Illustrasjonsbilde: Drømmeplan

KI-generert illustrasjonsbilde fra Dall-E. Prompt: Create an illustration for 'Drømmeplan', showing digital tools aiding in the understanding of community plans.

NKF plan og miljø

Kræsj-kurs i Drømmeplan

Hva betyr egentlig de kommunale arealplanene? Reguleringsbestemmelser kan være vanskelig å forstå og å sette seg inn i, og på landsbasis regner man med at ca. 60% av alle byggesøknader er mangelfulle. Til Tromsøkonferansen tar DiBK og KS tar med seg erfaringene som er gjort fra Drømmeplan for å dele med planleggere fra hele landet.

Sven-Ola Brænd er rådgiver for NKF plan og miljø.
Sven-Ola Brænd er rådgiver for NKF plan og miljø.

– Mange sliter med å forstå hva de kommunale arealplanene betyr og hvilke reguleringsbestemmelser som gjelder for egen tomt . Dette er en utfordring for demokratiet og deltagelse. Allikevel skrives og beskrives planene på et språk som kan være vanskelig å tolke, forteller rådgiver i NKF plan og miljø, Sven-Ola Brænd.

For å gjøre reguleringsplaner lettere tilgjengelige for innbyggerne digitalt har DiBK fått med seg Fredrikstad, Sandnes, Ål, Hemsedal og Åfjord kommuner i Drømmeplan-prosjektet.

– Pilotfasen er nå over, og tilbakemeldingene er gode. Drømmeplan er et prosjekt som skal gjøre planbestemmelsene i kommunen enklere å lese og forstå for innbyggerne. Det skal redusere behovet for rådgivning om plan, og dermed være te bidrag til å effektivisere plan- og byggesaksprosessen, forteller Brænd.

I Tromsø vil deltakerne på planparallellen få delta i et kræsjkurs med representanter fra DiBK, KS og planleggere som har vært en del av pilotfasen, med mål om større forståelse av hva som er mulig i digitaliseringsarbeidet.

– Jeg ser frem til at de skal dele sine erfaringer og gi oss en innføring i metodikken som har blitt brukt. Det vil også være mulig for deltakerne til å ta med reguleringsplaner fra egne kommuner som vi kan ta utgangspunkt i, avslutter NKF-rådgiveren.

Her finner du hele programmet og informasjon om konferansen.

Tromsøkonferansen 2024.png