Kirsti Kierulf, adm. dir. i NKF. Foto: Chris Caspersen

Kirsti Kierulf, adm. dir. i NKF. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Lederen: Urolige tider vil prege 2023

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, skriver denne uken om at vi går inn i et usikkert 2023, og om utfordringene og mulighetene som følger.

Jeg håper alle har hatt en fin høytid, og er godt igang med 2023. Vi i NKF er enig med mange andre, vi går inn i urolige tider, og sektoren vår vil måtte lære seg å jobbe med uplanlagte oppgaver.

Jeg er sikker på at alle dere over 280.000 som jobber med å utvikle og levere kommunaltekniske tjenester vil fikse det, og vi skal hjelpe til med kunnskapsdeling.

Hva tror vi om uroen som nå kommer og hva vet vi?

Vi vet vi ikke er mange nok og at vi har et etterslep på vedlikehold. Vi vet det kommer enda flere flytninger fra Ukraina som vi må bosette. Vi vet det blir trangere kommuneøkonomi fremover, og enda vanskeligere å prioritere mellom alle oppgavene kommunen må løse for innbygger og næringsliv. Vi tror høye kraftpriser er kommet for å bli. Vi tror at kostnader vil fortsette å øke. Vi tror det blir et økende lønnspress fra ansatte i sektoren. Vi tror det blir økte rekrutteringsutfordringer. Vi tror mange nyvalgte kommunestyrerepresentanter vil ha utfordringer til høsten med å gjennomføre sine programmer opp mot vedtatte planer i kommunen.

For deg som er medlem i NKF er dette en mulighet til å tenke nytt og introdusere nye ideer for å løse oppgavene. Det er en mulighet til å lære dine folkevalgte om hvor viktige kommunaltekniske tjenester er, og ikke minst hvordan vi løser de er noe av det viktigste miljøarbeidet en kommune gjør.

Vi vet at de aller fleste norske politikere er opptatt av å løse miljøutfordringene, og kommunalteknikerne sitter på halve svaret. Vi vet det gjøres mye bra allerde og vi skal dele den kunnskapen med deg.

Fremover vil du som medlem i NKF få tilgang til en rekke webinarer, elæringskurs, kurs, konferanser og ikke minst nettverksmøter hvor du raskt kan lære for å bruke i egen kommune. Våre digitale verktøy vil hjelpe deg med praktisk innhold i anskaffelsesprosessen og i kontroll og rapportering. Vi er godt igang med planer og gjennomføring og ser frem til å møte deg der du er når du trenger oss. Ikke minst husk å bruke NKFnett, her er det mange som deg som kan svare på dine spørsmål.

Vi ser frem til urolige tider, det gir oss sjansen til å løse oppgaver på nye måter. Vi er her for deg.

Kirsti