Det er mange som har lært seg å være fleksible på hjemmekontoret i det året vi har bak oss. Foto: standsome-worklifestyle / unsplash

Det er mange som har lært seg å være fleksible på hjemmekontoret i det året vi har bak oss. Foto: standsome-worklifestyle / unsplash

Ledelse

Lederkonferansen 2021: Fem frokostwebinar fra frontlinjen!

Årets lederkonferanse arrangeres som 5 frokostwebinar med 5 ulike tema i perioden 27.04 til 01.06. Du kan velge hele pakken eller plukke enkeltwebinar som interesserer deg mest.

Aktuelle tema

Vi har plukket de mest aktuelle tema for deg som leder/beslutningstaker. Her er overskriftene:

  1. Mellom fag og politikk: Rolleforståelse og -avklaring mellom politikerne og administrasjonen
  2. Ni råd som gjør de digitale møtene bedre
  3. Digitalisering: Hvordan gripe det an i min kommune?
  4. Endringsprosesser: Hvordan lykkes med gjennomføringen?
  5. Når krise blir normalen: Hva du bør vite som personalleder!

Vi bruker foredragsholdere med mye praktisk erfaring innen temaene, og det blir satt av god tid til spørsmål og diskusjon.

Advarsel: Du risikerer å bli inspirert!

Hele programmet og påmelding finner du her.