Kirsti Kierulf er administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Chris Caspersen

Kirsti Kierulf er administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Chris Caspersen

Miljødirektoratet / Klimasats / NKF

Klimatilpassing: Kommuner kan søke støtte for 2023

Nå kan kommuner og fylkeskommunar søke tilskudd til arbeid med klimatilpassing i 2023. Søknadsfristen er 15. februar. – Det kan vel stilles spørsmål ved at det snakkes om at vi skal satse på klima og miljø, at Klimasatsmidlene, som utgjorde 250 millioner i 2022, tas bort og at Miljødirektoratet får 6,4 millioner til støtteordninger for kommuner og fylkeskommuner, sier administrerende dorektør i NKF, Kirsti Kierulf.

NKF var skuffet over at Klimasatsmidlene var tatt ut av statsbudsjettets 2023-utgave . – Vi påpekte at det var noen klima-lyspunkter i budsjettet som finansministeren la frem. Men at en ordning med ramme på 250 millioner tas bort er ganske dramatisk, forteller Kierulf.

Hun påpeker at Klimasats var en veldig godt verktøy for å realisere den innovasjonskraften som ligger i norske kommune.

– Hver dag går det 280.000 personer på jobb innen teknisk sektor. De fleste av disse både skjønner og forstår at vi går stramme økonomiske tider i møte. Derfor var Klimasats en god ordning for å realisere innovasjonspotensialet som ligger i kommunalteknisk sektor, forteller Kierulf.

Hun er overbevist om at kommunalteknikere i hele landet kommer til å finne andre løsninger for å jobbe med klima- og bærekraftsspørsmål, men uten Klimasatsmidler vil dette arbeidet gå saktere.

– Myndighetskravene kombinert med viljen og evnen til å se nye løsninger gjør at jeg fortsatt tror på at kommunalteknikerne er de miljøagentene de skal være, avslutter Kierulf.

Her finner du informasjon om klimatilpasningsmidlene fra Miljødirektoratet.

Her finner du informasjon om Klimasats.