Du er her: Publikasjoner
Temahefte Internhusleie

NKF bygg og eiendom

Interne husleieordninger som lykkes

Rapport om kartlegging av beste praksis for interne husleieordninger. Digital versjon.

Rapporten er svært nyttig dersom en ønsker å synliggjøre de totale kostnader og drive en profesjonell bygg- og eiendomsforvaltning.

Rapporten kan lastes ned her.