Webinarserie veg og uterom

KOSTRA og kommunal veg

KOSTRA-rapporteringen skal være styringsinformasjon som inneholder ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommunen. Som en del av webinarserien om veg og uterom denne våren, ønsker NKF å sette fokus på hvordan man henter ut og bruker KOSTRA-tallene.

Ved god bruk av KOSTRA kan vi sammen komme nærmere et felles utgangspunkt for rapporteringen, slik at det blir mer interessant å sammenligne tall kommunene imellom. Kvaliteten på disse tallene må bli bedre og mer ensartet på tvers av kommunegrenser. En viktig forutsetning er en god dialog mellom vegavdelingen og økonomiavdelingen i kommunen.

Politikere og sentraladministrasjonen i kommunen kan, dersom rapporteringen er god, hente tall for å finne ut status for de enkelte innsatsområdene i forhold til tilsvarende tall for nabokommuner og andre man ønsker å sammenligne seg med. 

Webinar 2. juni

Tirsdag 2. juni kan du være med på et webinar som forklarer hvordan du kan bli en aktiv bruker av KOSTRA-tallene. I tillegg vil det bli en innføring i hvordan man kan drive kvalitetsutvikling av egne tall som rapporteres, og oppskrift og partiske øvelser for hvordan man skal hente ut egne rapporter.

Her finner du mer informasjon og påmelding til webinarserien.

Webinar 03 KOSTRA.png