill i forbindelse med KI-milliarden. 

Kierulf mener at KI-satsingen må fokusere på å sikre at KI-teknologi som brukes i Norge ivaretar tilliten og det menneskelige perspektivet i vårt demokrati. Offentlig sektors bruk av KI, spesielt i kommunene, må prioriteres. 

– Dette er fordi kommunene har til oppgave å operasjonalisere demokratiet, og det er her vi bor. Vi er allerede påvirket av KI. Vi må endre vaner og raskt tilegne oss kunnskap om bruk av KI. Vi må effektivisere hvordan vi leverer tjenester i kommunene. Forskningen må sikre at vi føler oss trygge på å bruke KI på de millioner av dokumenter som styrer sektoren og integrere KI i humaniora og samfunnsutvikling, snarere enn kun å se på det som en teknologi, forklarer Kierulf. 

NKF-direktøren, som er dypt engasjert i kunstig intelligens og sitter i KI-ekspertutvalget til Høyre, mener at det er fornuftig å bruke KI-milliarden til samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og norsk næringsliv. 

– Forskning på KI innen teknologiutvikling bør fokusere på hvordan KI kan bidra til å utvikle norske softwareløsninger. 

Kierulf mener også det er viktig å utnytte Norges teknologi- og miljøtradisjon for å forske på KIs rolle i energiproduksjonen. Hun er fast bestemt på at mennesket bør være i sentrum, ikke teknologien. 

– Innovativ bruk av KI bør i første rekke rettes mot tillit, med mennesket i fokus. Den demokratiske modellen kan fort bli truet hvis vi ikke har kontroll over KI som et internasjonalt verktøy.