Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

KDD og NKF inviterer til høringsmøte om forslag til endringer i PBL

Mandag 30 oktober kl. 09.00 inviterer Kommunal- og distriktsdepartementet og Norsk Kommunalteknisk Forening til et kort og kostnadsfritt høringsmøte om forslagene til endringer i plan- og bygningsloven om blant annet grunneierfinansiering av infrastruktur og utbyggingsavtaler.

Styreleder i NKF Kjetil Wold Henriksen og Fagdirektør i KDD Magnar Danielsen vil sammen med representanter fra NKFs fagstyrer gjennomgå og diskutere de nylige foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven. Endringene er fokusert på grunneierfinansiering av infrastruktur og utbyggingsavtaler, med et overordnet mål om å fremskynde boligbyggingsprosessen. Den nye finansieringsstrategien sikter mot å forbedre forutsigbarheten for utbyggere og kommuner ved å klargjøre krav og kostnader knyttet til offentlig infrastruktur tidligere i planleggingsfasen. 

Bli med NKF og KDD for en gjennomgang av de viktigste punktene og diskusjon rundt høringsforslaget. Har du spørsmål du ønsker svar på kan disse stilles i chatten under møtet eller sendes inn i forkant til Jon.Torp@kommunalteknikk.no.